Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Kaip bendrijos pirmininkui atsistatydinti iš pareigų

susijęs klausimas

Kaip bendrijos pirmininkui atsistatydinti iš pareigų (2021-05-13) komentarų: 0 peržiūrų: 850

Sutikdamas tapti bendrijos pirmininku asmuo sutinka šias pareigas vykdyti trejus metus ir į šį įsipareigojimą reikėtų žiūrėti atsakingai, bet būna situacijų, kai dėl vienų ar kitų priežasčių bendrijos pirmininkas nori savo iniciatyva atsisakyti pareigų anksčiau nei pasibaigs jo kadencija. Tokiu atveju pirmiausiai jis turėtų sušaukti bendrijos narių visuotinį susirinkimą, kuriame paaiškintų savo situaciją ir paprašytų bendrijos narių jį atšaukti iš bendrijos pirmininko pareigų, šalių susitarimu nutraukti jo terminuotą darbo sutartį ir išrinkti naują bendrijos pirmininką. Jeigu bendrijos narių visuotinis susirinkimas nesutiktų patenkinti tokio bendrijos pirmininko prašymo, jis galėtų pranešti susirinkimui, kad vadovaudamasis Darbo kodeksu nutraukia savo darbo sutartį savo iniciatyva, be svarbių priežasčių po 20 kalendorinių dienų (arba vėliau). Šį bendrijos pirmininko pareiškimą reikėtų įrašyti į susirinkimo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ką daryti jeigu bendrijos pirmininkas nori atsistatydinti, o norinčio perimti pareigas neatsiranda? (2021-05-12) komentarų: 0 peržiūrų: 566

Jeigu iš karto nerandate žmogaus, kuris prisiimtų pareigą tapti bendrijos pirmininku, jo vis tiek reikia ieškoti. Atsistatydinus bendrijos pirmininkui, iki bus rastas kitas pirmininku sutinkantis būti asmuo, reikėtų paskirti laikinai bendrijos pirmininko pareigas eisiantį asmenį. Skiria bendrijos narių visuotinis susirinkimas (kai nėr avaldybos) arba valdyba. Jeigu bendrijoje yra renkama valdyba, pirmininku gali tapti nebūtinai bendrijos administruojamame name nuosavybės... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Jau 6 metai, kai pardavus sodą (butą, kuriame buvo sodininkų bendrijos buveinė), dar esu pirmininkė. Bendrija nerenka naujo pirmininko. Prašau patarti, kaip man nutraukti tas pareigas. (2021-07-05) komentarų: 1 peržiūrų: 254

Bendrijos veiklą organizuoja bendrijos valdymo organai (bendrijos pirmininkas vienasmeniškai arba su kitais valdybos nariais, jeigubendrijoje yra ir valdyba). Jeigu vis dar esate įregistruota kaip bendrijos pirmininkė, patarimas - sušaukti bendrijos narių susirinkimą (jeigu nepadarėte to laiku, iki jūsų kadencijos pabaigos, vis tiek turite tai padaryti, ši pareiga jums liko, susirinkimai patys savaime neįvyksta). Tame susirinkime turėtų būtų išrinktas naujas bendrijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar yra galimbė atsisakyti namo savininkų bendrijos pirmininko pareigų slaptai? (2021-05-26) komentarų: 0 peržiūrų: 253

Ne, slaptai negalima. Be to, reikia ir VĮ Registrų centre įrašus pakeisti.
susijęs klausimas

Kaip tinkamai ir visiškai teisėtai atsistatydinti iš daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininko pareigų (neapmokomų pareigų)? Jeigu iš narių niekas neis, ir po dviejų susirinkimų niekas neperrims šių pareigų, bet likviduoti nenori, kokie mano teisėti ir būtini veiksmai turėtų būti? Ačiū už konsultaciją. (2021-09-30) komentarų: 0 peržiūrų: 160

Platesnį paaiškinimą apie bendrijos pirmininko atsistatydinimą siūlome paskaityti www.dnsb.eu skyriuje "Klausimai" pasirenkant temą "Pirmininkas" (žr. kairėje pusėje pilkame fone surašytas temas), dalį "Kaip bendrijos pirmininkui atsistatydinti iš pareigų" ir kitas susijusias. Trumpai komentuojant, jeigu bendrijos pirmininko kadencija pasibaigusi, priversti jį ir toliau eiti pareigas niekas negali. Jeigu iki kadencijos pasibaigimo (arba ir po kadencijos pasibaigimo) bendrijos... (skaityti viską)