Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Kaip bendrijos pirmininkui atsistatydinti iš pareigų

Esu bendrijos pirmininkė, turto name neturiu, todėl buvo išrinkta valdyba. Išvažiuoju gyventi į užsienį ir noriu nutraukti darbo sutartį neterminuotą. Iš pagrindinio darbo buvau atleista prieš dvi dienas pagal etatų mažinimą,todėl per kelias dienas buvo nuspręsta vykti į užsienį gyventi. Kaip nutraukti darbo sutartį ir atsisakyti pirmininko pareigų nepasibaigus trejų metų kadencijai?

Neredaguotas klausimas:
Esu namo bendrijos pirmininkė,turto neturiu, todėl buvo išrinkta valdyba. Išvažiuoju gyventi į užsienį ir noriu nutraukti darbo sutartį neterminuotą. Iš pagrindinio darbo buvau atleista prieš dvi dienas pagal etatų mažinimą,todėl per kelias dienas buvo nuspręsta vykti į užsienį gyventi. Kaip nutraukti darbo sutartį ir atsisakyti pirmininko pareigų nepasibaigus trejų metų kadencijai?
Klausimą uždavė: Inga, 2022-03-15
Paskutinė redakcija: 2022-03-15
Reitingas:
(balsavo 0)

Sutikdamas tapti bendrijos pirmininku asmuo sutinka šias pareigas vykdyti trejus metus, bet būna situacijų, kad bendrijų pirmininkas nori savo iniciatyva atsisakyti pareigų anksčiau nei pasibaigs jo kadencija. Tokiu atveju jis turėtų sušaukti bendrijos narių visuotinį susirinkimą (svarbu susirinkimui pateikti bendrijos pirmininko parašu patvirtintą bendrijos narių sąrašą ir laikytis Bendrijų įstatymo 11 str. nustatytų susirinkimo organizavimo reikalavimų), kuriame paaiškintų savo situaciją ir paprašytų bendrijos narių atšaukti jį iš bendrijos pirmininko pareigų šalių susitarimu (Darbo kodekso 54 str.), nutraukiant nuo tam tikros dienos ir jo terminuotą darbo sutartį, taip pat pasiūlytų išrinkti naują bendrijos pirmininką.

Jeigu bendrijos narių visuotinis susirinkimas nesutiktų patenkinti tokio bendrijos pirmininko prašymo, jis galėtų pranešti susirinkimui, kad atsistatydina ir kad vadovaudamasis Darbo kodekso 55 straipsniu, nutraukia savo darbo sutartį savo iniciatyva, be svarbių priežasčių, po 20 kalendorinių dienų (arba vėliau). Šį bendrijos pirmininko pareiškimą reikėtų įrašyti į susirinkimo protokolą, prie protokolo patartina pridėti ir jo laisvos rašytinės formos pareiškimą. Vadovaujantis protokolu ir rašytiniu pareiškimu būtų įrašomas sprendimas bendrijos pirmininko sutartyje, nurodant jos nutraukimo pagrindą (nutraukta darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių) ir įstatymo normą, kurioje nurodytas darbo sutarties nutraukimo pagrindas (Darbo kodekso 55 str. tam tikra dalis), taip pat darbo santykių pasibaigimo dieną. Darbo sutartis su įrašytu sprendimu turėtų būti pateikta buhalteriui (pageidautina ne paskutinę darbo dieną, bet anksčiau). Įrašą apie darbo sutarties pasikeitimą (nutraukimą) turėtų pasirašyti bendrijos narių visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.

Darbo kodeksas numato ir daugiau darbo sutarčių nutraukimo pagrindų, situacijų būna įvairių, visų čia neaptarsime.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad net jeigu bendrijos pirmininkas vienu ar kitu būdu nutrauktų savo darbo sutartį (išsiregistruotų iš Sodros), kol jis nebus išregistruotas iš VĮ Registrų centro duomenų bazės kaip bendrijos vadovas, jam liks tam tikra atsakomybė, o pagrindinis kelias būti išregistruotu - įregistruoti išrinktą kitą bendrijos pirmininką. Arba turėtumėte įrodyti, kad įvykdėte savo kaip bendrijos pirmininko visas pareigas, sušaukėte bendrijos narių visuotinį susirinkimą, jame atsistatydinote, pareiškėte apie savo darbo sutarties nutraukimą, tačiau bendrijos nariai neišrinko kito bendrijos pirmininko, todėl vis tiek prašote jus išregistruoti, arba kaip kitaip turėtumėte įrodyti savo teisę būti išregistruotu.

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas