Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Kas renka ir atšaukia bendrijos pirmininką iš pareigų

Ar bendrijos narių neivykusio ataskaitinio susirinkimo fakto dėl pandemijos galima prilyginti force major situacijai, t.y. ar ir toliau galioja prieš tai buvusių išrinktų narių pareigybių kadencijos?

Neredaguotas klausimas:
Ar bendrijos narių neivykusio ataskaitinio susirinkimo fakto dėl pandemijos galima prilyginti force major situacijaii t.y. ar ir toliau galioja prieš tai buvusių išrinktų narių pareigybių kadencijos? ačiū
Klausimą uždavė: Aldona, 2021-03-16
Paskutinė redakcija: 2021-03-16
Reitingas:
(balsavo 0)

Dėl pandemijos paskelbtas karantinas yra ypatinga situacija, susibūrimai yra draudžiami, todėl bendrijos yra nukėlusios ataskaitinius susirinkimus arba organizuoja bendrijos narių balsavimą raštu. Metinę ataskaitą, biudžetą balsuojant raštu patvirtinti galima, tačiau, kaip žinia, Bendrijų įstatymas draudžia balsuojant raštu rinkti bendrijos valdymo organus. Bendrijos pirmininko kadencija - 3 metai, valdybos narių - bendrijos įstatuose nustatytoji. Kadencija automatiškai neprasitęsia, turti būti rinkimai.

Primename:

Bendrijų įstatymo 14 str. 10 dalyje nustatyta:  „Kai vienasmenis bendrijos valdymo organas – bendrijos pirmininkas negali eiti savo pareigų, bendrijos įstatuose nustatyta tvarka šias pareigas gali laikinai, iki naujo bendrijos pirmininko išrinkimo, eiti vienas iš bendrijos narių.“ Kai kuriose bendrijose iš anksto toks asmuo paskiriamas (laikinai eiti bendrijos pirmininko pareigas jo laikino nedarbingumo, atostogų metu arba jeigu jis neglėtų eiti pareigų arba jo kadencija būtų pasibaigusi).

Bendrijų įstatymo 16 str. 9 dalyje nustatyta: „Kai bendrijos pirmininkas negali eiti pareigų arba bendrijos pirmininko kadencija yra pasibaigusi, bendrijos valdyba skiria vieną iš savo narių laikinai, iki naujo bendrijos pirmininko išrinkimo, eiti bendrijos pirmininko pareigas.“ Kai kurių bendrijų valdybos, kol nėra galimybės sušaukti bendrijos narių visuotinį susirinkimą ir išrinkti naują bendrijos pirmininką, paskyrė vieną iš savo narių, pasibaigus buvusio pirmininko kadencijai, laikinai eiti bendrijos pirmininko pareigas.

Taigi, vienas iš sprendimų - kol kadencija nepasibaigusi, valdyba paskiria vieną valdybos narį (gali būti tas pats asmuo, kuris buvo pirmininkas, arba kitas valdybos narys) laikinai eiti bendrijos pirmininko pareigas.

Dar galima šaukti bendrijos narių susirinkimą, raginant bendrijos narius ne dalyvauti, bet iš anksto raštu pareikšti savo nuomonę paskelbtos susirinkimo darbotvarkės klausimais (jeigu bendrijos įstatai leidžia iš anksto raštu pareikšti nuomonę). 

Komentarai (3) 1-3
 1. Natalja Obrazcova

  2021-07-15, 02:48:46
  Norime paklausti, jeigu ne vienas is valdybos nariu nesutinka laikinai eiti pirmininko pareigu ar gali valdyba paskirti pirmininka be gyventuoju pritarimo, ir paskirti jam atlyginima ?
 2. Gintarė Janiškienė

  2021-07-29, 13:05:31
  Ne, negali. Bendrijos pirmininką renka bendrijos narių visuotinis susirinkimas, kuris taip pat nustato ir bendrijos pirmininko darbo užmokestį. Tik teisėtai, laikantis nustatytų procedūrų bendrijos narių visuotiniame susirinkime išrinktą bendrijos pirmininką įregistruos VĮ Registrų centras. Valdyba gali tik paskirti vieną iš savo narių LAIKINAI (iki bus sušauktas susirinkimas ir bus išrinktas naujas bendrijos pirmininkas) eiti pirmininko pareigas, jeigu situacija yra tokia, kad bendrijos pirmininko kadencija pasibaigė, o jis neįvykdė pareigos sušaukti susirinkimą, kad būtų išrinktas naujas bendrijos pirmininkas, arba jeigu bendrijos pirmininkas nebegali eiti pareigų (PASTABA. Tai nėra tas pats kaip nenorėti eiti pareigų).
 3. Inga Kumetienė

  2022-01-10, 11:08:54
  Jei bendrijos valdyba išrinko laikinai einantį bendrijos pirmininką, iki kol bus išrinktas naujas, kaip su įgaliojimų perdavimu? Ar reikia registruoti LEP registrų centre? Ar pasirašoma darbo ar kokia kitokia sutartis su šiuo asmeniu?

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas