Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / KITI KLAUSIMAI APIE BENDRIJOS VEIKLĄ

Esu DNSB narys. Buvau paprašęs pirmininkės gauti susipažinimui bendrijos sąskaitas faktūras ir banko išrašus, pažiūrėti kaip leidžiami bendrijos pinigai, nes buvo įtarimų kad švaistomos lėšos. Banko išrašai nebuvo pateikti, motyvuojant, kad juose gali būti kokios nors asmeninės informacijos, asmens kodas ar pan. Sąskaitos buvo pateiktos be jokio registro, neaišku ar visos. Pamačius įtartinas sąskaitas ir man norint pasidaryti kopiją, nufotogrtafuoti, jos buvo atimtos, sakant, kad net ir būdamas bendrijos nariu neturiu teisės užsifiksuoti sąskaitas analizei, netgi užsirašyti jų numerių ir informacijos. Koks įstatymas draudžia tai daryti? Ar galima bendrijos nariui pasidaryti sąskaitų kopijas?

Neredaguotas klausimas:
Esu DNSB narys. Buvau paprašęs pirmininkės gauti susipažinimui bendrijos sąskaitas faktūras ir banko išrašus, pažiūrėti kaip leidžiami bendrijos pinigai, nes buvo įtarimų kad švaistomos lėšos. Banko išrašai nebuvo pateikti, motyvuojant, kad juose gali būti koios nors asmeninės informacijos, asmens kodas ar pan. Sąskaitos buvo pateiktos be jokio registro, neaišku ar visos. Pamačius įtartinas sąskaitas ir man norint pasidaryti kopiją, nufotogrtafuoti, jos buvo atimtos, sakant, kad net ir būdamas bendrijos nariu neturiu teisės užsifiksuoti sąskaitas analizei, netgi užsirašyti jų numerių ir informacijos. koks įstatymas draudžia tai daryti? Ar galima bendrijos nariui pasidaryti sąskaitų kopijas?
Klausimą uždavė: Mindaugas, 2022-09-15
Paskutinė redakcija: 2022-09-16
Reitingas:
(balsavo 0)

Asmens duomenys turi būti saugomi, turime laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR). 

Duomenų valdytojas – daugiabučio gyvenamojo namo bendrija, gali perduoti asmens duomenis kitam asmeniui, pirma, tik teisėtu tikslu, antra, tik tuo atveju, jei šis duomenų gavėjas turi teisę gauti prašomus pateikti asmens duomenis, trečia, tik tokia apimtimi, kuri būtina konkrečiam tikslui pasiekti. Tai reiškia, kad duomenų valdytojas, gavęs prašymą pateikti asmens duomenis, kiekvienu konkrečiu atveju turi įvertinti tiek prašymo pateikti asmens duomenis tikslą, tiek tokio prašymo proporcingumą ir teisėtumą. Be to, prieš pateikiant prašomus dokumentus susipažinti, turėtų būti sprendžiama dėl perduodamų asmens duomenų, kurie nėra būtini tikslui pasiekti, ar jų dalies (pavyzdžiui, asmens kodų ir kt.) nuasmeninimo tikslingumo.

Beje, BDAR neapima juridinių asmenų ir visų pirma su juridinio asmens statusą turinčių įmonių duomenų, įskaitant juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą ir kontaktinius duomenis, tvarkymo. 

Skaidriai veikiančios bendrijos sąskaitų nuo savininkų neslepia (kai kurie duomenys gai būti nuasmeninti, jeigu jie nėra būtini), tik nereikėtų bendrijos dokumentų naudoti netinkamu tikslu. Informacijos turėtumėte paprašyti raštu, nurodydami šio prašymo teisėtą tikslą. O galbūt jums pakaktų ir išsamaus pirmininko atsakymo (paaiškinimo) į jūsų klausimus, gal pakaktų tik susipažinti su duomenimis?...

Atkreipiame dėmesį dar į tai, kad kiekvienoje bendrijoje turi būti išrinktas revizorius arba revizijos komisija - jie yra tie žmonės, kuriems patikima užduotis tikrinti ūkinę finansinę veiklą. Jūsų bendrijos įstatuose nustatyta tvarka bendrijos nariai gali reikalauti revizoriaus atlikti neeilinę patikrą, jeigu tam yra pagrindo, galite kreiptis į jūsų revizorių. O įprasta tvarka revizorius visus finansinius dokumentus patikrina metams pasibaigus ir pateikia savo ataskaitą, su ja susipažinę, taip pat susipažinę su metine veiklos ir metinėmis finansinėmis ataskaitomis, bendrijos nariai tvirtina (netvirtina) bendrijos metines ataskaitas. 

Komentarai (1) 1-1
  1. Bendrijos Pirmininkas

    2023-01-04, 00:15:38
    Sveiki, Iš šito atsakymo man visiškai neaišku ar bendrijos pirmininkas gali perduoti dokumentus Revizijos Komisijai kur yra bendrijos narių asmeniniai duomenys: žmogaus patalpų unikalus numeris, patalpų Nr., patalpų savininko vardas ir pavardė, patalpų kvadratūra ir kita privati informacija. Revizijos komisija įpareigota atlikti : finansinių bendrijos pajamų ir išlaidų duomenų (dokumentų), įvertinimą. Tai ar galima perduoti tokius duomenis nors ir revizijos komisijai? ačiū

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas