Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / SUSIRINKIMAS VISUOTINIS BENDRIJOS NARIŲ / Bendrijos narių visuotinio susirinkimo organizavimas

Dėl pranešimo apie bendrijos narių visuotinį susirinkimą įteikimo pasirašytinai. Įstatuose neįrašyta, kad papildomas pranešimas turi būti įteiktas pasirašytinai kiekvienam bendrijos nariui. Negi vienas narys, atsisakęs pasirašytinai priimti pranešimą, įgauna teisę blokuoti susirinkimo sušaukimą? Prašau nurodyti teisės aktą, kuriame nustatytas toks reikalavimas bendrijos veiklai.

Neredaguotas klausimas:
Dėl pranešimo apie DNSB susirinkimą įteikimo pasirašytinai. Įstatuose neįrašyta,kad papildomas pranešimas turi būti įteiktas pasirašytinai kiekvienam Bendrijos nariui. Negi vienas narys atsisakęs pasirašytinai priimti pranešimmą įgauna teisę blokuoti susirinkimo sušaukimą?Prašau nurodyti teisės aktą, kuriame nustatytas toks reikalavimad Bendrijos veiklai.
Klausimą uždavė: genovaite, 2022-04-08
Paskutinė redakcija: 2022-04-08
Reitingas:
(balsavo 0)

Bendrijų įstatymo 11 str. 2 dalis:
"Pranešimą apie šaukiamą visuotinį susirinkimą šio straipsnio 1 dalyje nurodytas susirinkimo organizatorius (iniciatorius) turi ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos paskelbti bendrijos skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose vietose, nurodyti susirinkimo vietą, datą ir laiką, kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę ir siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų projektais. Jeigu visuotinio susirinkimo darbotvarkėje numatyta rinkti ar atšaukti bendrijos valdymo organą, keisti bendrijos įstatus ar svarstyti bendrijos reorganizavimo ar likvidavimo klausimus, metinę bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą, apie visuotinį susirinkimą bendrijos nariams pranešama raštu. Jeigu susirinkimo darbotvarkėje numatyta priimti šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje numatytus sprendimus, apie visuotinį susirinkimą raštu pranešama visiems to pastato (tų pastatų), kuriame (kuriuose) įsteigta bendrija, butų ir kitų patalpų savininkams".

Bendrijų įstatymo 7 str.:
"1. Bendrijos įstatai yra dokumentas, kuriuo bendrija vadovaujasi savo veikloje. Bendrijos įstatuose turi būti nurodyta:
<...>
15) pranešimų ir skelbimų skelbimo, visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) priimtų sprendimų registravimo ir skelbimo tvarka; 
<...>".

Kaip, kokiu būdu ar būdais bendrijos nariams reikia pranešti raštu, nurodoma bendrijos įstatuose, turite elgtis taip, kaip nurodyta jūsų bendrijos įstatuose (žinoma, patogiau, kai įstatuose nurodyta keletas įteikimo raštu būdų ir galima pasirinkti patogesnįjį arba galima naudoti kelis būdus).

Jeigu asmuo piktybiškai atsisako priimti pranešimą, galima jį bandyti įteikti su liudytojais, kurie rašytiniame akte patvirtins, kad pranešimas tam asmeniui tikrai buvo teikiamas, bet pastarasis piktybiškai atsisakė jį priimti, ir tai galima būtų laikyti įvykdytu įteikimu.

Komentarai (1) 1-1
  1. Genovaitė

    2022-04-08, 21:52:08
    Jūsų atsakyme nenurodytas teisės aktas , kuriame būtų išaiškinta, kad Įstatuose įrašyta sąvoka dėl pareiškimo apie susirinkimo sušaukimą priėmimas pasirašytinai privalomas kiekvienam Bendrijos nariui, nors toje Įstatų sąvokoje žodžio kiekvienam nėra. Bendrijos narys nepalikęs įgaliotinio išvyko gyventi į užsienio valstybę ir pasirašytinai įteikti jam pranešimą ar su liudytojais įrodyti, kad jis atsisako pranešimą priimti, nėra jokios galimybės. Manau, kad Registrų Centras nepagrįstai aiškina , kad įteikiant pranešimą dėl susirinkimo sušaukimo pasirašytinai būtinas 100% pranešimo priėmimas .

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas