Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / MOKESČIAI / Kaip paskirstomi (priskaitomi) mokesčiai bendrijoje

Ar reikalingas butų savininkų balsavimas, norint pakeisti mokėjimo už bendrą namo elektrą tvarka, ar užtenka tik valdybos pritarimo?

Neredaguotas klausimas:
ar reikalingas butu savininku balsavimas norint pakeisti mokejimo uz bendra namo elektra tvarka ar uztenka tik valdybos pritarimo?
Klausimą uždavė: jolanta, 2022-03-07
Paskutinė redakcija: 2022-03-07
Reitingas:
(balsavo 0)

Prašytume klausimus formuoti tiksliau, nelabai aišku, apie kokią tvarką klausiama, apie balsavimą dėl ko?

Visos savininkų įmokos priskaitomos paroporcingai pagal naudinguosius plotus,

žr. CK 4.82 str. 3 dalį: "Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas";

žr. CK 4.82 str. 7 dalį: "Buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui."

Pavyzdžiui, mėnesinė įmoka už elektrą, sunaudotą bendrojo naudojimo laiptinėse, turėtų būti proporcingai  paskirstoma visiems savininkams. Jeigu bendrojo naudojimo objektų apraše būtų pažymėta, kad vieno buto savininkas nesinaudoja laiptine, nes turi savo atskirą įėjimą, jam mokesčių už tos laiptinės elektrą galima būtų nepriskaityti. Bendrojo naudojimo objektų aprašą tvirtina bendrijos narių visuotinis susirinkimas. 

Jeigu klausiate apie elektros tiekėjo pasirinkimą, tai šį klausimą turėtų spręsti visų savininkų susirinkimas (galima organizuoti ir balsavimą raštu), pasirinkimui turėtų pritarti daugiau nei pusė savininkų.

Bendrijos pirmininkas ir valdyba bendrijos veiklą organizuoja, vadovaudamiesi bendrijos narių visuotinių susirinkimų (balsavimų raštu) ir visų savininkų susirinkimų (balsavimų raštu) sprendimais (pagal kompetenciją organizuojamas arba vienas, arba kitas susirinkimas).

Kartais susirinkimas įgalioja bendrijos pirmininką (valdybą) priimti tam tikrus sprendimus (pavyzdžiui išrinkti teikėją konkrečios paslaugos) neviršijant nustatyto biudžeto. Bendrijos pirmininkas (valdyba) vienasmeniškai gali priimti sprendimus tik dėl valdymo organų kompetencijai pagal Bendrijų įstatymą priskirtų reikalų ir dėl imperatyviųjų (įsakomųjų) įstatymų normų taikymo.

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas