Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Bendrijos pirmininko kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė

Ar esantis namo pirmininkas privalo turėti visus raktus, kad esant reikalui, atvažiavus darbinkams, galima būtų patekti į tas patalpas ir survarkyti tai, ka reikia? Ar privalo savininkas įleisti į savo patalpas, kad būtų galima patekti prie bendrojo naudojimo objekto?

Neredaguotas klausimas:
Ar esantis namo pirmininkas privalo tureti visus raktus kad esant reilalui arvaževus darbinkams galima butu patekti i tas patalpas ir survarkyti tai ka reikia? Ar privalo tureti raktus bute paprastas esantis žmogus kur turi prieiti darbinkai del tv survarkymo pats pirmininkas siunčia pas ta žmogu o tas žmogus pas katra raktai yra net nedaro duru ir raktu neimanoma niekaip gauti ka tokiu atveju daryti? Ir pas ka kreiptis jai kaip suprantu savacališkai turi du sandeliuskus sklepo ir nirint patekti prie irangos tvarkymo tv raktai visdelto pas žmogu kuris net nekontaktuoja su atvaževusiais darbininkais ka daryti tokiu atveju kada žmogus turi du sandeliukus isidejas 2 duris o kad patekti prie irangos raktu niekas neduoda o pats pirminkas pasake kad jis neprivalo tureti raktu o kreiptis pas ta kaimyne kad ji duotu raktus kaip papulti tuomet darbininkams del tv sutvarkymo?
Klausimą uždavė: Inga , 2022-12-06
Paskutinė redakcija: 2022-12-07
Reitingas:
(balsavo 0)

Bendrijos pirmininkas organizuoja bendrijos veiklą, jai tstovauja ir atsako už jos tikslų įgyvendinimą. Bendrijos tikslas - įgyvendinti butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių arba kuriamų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra.

Bendrijos pirmininkas turi rūpintis bendrojo naudojimo objektais ir turi prie jų prieiti ir turi suteikti priegą darbuotojams, kai to reikia. Savininkai, esant poreikiui, turi suteikti prieigą prie jų naudojamose patalpose esančių bendrojo naudojimo objektų taip pat.

Civilinio kodekso 4.83 str. 5 dalis:
5. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) privalo leisti įgaliotiems asmenims remontuoti ar kitaip tvarkyti jo bute ir kitose patalpose esančią bendrojo naudojimo mechaninę, elektros, techninę ir kitokią įrangą.

Bendrijų įstatymo 21 str. nustatytos savininkų pareigos:

21 straipsnis. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teisės ir pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu

1. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teisės ir pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu, yra nustatytos Civiliniame kodekse, šiame ir kituose įstatymuose, teisės aktuose ir bendrijos įstatuose.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose teisės aktuose nustatytos butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu, yra lygios neatsižvelgiant į tai, ar butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai yra bendrijos nariai, ar ne.
3. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai privalo:
1) tausoti, tinkamai naudoti ir prižiūrėti bendrojo naudojimo objektus;
2) teisės aktų ir bendrijos organų nustatyta tvarka apmokėti bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimosi jais išlaidas, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas į kaupiamuosius bendrijos fondus;
3) vykdyti bendrijos organų, butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų susirinkimų sprendimus dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo, priežiūros ir atnaujinimo;
4) laikinai išvykdami, išnuomoję arba kitaip patikėję kitam asmeniui naudoti savo butą ar kitas patalpas (pastatą), pranešti bendrijos pirmininkui (valdybai), kaip bus užtikrinta galimybė prireikus patekti į savininkui priklausantį butą ar kitas patalpas (pastatą);
5) savo įgaliotiniui (jeigu jis yra išrinktas šio įstatymo 13 straipsnyje nustatyta tvarka) pranešti telefono numerį, kuriuo būtų galima iškviesti buto ar kitų patalpų (pastato) savininką ar kitą jo įgaliotą asmenį kilus gaisrui ar inžinerinių tinklų avarijai, prireikus patekti į savininkui priklausantį butą ar kitas patalpas (pastatą);
6) laikytis kitų šiame ir kituose įstatymuose ir teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas