Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / MOKESČIAI / Kaip paskirstomi (priskaitomi) mokesčiai bendrijoje

Ar bendrijos nariai turi teisę žinoti pareigybinius atlyginimus?

Neredaguotas klausimas:
bendrija sudaro 1300 butu. Ar bendrijos nariai turiteise zinoti pareigybinius atlyginimus?
Klausimą uždavė: ruta, 2022-04-11
Paskutinė redakcija: 2022-04-11
Reitingas:
(balsavo 0)

Bendrijos narių visuotinis susirinkimas tvirtina pajamų ir išlaidų sąmatą ir kitus įmokų tarifus (žr. Bendrijų įstatymo 10 str. 1 dalies 8, 9, 11, 12 punktus). Bendrijos pirmininkas (valdyba) turi vadovautis nustatytu biudžetu ir kitais bendrijos narių sprendimais. Bendrijoje yra naudojami visų savininkų inešti bendri pinigai, todėl skaidriai veikiančios bendrijos be atskirų prašymų skelbia (pavyzdžiui, savininkų naudojamoje elektroninėje sistemoje) bendrijos pirmininko atlyginimą ir kitus, tai yra normali geroji praktika.

Jeigu jūsų bendrija tokios informacijos neteikia, galėtumėte raštu kreiptis į savo bendrijos pirmininką, nurodydami, kad esate bendrijos narys, ir nurodydami, kokiu teisėtu tikslu jums reikia informacijos. Galite apeliuoti į šiuos teisės aktus:

Bendrijų įstatymo 21 str. 4 dalis. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai turi teisę:
4) gauti informaciją apie nustatytas įmokas bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektams išlaikyti ir išsaugoti (remontuoti), kaupiamąsias lėšas pastatui (pastatams) atnaujinti, taip pat apie kitas su pastato (pastatų) priežiūra ir naudojimu susijusias įmokas;
5) reikalauti, kad bendrijos valdymas ir bendrojo naudojimo objektų naudojimas ir priežiūra užtikrintų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teisių įgyvendinimą ir atitiktų jų teisėtus interesus;

Bendrijų įstatymo 14 str. 7 dalis:
Visi butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų raštu bendrijos pirmininkui pateikti prašymai, skundai ir kiti dokumentai registruojami ir nagrinėjami bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Bendrijos pirmininkas privalo per 10 darbo dienų nuo buto ar kitų patalpų (pastato) savininko kreipimosi gavimo dienos suteikti išsamią informaciją apie bendrijos organų sprendimus, bendrijos turtą, kaupiamąsias lėšas, įmokas ir kitus privalomus mokėjimus, susijusius su bendrijos veikla. 

Civilinio kodekso 4.83 str. 4 dalis:
Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka.

 

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas