Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Kas renka ir atšaukia bendrijos pirmininką iš pareigų

Kaip atšaukti pirmininką?

Neredaguotas klausimas:
Kaip atstatydinti pirmininką?
Klausimą uždavė: yyyyy, 2021-04-14
Paskutinė redakcija: 2021-04-15
Reitingas:
(balsavo 0)

Kartais būna, kad bendrijos nariai dėl vienų ar kitų priežasčių nebenori, kad išrinktasis bendrijos pirmininkas toliau eitų pareigas. Sprendimą atšaukti bendrijos pirmininką iš pareigų ir nuo tam tikros konkrečios dienos nutraukti su juo terminuotą darbo sutartį, vadovaujantis Darbo kodekso 104 str. 1 dalimi, turi priimti bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Susirinkimas taip pat turi įgalioti vieną bendrijos narį, kuris konstatuos sutarties nutraukimo faktą įrašu (ir patvirtins savo parašu) bendrijos pirmininko darbo sutartyje ir pateiks ją buhalteriui.
 
SVARBU. Bendrijos narių visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas vadovaujantis Bendrijų įstatymo 11 str. 1 dalies nuostatomis, pažeidus procedūras gali kilti keblumų.
 
Jeigu nei bendrijos pirmininkas (valdyba), sužinoję apie nepasitenkinimą bendrijos pirmininku patys nesiimtų iniciatyvos ir nesušauktų bendrijos narių visuotinio susirinkimo bendrijos pirmininkui atšaukti ir naujam bendrijos pirmininkui išrinkti, daugiau nei ketvirtadalis bendrijos narių arba revizorius (revizijos komisija), jeigu būtų nustatęs pažeidimų, turėtų pasirašyti laisvos formos reikalavimą ne vėliau kaip per mėnesį sušaukti bendrijos narių visuotinį susirinkimą ir įteikti jį bendrijos pirmininkui (valdybai).
 
Reikalavime turėtų būti nurodyti motyvai, kodėl reikia sušaukti susirinkimą, siūloma darbotvarkė (įtraukiant bendrijos pirmininko atšaukimo ir naujo bendrijos pirmininko rinkimo klausimą), reikalavimas susirinkimą sušaukti ne vėliau kaip per mėnesį ir laikantis pranešimo įteikimo raštu ir kitų privalomų procedūrų, kiti aktualūs dalykai.
 
Reikėtų užfiksuoti ir reikalavimo įteikimo faktą. Galima būtų reikalavimą įteikti į rankas ir ant jo kopijos gauti bendrijos pirmininko (valdybos nario) žymą „gauta“, šalia kurios būtų jo vardas, pavardė, parašas ir gavimo data. Jeigu situacija būtų itin kebli, jeigu bendrijos pirmininkas (valdybos narys), pavyzdžiui, atsisakytų savo parašu patvirtinti reikalavimo gavimą, galima būtų reikalavimą įteikti trise – kad trys asmenys laisvos rašytinės formos akte savo parašais paliudytų, kad dokumentas bendrijos pirmininkui buvo įteiktas. Jeigu reikalavimą siųstumėte registruotu laišku paštu, reikėtų nepamiršti pašto darbuotojo paprašyti išspausdinti išrašą, kuriame matytųsi, kam siunčiamas laiškas, jeigu ant apmokėjimo kvito tai nėra parašyta. Reikėtų turėti omenyje ir tai, kad registruotą laišką asmuo gaus greičiausiai ne tą pačią dieną, o vėliau, tad Bendrijų įstatymo 11 str. 1 dalyje nustatytą 30 dienų terminą reikėtų šiek tiek pailginti. Elektroniniu paštu reikalavimą (nuskenuotą su parašais) irgi verta išsiųsti – reikėtų pasirūpinti, kad dokumentas būtų tikrai gautas.
 
Bendrijos pirmininko darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva pagrindų gali būti ir kitų (pagrindą nustato bendrijos narių visuotinis susirinkimas):
• Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu (DK 54 straipsnis);
• Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės (DK 57 straipsnis);
• Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės (DK 58 straipsnis);
• Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia (DK 59 straipsnis).

Komentarai (1) 1-1
  1. virga

    2022-06-29, 12:18:06
    Laba diena,2021mvasario mėn kovojame su garažų pirmininku,kuris nepateikia darbo sutarties revizoriams patikrinti.valdybai tai pat nerodo.jo DSturėjo buti terminuota -kadensijai -3metai.Pabrėžiu,nežinome,ką daryti ir kur kreiptis-dalis dokumentų pas revizorius.Kasos knygos.kasos dokumentai,sutartys,vmi ir sodros dokumentai.Sodros dokumentuose neradome 1SD dokumento apie apdraustųjų vsd pradžią,buvo pareikalautą,tačiau iki 2022-06-29 dienos neturimeir negalime užbaigti -patikrinimo akto.Kasos pajamų kvituose -tik parašai,nėra vardo,pavardės,tai pat kai kuriuose ir garažo nr, 2022-06-28 dieną su valdybos nariais ir revizoriais ,nuvykome į garažo teritoriją,su policijos pagalba ,paimti iš pirmininko dokumentų,kuris buvo įspėtas iš anksto,tačiau nepasirodė ir nekėlė telefono.Slapstosi nesirodo darbo vietoje-bet pinigus sau išsimoka.Iš anksto dėkoju.

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas