Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Kaip bendrijos pirmininkui atsistatydinti iš pareigų

susijęs klausimas

Kaip bendrijos pirmininkui atsistatydinti iš pareigų (2021-05-13) komentarų: 0 peržiūrų: 4224

Sutikdamas tapti bendrijos pirmininku asmuo sutinka šias pareigas vykdyti trejus metus ir į šį įsipareigojimą reikėtų žiūrėti atsakingai, bet būna situacijų, kai dėl vienų ar kitų priežasčių bendrijos pirmininkas nori savo iniciatyva atsisakyti pareigų anksčiau nei pasibaigs jo kadencija. Tokiu atveju pirmiausiai jis turėtų sušaukti bendrijos narių visuotinį susirinkimą, kuriame paaiškintų savo situaciją ir paprašytų bendrijos narių jį atšaukti iš bendrijos pirmininko pareigų, šalių susitarimu nutraukti jo terminuotą darbo sutartį ir išrinkti naują bendrijos pirmininką. Jeigu bendrijos narių visuotinis susirinkimas nesutiktų patenkinti tokio bendrijos pirmininko prašymo, jis galėtų pranešti susirinkimui, kad vadovaudamasis Darbo kodeksu nutraukia savo darbo sutartį savo iniciatyva, be svarbių priežasčių po 20 kalendorinių dienų (arba vėliau). Šį bendrijos pirmininko pareiškimą reikėtų įrašyti į susirinkimo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ką daryti jeigu bendrijos pirmininkas nori atsistatydinti, o norinčio perimti pareigas neatsiranda? (2021-05-12) komentarų: 0 peržiūrų: 1820

Jeigu iš karto nerandate žmogaus, kuris prisiimtų pareigą tapti bendrijos pirmininku, jo vis tiek reikia ieškoti. Atsistatydinus bendrijos pirmininkui, iki bus rastas kitas pirmininku sutinkantis būti asmuo, reikėtų paskirti laikinai bendrijos pirmininko pareigas eisiantį asmenį. Skiria bendrijos narių visuotinis susirinkimas (kai nėr avaldybos) arba valdyba. Jeigu bendrijoje yra renkama valdyba, pirmininku gali tapti nebūtinai bendrijos administruojamame name nuosavybės... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip tinkamai ir visiškai teisėtai atsistatydinti iš daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininko pareigų (neapmokomų pareigų)? Jeigu iš narių niekas neis, ir po dviejų susirinkimų niekas neperrims šių pareigų, bet likviduoti nenori, kokie mano teisėti ir būtini veiksmai turėtų būti? Ačiū už konsultaciją. (2021-09-30) komentarų: 0 peržiūrų: 901

Platesnį paaiškinimą apie bendrijos pirmininko atsistatydinimą siūlome paskaityti www.dnsb.eu skyriuje "Klausimai" pasirenkant temą "Pirmininkas" (žr. kairėje pusėje pilkame fone surašytas temas), dalį "Kaip bendrijos pirmininkui atsistatydinti iš pareigų" ir kitas susijusias. Trumpai komentuojant, jeigu bendrijos pirmininko kadencija pasibaigusi, priversti jį ir toliau eiti pareigas niekas negali. Jeigu iki kadencijos pasibaigimo (arba ir po kadencijos pasibaigimo) bendrijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Jau 6 metai, kai pardavus sodą (butą, kuriame buvo sodininkų bendrijos buveinė), dar esu pirmininkė. Bendrija nerenka naujo pirmininko. Prašau patarti, kaip man nutraukti tas pareigas. (2021-07-05) komentarų: 1 peržiūrų: 886

Bendrijos veiklą organizuoja bendrijos valdymo organai (bendrijos pirmininkas vienasmeniškai arba su kitais valdybos nariais, jeigubendrijoje yra ir valdyba). Jeigu vis dar esate įregistruota kaip bendrijos pirmininkė, patarimas - sušaukti bendrijos narių susirinkimą (jeigu nepadarėte to laiku, iki jūsų kadencijos pabaigos, vis tiek turite tai padaryti, ši pareiga jums liko, susirinkimai patys savaime neįvyksta). Tame susirinkime turėtų būtų išrinktas naujas bendrijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Jeigu namo bendrijos pirmininkas atsisako savo pareigų, ar iki kol bus išrinktas naujas pirmininkas, visus dokumentus, sąskaitas ir pan. gali perimti namo bendrijos valdybos narys? (2022-04-25) komentarų: 0 peržiūrų: 704

Dėmesio, bendrijos pirmininkas negali paprasčiausiai atsisakyti savo pareigų. Jis yra išrinktas 3 metų kadencijai, jis yra įsipareigojęs 3 metus vykdyti pareigas (turi būti pasirašyta terminuota 3 metų sutartis), o renka bendrijos pirmininką ir atšaukia iš pareigų bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Iš registrų bendrijos pirmininkas įprastai pašalinamas tik tuomet, kai įrašomas (įregistruojamas) kitas išrinktasis pirmininkas. Kol asmuo registruose įrašytas kaip... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar yra galimbė atsisakyti namo savininkų bendrijos pirmininko pareigų slaptai? (2021-05-26) komentarų: 0 peržiūrų: 663

Ne, slaptai negalima. Be to, reikia ir VĮ Registrų centre įrašus pakeisti.
susijęs klausimas

Jeigu bendrijos pirmininkas pagrindinėje darbovietėje neteko darbo ir nori užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, nes bendrijoje atlygis mažas ir jis neišgyvena. Ar galima jį atleisti tik 6 mėnesiams ir laikinai pareigas perduoti valdybos nariui? (2022-02-03) komentarų: 0 peržiūrų: 573

Jeigu bendrijos pirmininkas liks dirbti tik vienoje darbovietėje, tai ta darbovietė turbūt turės sumokėti nuo minimalios mėnesinės algos priskaitomus mokesčius (padidės mokesčiai valstybei), nes yra nustatytos Sodros mokesčių "grindys", ir nesvarbu, kad į rankas pirmininkas gaus tokį patį atlygį, mažesnį nei MMA, pasitarkite dėl su savo buhalteriu. Darbo sutartis gali būti nutraukiama ir gali būti vėl sudaroma (viskam savas pagrindas), tačiau Darbo inspekcijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Esu bendrijos pirmininkė, turto name neturiu, todėl buvo išrinkta valdyba. Išvažiuoju gyventi į užsienį ir noriu nutraukti darbo sutartį neterminuotą. Iš pagrindinio darbo buvau atleista prieš dvi dienas pagal etatų mažinimą,todėl per kelias dienas buvo nuspręsta vykti į užsienį gyventi. Kaip nutraukti darbo sutartį ir atsisakyti pirmininko pareigų nepasibaigus trejų metų kadencijai? (2022-03-15) komentarų: 0 peržiūrų: 572

Sutikdamas tapti bendrijos pirmininku asmuo sutinka šias pareigas vykdyti trejus metus, bet būna situacijų, kad bendrijų pirmininkas nori savo iniciatyva atsisakyti pareigų anksčiau nei pasibaigs jo kadencija. Tokiu atveju jis turėtų sušaukti bendrijos narių visuotinį susirinkimą (svarbu susirinkimui pateikti bendrijos pirmininko parašu patvirtintą bendrijos narių sąrašą ir laikytis Bendrijų įstatymo 11 str. nustatytų susirinkimo organizavimo reikalavimų), kuriame... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip gali pirmininkas pats atsistatydinti? (2023-02-08) komentarų: 0 peržiūrų: 391

Pagal Bendrijų įstatymo 14 str. 11 dalį "Bendrijos pirmininkas gali atsistatydinti iš pareigų, apie šį ketinimą ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų raštu pranešęs visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui) arba bendrijos valdybai, jeigu ji sudaryta. Jeigu bendrijos valdyba nesudaryta ir visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) neįvyksta, bendrijos pirmininkas apie savo atsistatydinimą per 5 darbo dienas raštu, nurodydamas atsistatydinimo datą,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos pirmininkas atsistatydino. Paskirtas l.e.pareigas bendrijos pirmininkas iš valdybos narių. Bankas nesuteikia prisijungimą prie bendrijos sąskaitos. Ar tai teisinga? Kaip atsiskaityti su tiekėjais? (2022-12-30) komentarų: 0 peržiūrų: 314

Bendrijos vadovas registruojamas VĮ Registrų centre, tik šiais oficialiais duomenimis ir turi vadovautis santykiuose su bendrija kiti ūkio subjektai. Šią informaciją (kas yra vadovas) parodo VĮ Registrų centro išduodamas Elektroninis sertifikuotas išrašas (ESI). Kol asmuo nėra išregistruotas iš vadovo pozicijos, tol jam tenka tam tikros civilinės pareigos. Pirmininkas negali atsistatydinti anksčiau nei po 20 dienų, atsistatydindamas jis turėjo įvykdyti pareigą -... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Pirmininkas išėjo iš darbo savo noru. Ar yra terminas per kiek laiko turi būti surastas naujas pirmininkas (2023-04-17) komentarų: 0 peržiūrų: 310

Pirmiausiai pats asmuo, kuris atsistatydina, turėtų įvykdyti savo pareigą - bendrijos narių visuotiniame susirinkime, kurio metu praneša apie atsistatydinimą, jis turėtų pasiūlyti ir naujo bendrijos pirmininko rinkimą. Bet numatyta ir kitų atvejų - žr. Bendrijų įstatymo 14 str.: 9. Iki bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos arba gavęs bendrijos pirmininko rašytinį pranešimą apie atsistatydinimą iš pareigų visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) turi... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Praėjo 3 metai, kai esu pirmininkas, per susirinkima nebuvo išrinktas naujas pirmininkas, bet ir manęs neperrinko. Darbo sutartis neterminuota. Nesusirinko reikiamas narių skaičius. Ar galiu atsistatydinti iš pareigų savo norų? (2023-03-27) komentarų: 0 peržiūrų: 302

Pasakymas, kad nesusirinko kvorumas, suponuoja sprendimą - šaukti pakartotinį bendrijos narių susirinkimą. Bendrijos pirmininkas turėtų dėti visas įmanomas pastangas, kad naujas bendrijos pirmininkas būtų išrinktas. Verta priminti bendrijos nariams, kad jie gali laisvos rašytinės formos balsavimo perleidimo sutartimi perleisti savo balsą susirinkime, gali iš anksto raštu pareikšti savo nuomonę raštu paskelbto susirinkimo darbotvarkės klausimais, jeigu tai numato bendrijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Atsistatydinus bendrijos pirmininkui, namo bendrijos tarybos susirinkimo metu buvo paskirtas tarybos narys (pats asmeniškai sutiko), laikinai eiti bendrijos pirmininko pareigas. Kiek laiko gali laikinai paskirtas pirminnkas eiti pareigas ir per kiek laiko turi būti skelbiami naujo bendrijos pirmininko rinkimai, kas tuos rinkimus inicijuoja? Dėkui. (2023-09-22) komentarų: 0 peržiūrų: 301

Laikinai eiti bendrijos pareigas reiškia nedelsiant organizuoti bendrijos narių sprendimą bendrijos pirmininkui išrinkti. Turbūt ir atsistatydinęs jūsų bendrijos pirmininkas dar nėra išregistruotas iš Juridinių asmenų registro, negerai, kad jis pats nepasirūpino laiku (iki atsistatydinimo) suorganizuoti naujo pirmininko rinkimo. Laikinai pareigas einantis asmuo neturi bendrijos vadovo visų teisių de jure, jeigu nėra įregistruotas Juridinių asmenų registre (registruojamas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip pirmininkė atsistatydinau iš savo pareigų per visuotinį susirinkimą. To susirinkimo metu, naujo pirmininko taip ir neišsirinkom. Ar man kaip atsistatydinusiai pirmininkei reikia išsiregistruoti iš JAR ar reikia laukti, kol išrinksim naują pirmininką? (2024-02-08) komentarų: 0 peržiūrų: 144

Galiojančiame Bendrijų įstatyme nustatyta: "Bendrijos pirmininkas gali atsistatydinti iš pareigų, apie šį ketinimą ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų raštu pranešęs visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui) arba bendrijos valdybai, jeigu ji sudaryta. Jeigu bendrijos valdyba nesudaryta ir visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) neįvyksta, bendrijos pirmininkas apie savo atsistatydinimą per 5 darbo dienas raštu, nurodydamas atsistatydinimo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Gavome iš bendrijos pirmininkės pranešimą, kad šaukiamas bendrijos susirinkimas, darbotvarkėje 2 klausimai:1. Dėl pirmininko atsistatydinimo 2.Dėl pirmininko įgaliojimų perdavimo valdybos nariui. Klausimas: Kaip galime perduoti įgaliojimus valdybos nariui? (2024-01-08) komentarų: 0 peržiūrų: 138

Nežinome, ką jūsų bendrijos pirmininkas turi omenyje. Gal jam atsistatydinus bus pasiūlyta išrinkti naujuoju pirmininku valdybos narį? Laikinai einančiu pirmininko pareigas siūlytume nerinkti, nes tai komplikuoja situaciją: laikinai pirmininko pareigas vykdančių asmenų Registrų centras įprastai neregistruoja, ir kol esamas pirmininkas yra įregistruotas Juridinių asmenų registre kaip bendrijos vadovas, tol jam tenka vadovo pareigos. Laikinasis pirmininkas, pavyzdžiui, negali... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Noriu atsistatydinti iš DNSB pirmininko pareigų. Virš 10 metų pereigas ėjau be užmokesčio. Kokius turiu atlikti veiksmus? Ačiū. (2024-01-15) komentarų: 0 peržiūrų: 124

Bendrijos pirmininkas apie savo atsistatydinimą turėtų pranešti bendrijos nariams kartu organizuodamas naujo bendrijos pirmininko rinkimą - toks variantas geriausias. Reikia turėti omenyje, kad atsistatydinimo procedūras reikia atlikti tinkamai, nes pirmininkui dar reikia išsiregistruoti iš Juridinių asmenų registro. Įprastai išregistruojama įregistravus naujai išrinktą bendrijos pirmininką. Naujo pirmininko neišrinkus, tenka įrodinėti teisę būti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali bendrijos pirmininkas atsistatydinti iš pareigų suderinęs savo sprendimą tik su bendrijos valdyba, nešaukdamas visuotinio bendrijos narių susirinkimo? Dėkoju. (2024-01-18) komentarų: 0 peržiūrų: 123

Galiojančiame Bendrijų įstatyme (žr. 14 str.) yra šios nuostatos: 9. Iki bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos arba gavęs bendrijos pirmininko rašytinį pranešimą apie atsistatydinimą iš pareigų visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) turi išrinkti naują bendrijos pirmininką. Jeigu bendrijos pirmininkas neišrenkamas per 6 mėnesius nuo bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos arba nuo bendrijos pirmininko atsistatydinimo iš pareigų dienos ir nėra pradėta... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrija turėjo pirmininką, tačiau jis visuotinio susirinkimo metu nutarė atsistatydinti. Susirinkimui pirmininkavo NE BENDRIJOS NARYS. Buvo perrinktas pirmininkas. Ar registrų centras priims protokolą registruoti naują pirmininką? (2024-03-04) komentarų: 0 peržiūrų: 112

Jeigu sprendimai priimti laikantis procedūrų (žr. Bendrijų įstatymo 11 str. ir jūsų bendrijos įstatus), tai Registrų centras registruos naują bendrijos pimininką. Išrinktasis bendrijos pirmininkas protokolą su priedais turi pateikti Registrų centrui. Reikia pridėti bendrijos narių sąrašą, patvirtintą susirinkimo dieną buvusio pirmininko parašu, pranešimą apie susirinkimą, įrodymus (pavyzdžiui, įteikimo aktą), kad pranešta raštu bendrijos įstatuose nurodyta... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrija surinko parašus susirinkimui dėl pirmininkės atstatydinimo, bet ji dabar jau pranešė, kad buvo nuėjusi į savivaldybęužpildė kažkokius dokumentus ir su bendrijos valdybos narių pritarimu atsistatydino. Valdybos narė tapo valdybos pirmininke ir dabar laikinai pavaduoja pirmininkę, kol bus išrinktas naujas pirmininkas. (2024-01-17) komentarų: 0 peržiūrų: 111

Galiojančiame Bendrijų įstatyme (žr. 14 str.) yra šios nuostatos: 9. Iki bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos arba gavęs bendrijos pirmininko rašytinį pranešimą apie atsistatydinimą iš pareigų visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) turi išrinkti naują bendrijos pirmininką. Jeigu bendrijos pirmininkas neišrenkamas per 6 mėnesius nuo bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos arba nuo bendrijos pirmininko atsistatydinimo iš pareigų dienos ir nėra pradėta... (skaityti viską)