Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / SUSIRINKIMAS VISUOTINIS BENDRIJOS NARIŲ / Bendrijos narių visuotinio susirinkimo organizavimas

Į ką kreiptis, norint gauti oficialų raštišką išaiškinimą dėl bendrijos narių išankstinės nuomonės pateikimo raštu teisėtumo. Bendrijos įstatai tokią galimybę numato, tačiau bendrijos pirmininkė iš anksto pateikusių savo nuomonę raštu bendrijos narių prašymų nepriima, teigdama, kad renkant bendrijos pirmininką, išankstinės nuomonės pateikimas raštu negalimas.

Neredaguotas klausimas:
Prašau patarkit, į ką kreiptis, norint gauti oficialų raštišką išaiškinimą dėl bendrijos narių išankstinės nuomonės pateikimo raštu teisėtumo. Bendrijos įstatai tokią galimybę numato, tačiau bendrijos pirmininkė iš anksto pateikusių savo nuomonę raštu bendrijos narių prašymų nepriima, teigdama, kad renkant bendrijos pirmininką, išankstinės nuomonės pateikimas raštu negalimas.
Klausimą uždavė: Kristina, 2022-08-12
Paskutinė redakcija: 2022-08-16
Reitingas:
(balsavo 0)

Bendrijos pirmininkas, paskaitęs Bendrijų įstatymą ir savo bendrijos įstatus turėtų suprasti, kad balsavimas raštu (kai susirinkimas nėra šaukiamas, o balsuojama pildant balsavimo biuletenius pagal Vyriausybės nustatytą tvarką) ir nuomonės pateikimas iš anksto raštu  - tai du skirtingi dalykai.

Taip, organizuoti visų bendrijos narių balsavimą raštu (nešaukiant susirinkimo), kai yra renkamas bendrijos pirmininkas, negalima, bet jeigu yra šaukiamas bendrijos narių susirinkimas, bendrijos nariai (jeigu įstatai leidžia) gali iš anksto pareikšti savo nuomonę raštu paskelbto susirinkimo darbotvarkės klausimais, taip pat ir dėl bendrijos pirmininko kandidatūros. Vieni bendrijos nariai balsuoja dalyvaudami susirinkime, kiti gi, kurie negalėjo atvykti, bet pateikė savo nomonę iš anksto raštu, jie irgi turi būti laikomi dalyvavusiais susirnkime.

Iš anksto raštu teikiamos nuomonės dokumentas - tai ne tas pats kas balsavimo biuletenis. Iš anksto raštu teikiamos nuomonės dokumentas gali būti laisvos rašytinės formos. Svarbu, kad būtų aiškiai parašyta, kas teikia savo nuomonę, kokiam susirinkimui, kokiais paskelbtos dabotvarkės klausimais, kokia ta nuomonė (už ką balsuoja, prieš ką balsuoja, gal susilaiko)... Dokumentas turi būti pasirašytas.

Pagal Bendrijų įstatymo 7 str. 1 dalies 9 punktą bendrijos narių visuotinis susirinkimas toliau Bendrijų įstatyme vadinamas visuotiniu susirinkimu. Bendrijų įstatymo 11 straipsnio, kuriame yra aprašyta bendrijos narių visuotinio susirinkimo organizavimo tvarka, 4 dalyje rašoma: "Bendrijos nariai bendrijos įstatuose nustatyta tvarka gali iš anksto raštu pareikšti savo nuomonę dėl susirinkime svarstomų klausimų. Iš anksto raštu pareiškę nuomonę bendrijos nariai yra laikomi dalyvaujančiais visuotiniame susirinkime, registruojami visuotinio susirinkimo dalyvių sąraše ir jų balsai įskaitomi į balsavimo rezultatus". Bendrijos įstatymo privalu laikytis.

Registrų centras pruipažįsta iš anksto raštu pareikštos nuomonės dokumentus, taip pat ir tais atvejais, kai susirinkime renkamas bendrijos pirmininkas, jie turi būti pridėti prie bendrijos pirmininką registruojant teikiamų dokumentų.

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas