Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Bendrijos pirmininko kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė

Gyv. namų bendrija 8 namai, apie 380 bendrijos narių. Ar būtina pagal b.nario prašymą viešai skelbti kiekvieno bendrijoje dirbančio pagal darbo sutartį V. Pavardę, pareigas ir darbo užmokestį. Ar tai nepažeidžia asmens duomenų apsaugos.

Neredaguotas klausimas:
Gyv. namų bendrija 8 namai, apie 380 bendrijos narių.Ar būtina pagal b.nario prašymą viešai skelbti kiekvieno bendrijoje dirbančio pagal darbo sutartį V.Pavardę,pareigas ir darbo užmokestį.Ar tai nepažeidžia asmens duomenų apsaugos.
Klausimą uždavė: LINA, 2022-09-08
Paskutinė redakcija: 2022-09-08
Reitingas:
(balsavo 0)

Nelabai aišku, ką reiškia jūsų pasakymas "viešai skelbti", gal turėjote omenyje informacijos pateikimą bendrijos nariui (-iams)?

Reikėtų turėti omenyje, kad bendrijos valdymo organai yra išrinkti atstovauti visiems bendrijos nariams ir netgi visiems savininkams ir kad visos bendrijos vardu užsakomos paslaugos yra apmokamos proporcingai visų savininkų, taigi, jie yra suinteresuoti, kad bendrija būtų valdoma tinkamai, ginant jų interesus. Be to, Bendrijų įstatyme yra nuostatų ir dėl informacijos teikimo (pavyzdžiui, 14 str. 6.6 dalis, 14 str. 7 dalis, 21 str. 5.1 dalis, 14 str. 6.13 dalis).

BDAR įtvirtintas vientisumo ir konfidencialumo principas sukurią pareigą asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas. Jei prašymą pateikusiam asmeniui (bendrijos nariui ar patalpų savininkui) reikia gauti informacijos apie bendrijos veiklą, įskaitant asmens duomenis, tokiam asmeniui, jeigu jis turi teisinį pagrindą šią informaciją gauti, turėtų būti pateikiama tinkamos apimties informacija, nepagrįstai neišplečiant gauto prašymo ribų ir neperduodant perteklinių duomenų.

Kitaip tariant, duomenų valdytojas, šiuo atveju daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrija, gali perduoti asmens duomenis kitam asmeniui, bet tik jei duomenų gavėjas turi teisę gauti prašomus pateikti asmens duomenis, tik teisėtu tikslu ir tik tokia apimtimi, kuri būtina konkrečiam tikslui pasiekti.

Prašantysis duomenų savo prašyme tuos aspektus ir turėtų nurodyti: kodėl prašo ir kodėl gali gauti informaciją (pavyzdžiui, yra bendrijos narys, savininkas, įnašų mokėtojas ir remiasi Bendrijų įstatymu), kokiu tikslu prašo informacijos, kokios apimties informacijos jam reikia. Bendrijoje turėtų būti patvirtinta asmens duomenų tvarkymo tvarka, galima paprašyti, kad duomenis gaunantis asmuo įsipareigotų neskleisti jų tretiesiems asmenims ir kad naudotų tik nurodytu tikslu.

Bendrijos pirmininkas, gavęs prašymą, kiekvienu konkrečiu atveju turi įvertinti tiek prašymo pateikti asmens duomenis tikslą, tiek tokio prašymo proporcingumą ir teisėtumą. Be to, prieš pateikdamas prašomus dokumentus susipažinti, turėtų nuspręsti - galbūt tikslinga kai kuriuos duomenis nuasmeninti, jeigu jie nėra būtini informacijos prašančiojo tikslui pasiekti.

Pagal Bendrijų įstatymą, bendrijos pirmininko atlygį nustato patys bendrijos nariai, biudžetą tvirtina bendrijos nariai, bendrijos darbuotojams užmokestis mokamas irgi remantis patvirtintu biudžetu... Skaidriai veikiančios bendrijos įprastai suteikia prieigą visiems savininkams susipažinti su bendrijos pasirašytomis sutartimis (asmens kodą, jeigu yra įrašytas, pavyzdžiui, galima ir nuasmeninti, paslėpti, bet įmonių pavadinimai ir kodai yra vieši), matyti sąskaitas, protokolus ir kitus aktualius dokumentus, o geriausias tam būdas - uždaros elektroninės savitarnos, prie kurių galima jungtis tik su slaptažodžiu. 

Pastangos slėpti informaciją nuo bendrijos narių ir savininkų visada kelia įtampų ir įtarimų dėl galimai nesąžiningos veiklos, patartume dirbti skaidriai ir geranoriškai visų savininkų atžvilgiu.

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas