Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Kaip bendrijos pirmininkui atsistatydinti iš pareigų

susijęs klausimas

Kaip bendrijos pirmininkui atsistatydinti iš pareigų (2021-05-13) komentarų: 0 peržiūrų: 3238

Sutikdamas tapti bendrijos pirmininku asmuo sutinka šias pareigas vykdyti trejus metus ir į šį įsipareigojimą reikėtų žiūrėti atsakingai, bet būna situacijų, kai dėl vienų ar kitų priežasčių bendrijos pirmininkas nori savo iniciatyva atsisakyti pareigų anksčiau nei pasibaigs jo kadencija. Tokiu atveju pirmiausiai jis turėtų sušaukti bendrijos narių visuotinį susirinkimą, kuriame paaiškintų savo situaciją ir paprašytų bendrijos narių jį atšaukti iš bendrijos pirmininko pareigų, šalių susitarimu nutraukti jo terminuotą darbo sutartį ir išrinkti naują bendrijos pirmininką. Jeigu bendrijos narių visuotinis susirinkimas nesutiktų patenkinti tokio bendrijos pirmininko prašymo, jis galėtų pranešti susirinkimui, kad vadovaudamasis Darbo kodeksu nutraukia savo darbo sutartį savo iniciatyva, be svarbių priežasčių po 20 kalendorinių dienų (arba vėliau). Šį bendrijos pirmininko pareiškimą reikėtų įrašyti į susirinkimo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ką daryti jeigu bendrijos pirmininkas nori atsistatydinti, o norinčio perimti pareigas neatsiranda? (2021-05-12) komentarų: 0 peržiūrų: 1504

Jeigu iš karto nerandate žmogaus, kuris prisiimtų pareigą tapti bendrijos pirmininku, jo vis tiek reikia ieškoti. Atsistatydinus bendrijos pirmininkui, iki bus rastas kitas pirmininku sutinkantis būti asmuo, reikėtų paskirti laikinai bendrijos pirmininko pareigas eisiantį asmenį. Skiria bendrijos narių visuotinis susirinkimas (kai nėr avaldybos) arba valdyba. Jeigu bendrijoje yra renkama valdyba, pirmininku gali tapti nebūtinai bendrijos administruojamame name nuosavybės... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Jau 6 metai, kai pardavus sodą (butą, kuriame buvo sodininkų bendrijos buveinė), dar esu pirmininkė. Bendrija nerenka naujo pirmininko. Prašau patarti, kaip man nutraukti tas pareigas. (2021-07-05) komentarų: 1 peržiūrų: 730

Bendrijos veiklą organizuoja bendrijos valdymo organai (bendrijos pirmininkas vienasmeniškai arba su kitais valdybos nariais, jeigubendrijoje yra ir valdyba). Jeigu vis dar esate įregistruota kaip bendrijos pirmininkė, patarimas - sušaukti bendrijos narių susirinkimą (jeigu nepadarėte to laiku, iki jūsų kadencijos pabaigos, vis tiek turite tai padaryti, ši pareiga jums liko, susirinkimai patys savaime neįvyksta). Tame susirinkime turėtų būtų išrinktas naujas bendrijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip tinkamai ir visiškai teisėtai atsistatydinti iš daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininko pareigų (neapmokomų pareigų)? Jeigu iš narių niekas neis, ir po dviejų susirinkimų niekas neperrims šių pareigų, bet likviduoti nenori, kokie mano teisėti ir būtini veiksmai turėtų būti? Ačiū už konsultaciją. (2021-09-30) komentarų: 0 peržiūrų: 712

Platesnį paaiškinimą apie bendrijos pirmininko atsistatydinimą siūlome paskaityti www.dnsb.eu skyriuje "Klausimai" pasirenkant temą "Pirmininkas" (žr. kairėje pusėje pilkame fone surašytas temas), dalį "Kaip bendrijos pirmininkui atsistatydinti iš pareigų" ir kitas susijusias. Trumpai komentuojant, jeigu bendrijos pirmininko kadencija pasibaigusi, priversti jį ir toliau eiti pareigas niekas negali. Jeigu iki kadencijos pasibaigimo (arba ir po kadencijos pasibaigimo) bendrijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar yra galimbė atsisakyti namo savininkų bendrijos pirmininko pareigų slaptai? (2021-05-26) komentarų: 0 peržiūrų: 553

Ne, slaptai negalima. Be to, reikia ir VĮ Registrų centre įrašus pakeisti.
susijęs klausimas

Jeigu namo bendrijos pirmininkas atsisako savo pareigų, ar iki kol bus išrinktas naujas pirmininkas, visus dokumentus, sąskaitas ir pan. gali perimti namo bendrijos valdybos narys? (2022-04-25) komentarų: 0 peržiūrų: 511

Dėmesio, bendrijos pirmininkas negali paprasčiausiai atsisakyti savo pareigų. Jis yra išrinktas 3 metų kadencijai, jis yra įsipareigojęs 3 metus vykdyti pareigas (turi būti pasirašyta terminuota 3 metų sutartis), o renka bendrijos pirmininką ir atšaukia iš pareigų bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Iš registrų bendrijos pirmininkas įprastai pašalinamas tik tuomet, kai įrašomas (įregistruojamas) kitas išrinktasis pirmininkas. Kol asmuo registruose įrašytas kaip... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Jeigu bendrijos pirmininkas pagrindinėje darbovietėje neteko darbo ir nori užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, nes bendrijoje atlygis mažas ir jis neišgyvena. Ar galima jį atleisti tik 6 mėnesiams ir laikinai pareigas perduoti valdybos nariui? (2022-02-03) komentarų: 0 peržiūrų: 444

Jeigu bendrijos pirmininkas liks dirbti tik vienoje darbovietėje, tai ta darbovietė turbūt turės sumokėti nuo minimalios mėnesinės algos priskaitomus mokesčius (padidės mokesčiai valstybei), nes yra nustatytos Sodros mokesčių "grindys", ir nesvarbu, kad į rankas pirmininkas gaus tokį patį atlygį, mažesnį nei MMA, pasitarkite dėl su savo buhalteriu. Darbo sutartis gali būti nutraukiama ir gali būti vėl sudaroma (viskam savas pagrindas), tačiau Darbo inspekcijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Esu bendrijos pirmininkė, turto name neturiu, todėl buvo išrinkta valdyba. Išvažiuoju gyventi į užsienį ir noriu nutraukti darbo sutartį neterminuotą. Iš pagrindinio darbo buvau atleista prieš dvi dienas pagal etatų mažinimą,todėl per kelias dienas buvo nuspręsta vykti į užsienį gyventi. Kaip nutraukti darbo sutartį ir atsisakyti pirmininko pareigų nepasibaigus trejų metų kadencijai? (2022-03-15) komentarų: 0 peržiūrų: 438

Sutikdamas tapti bendrijos pirmininku asmuo sutinka šias pareigas vykdyti trejus metus, bet būna situacijų, kad bendrijų pirmininkas nori savo iniciatyva atsisakyti pareigų anksčiau nei pasibaigs jo kadencija. Tokiu atveju jis turėtų sušaukti bendrijos narių visuotinį susirinkimą (svarbu susirinkimui pateikti bendrijos pirmininko parašu patvirtintą bendrijos narių sąrašą ir laikytis Bendrijų įstatymo 11 str. nustatytų susirinkimo organizavimo reikalavimų), kuriame... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip gali pirmininkas pats atsistatydinti? (2023-02-08) komentarų: 0 peržiūrų: 224

Pagal Bendrijų įstatymo 14 str. 11 dalį "Bendrijos pirmininkas gali atsistatydinti iš pareigų, apie šį ketinimą ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų raštu pranešęs visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui) arba bendrijos valdybai, jeigu ji sudaryta. Jeigu bendrijos valdyba nesudaryta ir visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) neįvyksta, bendrijos pirmininkas apie savo atsistatydinimą per 5 darbo dienas raštu, nurodydamas atsistatydinimo datą,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos pirmininkas atsistatydino. Paskirtas l.e.pareigas bendrijos pirmininkas iš valdybos narių. Bankas nesuteikia prisijungimą prie bendrijos sąskaitos. Ar tai teisinga? Kaip atsiskaityti su tiekėjais? (2022-12-30) komentarų: 0 peržiūrų: 183

Bendrijos vadovas registruojamas VĮ Registrų centre, tik šiais oficialiais duomenimis ir turi vadovautis santykiuose su bendrija kiti ūkio subjektai. Šią informaciją (kas yra vadovas) parodo VĮ Registrų centro išduodamas Elektroninis sertifikuotas išrašas (ESI). Kol asmuo nėra išregistruotas iš vadovo pozicijos, tol jam tenka tam tikros civilinės pareigos. Pirmininkas negali atsistatydinti anksčiau nei po 20 dienų, atsistatydindamas jis turėjo įvykdyti pareigą -... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Praėjo 3 metai, kai esu pirmininkas, per susirinkima nebuvo išrinktas naujas pirmininkas, bet ir manęs neperrinko. Darbo sutartis neterminuota. Nesusirinko reikiamas narių skaičius. Ar galiu atsistatydinti iš pareigų savo norų? (2023-03-27) komentarų: 0 peržiūrų: 168

Pasakymas, kad nesusirinko kvorumas, suponuoja sprendimą - šaukti pakartotinį bendrijos narių susirinkimą. Bendrijos pirmininkas turėtų dėti visas įmanomas pastangas, kad naujas bendrijos pirmininkas būtų išrinktas. Verta priminti bendrijos nariams, kad jie gali laisvos rašytinės formos balsavimo perleidimo sutartimi perleisti savo balsą susirinkime, gali iš anksto raštu pareikšti savo nuomonę raštu paskelbto susirinkimo darbotvarkės klausimais, jeigu tai numato bendrijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Pirmininkas išėjo iš darbo savo noru. Ar yra terminas per kiek laiko turi būti surastas naujas pirmininkas (2023-04-17) komentarų: 0 peržiūrų: 135

Pirmiausiai pats asmuo, kuris atsistatydina, turėtų įvykdyti savo pareigą - bendrijos narių visuotiniame susirinkime, kurio metu praneša apie atsistatydinimą, jis turėtų pasiūlyti ir naujo bendrijos pirmininko rinkimą. Bet numatyta ir kitų atvejų - žr. Bendrijų įstatymo 14 str.: 9. Iki bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos arba gavęs bendrijos pirmininko rašytinį pranešimą apie atsistatydinimą iš pareigų visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) turi... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Atsistatydinus bendrijos pirmininkui, namo bendrijos tarybos susirinkimo metu buvo paskirtas tarybos narys (pats asmeniškai sutiko), laikinai eiti bendrijos pirmininko pareigas. Kiek laiko gali laikinai paskirtas pirminnkas eiti pareigas ir per kiek laiko turi būti skelbiami naujo bendrijos pirmininko rinkimai, kas tuos rinkimus inicijuoja? Dėkui. (2023-09-22) komentarų: 0 peržiūrų: 22

Laikinai eiti bendrijos pareigas reiškia nedelsiant organizuoti bendrijos narių sprendimą bendrijos pirmininkui išrinkti. Turbūt ir atsistatydinęs jūsų bendrijos pirmininkas dar nėra išregistruotas iš Juridinių asmenų registro, negerai, kad jis pats nepasirūpino laiku (iki atsistatydinimo) suorganizuoti naujo pirmininko rinkimo. Laikinai pareigas einantis asmuo neturi bendrijos vadovo visų teisių de jure, jeigu nėra įregistruotas Juridinių asmenų registre (registruojamas... (skaityti viską)