Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / KAUPIAMOSIOS LĖŠOS / Kaupiamųjų lėšų saugojimas

susijęs klausimas

Kaupiamoji sąskaita (2021-08-30) komentarų: 0 peržiūrų: 1196

Bendrijų įstatymo 25 straipsnis. Bendrijos lėšos 3. Bendrija, kaip ir kitų teisinių formų bendrojo naudojimo objektų valdytojai, privalo turėti atskirą kaupiamųjų lėšų sąskaitą. Visos butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų lėšos, esančios kaupiamųjų lėšų sąskaitoje, įskaitant lėšas, surinktas ir (arba) naudojamas pastato (pastatų) ar jo (jų) bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, į apskaitą įtraukiamos ir tvarkomos kiekvienam daugiabučiam namui ir kiekvienam butų ir kitų patalpų (pastato) savininkui atskirai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymu, bendrija, administruodama kaupiamųjų lėšų sąskaitoje esančias lėšas, veikia kaip patikėtinis, o indėlininkais laikomi patikėtojai – kiekvienas buto ar kitų patalpų (pastato) savininkas, kurio lėšų dalis nustatoma pagal bendrijos apskaitos duomenis. Kaupiamųjų lėšų sąskaitoje esančios kiekvieno indėlininko... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Nuo 2016 metų buvo kaupiamos lėšos iš bendrijos narių. 2020 metais nuspręsta atidaryti atskirą kaupiamąją sąskaitą, ar tos anksčiau sukauptos lėšos gal būti pervestos į kaupiamąją sąskaitą? (2021-08-28) komentarų: 0 peržiūrų: 1273

Pirmiausiai atkreipiame dėmesį į tai, kad lėšas pastatui atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus turi kaupti (mokėti proporcingai priskaitomus įnašus) ne tik bendrijos nariai, bet visi to pastato savininkai, ir nesvarbu, ar nuosavybės teise asmuo (fizinis arba jurdinis) valdo butą, ar kokias kitas patalpas. Visos sukauptos lėšos turi būti laikomos atskiroje banko sąskaitoje. Jeigu iš pradžių sukauptas lėšas laikėte atsiskaitomojoje... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Jeigu bendrijai priklauso du daugiabučiai ir požeminis parkingas, ar patogiausia būtų atidaryti atskirą kaupiamųjų lėšų sąskaitą kiekvienam statiniui? (2024-01-22) komentarų: 0 peržiūrų: 110

Kaupiamosios lėšos turi būti laikomos atskiroje sąskaitoje, kiek sąskaitų - spręskite jūs. Bendrijos finansistas apskaitą turi tvarkyti taip, kad visada (bet kokiu atveju) būtų aišku, kiek kiekvienas savininkas įnešė kaupiamųjų lėšų, pagal kokį kaupimą, kokiam objektui.