Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMAS / Ar privalomas bendrijoje buhalteris (buhalterinė įmonė), kokios jo funkcijos

susijęs klausimas

Ar privalomas bendrijoje buhalteris (buhalterinė įmonė), kokios jo funkcijos? (2021-02-11) komentarų: 0 peržiūrų: 727

Taip, bendrijoje turi būti buhalterinę apskaitą tvarkantis asmuo - fizinis asmuo (specialistas) arba juridinis asmuo (organizacija). Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo. Buhalterinės apskaitos įstatymo 1 str. 1 dalis nurodo: "Šis įstatymas reglamentuoja ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, išteklių ir mokesčių fondų, <...> (toliau – ūkio subjektai) turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų buhalterinę apskaitą, jos organizavimą ir tvarkymą. Šis įstatymas netaikomas šeimynoms". Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 str. 1 dalis nurodo: 1. Ūkio subjekto apskaitą tvarko: 1) vyriausiasis buhalteris (buhalteris); 2) pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo. 2. Ūkio subjekto apskaitos tvarkyti negali ūkio subjekto vadovas, išskyrus šio... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrijos pirmininkas gali būti ir bendrijos buhalteris? (2021-06-09) komentarų: 0 peržiūrų: 703

Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 str. 1 dalis nurodo, kad ūkio subjekto apskaitos tvarkyti negali ūkio subjekto vadovas (bendrijoje - pirmininkas), išskyrus, tam tikrus atvejus, pavyzdžiui, pelno nesiekiančio ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens (ir bendrijos) supaprastintą apskaitą (netaikant dvejybinio įrašo principo), gali tvarkyti ir to juridinio asmens valdymo organo narys arba dalyvis. Bendrijose apskaita įprastai nebūna supaprastinta (gal tokią būtų galima... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar sodų bendrijos buhaltere gali būti bendrijos pirmininko žmona? (2021-12-14) komentarų: 0 peržiūrų: 169

Sodininkų bendrijų įstatymo 24 str. 3 dalyje pasakyta, kad bendrijos pajamų apskaita tvarkoma vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymu, o pastarajame šiuo metu ribojimų buhalteriu įdarbinti vadovo žmoną (vyrą) nėra, nebent jūsų bendrijos įstatuose būtų įrašyti specialūs ribojimai buhalteriui arba gal bendrijos narių susirinkimas būtų priėmęs kokius nors ribojančius sprendimus.
susijęs klausimas

Ar namo finansininke gali buti asmuo, dirbantis sekretore komunalines paslaugas teikiančioje įmonėje? (2022-03-24) komentarų: 0 peržiūrų: 75

Sekretorė turbūt gali priimti ir perduoti pirminius buhalterinius dokumentus, išsiųsti mokestinius pranešimus ar dar kažkaip prisidėti prie buhalterinės apskaitos tvarkymo... Dėl veiklos atitikimo teisės normoms siūlytume pasigilinti į Buhalterinės apskaitos įstatymą, kurį galite paskaityti čia.