Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / REVIZIJA, AUDITAS / Koks asmuo gali būti renkamas bendrijos revizoriumi

susijęs klausimas

Kas gali ir kas negali būti renkamas revizoriumi? (2021-02-24) komentarų: 0 peržiūrų: 345

Bendrijos revizijos komisijos nariais (revizoriumi) negali būti bendrijos pirmininkas, bendrijos valdybos nariai, jų sutuoktiniai ar sugyventiniai, taip pat asmenys, kuriuos su bendrijos pirmininku ar bendrijos valdybos nariais sieja tėvystės ar artimos giminystės ryšiai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, taip pat sutuoktinių ar sugyventinių broliai, seserys, tėvai (įtėviai) ir vaikai (įvaikiai). Žr. Bendrijų įstatymo 18 str.
susijęs klausimas

Ar gali bendrija sumokėti revizoriui už atliktą metinės ūkinės finansinės veiklos ir finansinių ataskaitų patikrinimą? (2021-05-18) komentarų: 0 peržiūrų: 325

Taip gali. Siūlytume bendrijos narių visuotiniame susirinkime, kai yra renkamas revizorius, nustatyti (patvirtinti) ir revizijos darbui skiriamą biudžetą. Jeigu bendrijos įstatai numato galimybę rinkti revizoriumi ne tik fizinį, bet ir juridinį asmenį, juridinis asmuo už darbą tikrai paprašys atlygio (išrašys sąskaitą faktūrą), bet galima sumokėti ir fiziniam asmeniui, jeigu jis nesutinka revizijos atlikti savanoriškos veiklos pagrindais.
susijęs klausimas

Ar bendrijos reviziją gali atlikti šališkas asmuo, turintis aukštąjį buhalterinį išsilavinimą, veikdamas pagal individualios veiklos pažymą, veiklos sritis "Buhalterinė apskaita ir auditas"? (2022-03-28) komentarų: 0 peržiūrų: 80

Reviziją gali atlikti tik tas asmuo (asmenys), kurį tam išrinko bendrijos nariai. Jeigu įstatai nenumato kitaip, revizoriumi gali būti renkamas ir fizinis, ir juridinis asmuo, gali būti renkamas vienas asmuo arba komisija. Bendrijos revizijos komisijos nariais (revizoriumi) negali būti bendrijos pirmininkas, bendrijos valdybos nariai, jų sutuoktiniai ar sugyventiniai, taip pat asmenys, kuriuos su bendrijos pirmininku ar bendrijos valdybos nariais sieja tėvystės ar artimos... (skaityti viską)