Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / SUSIRINKIMAS VISUOTINIS BENDRIJOS NARIŲ / Bendrijos narių visuotinio susirinkimo organizavimas

Bendrijos įstatuose įrašyta, kad apie bendrijos narių visuotinį susirinkimą pranešama viešu skelbimu ir papildomai pasirašytinai. Koks procentas bendrijos narių, priėmusių pranešimą pasirašytinai, yra pakankamas, kad susirinkimo šaukimas būtų teisėtas?

Neredaguotas klausimas:
Bendrijos Įstatuose įrašyta, kad apie visuotinį narių susirinkimą pranešama viešu skelbimu ir papildomai pasirašytinai. Koks procentas Bendrijos narių, priėmusių pranešimą pasirašytinai, yra pakankamas, kad susirinkimo šaukimas būtų teisėtas?
Klausimą uždavė: Genovaitė, 2022-04-07
Paskutinė redakcija: 2022-04-08
Reitingas:
(balsavo 0)

Kalba turbūt eina apie atvejį, kai yra privalomas informavimas raštu, pavyzdžiui, kai darbotvarkėje numatyta rinkti pirmininką ar valdybos narius arba keisti įstatus. Jeigu įstatuose įrašyta, kad tokiais atvejais pranešimą reikia įteikti į rankas, reiškia, visiems (100 proc.) bendrijos nariams ir reikia įteikti į rankas. Dažniausiai įstatuose būna įrašyta keletas variantų: arba registruotu laišku, arba į rankas, arba į pašto dėžutes, gal jums verta pagalvoti apie įstatų atnaujinimą...

Komentarai (1) 1-1
  1. Genovaitė

    2022-04-08, 14:17:12
    Įstatuose neįrašyta, kad papildomas pranešimas turi būti įteiktas pasirašytinai kiekvienam Bendrijos nariui. Manau, kad aiškinimas apie 100% -nį pranešimo priėmimą pasirašytinai prasilenkia su protingumo kriterijumi. Negi vienas narys dėl įvairių priežasčių atsisakęs pasirašytinai priimti pranešimą įgauna teisę blokuoti susirinkimo sušaukimą? Prašau tiksliai nurodyti teisės aktą , kuriame nustatytas toks reikalavimas Bendrijos veiklai. Jei neturim galimybės teisėtai sušaukti visuotinio susirinkimo, tai ir Įstatų pakeisti negalim, o įstatai įregistruoti.

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas