Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / KITI KLAUSIMAI APIE BENDRIJOS VEIKLĄ

Jei kaimynas be kitų sutikimo yra save išsirinkęs namo atstovu, kuris reguluoja, kaip ir ką daryti name be savininkų sutikimo, ar jo veiksmai yra pagrįsti. Kokius įstatymus jis pažeidžia ir ar jo veiksmai yra teisėti ?

Neredaguotas klausimas:
Jei kaiminas be kitu sutikimo yra save išsirinkes kaip namo atstovu, kuris reguluoja kaip ir ka darmti name be savininku sutikimu? Ar jo veiksmai yra pagristi . Kokiu istatymu jis nepažeidžia ir ar jo veiksmai yra teiseti ?
Klausimą uždavė: Christina, 2023-01-06
Paskutinė redakcija: 2023-01-06
Reitingas:
(balsavo 0)

Nesupratome, ar klausiate apie bendrijos narių įgaliotinį, kai yra įsteigta bendrija, ar kalbate apie savininkų atstovą, kai bendrija nėra įsteigta, o tik yra savivaldybės paskirtasis administratorius (skirtingos situacijos).

Jeigu kalba eina apie savivaldybės paskirto administratoriaus vykdomą veiklą, reikėtų žiūrėti LR Vyriausybės 2001 05 23 nutarimą Nr. 603 "Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų patvirtinimo" )svarbu žiūrėti naujausią redakciją, ją galima rasti ČIA).

Šame dokumente, be kitų nuostatų, kabama ir apie atstovą:

"20. Patalpų savininkai susirinkime arba balsuodami raštu gali iš patalpų savininkų rinkti atstovą (atstovus) atstovauti patalpų savininkams turint santykių su administratoriumi: stebėtojo teisėmis dalyvauti namo priežiūros paslaugų, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų, prekių pirkimo, atliktų darbų priėmimo komisijose, vykdant namo, jo bendrojo naudojimo objektų būklės vertinimo apžiūras, tikrinant šilumos, elektros energijos apskaitos, karšto vandens ir kitų matavimo prietaisų rodmenis, nario teisėmis – patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijoje. Administratorius apie sudaromas komisijas ar organizuojamus namo būklės patikrinimus, kuriuose turi teisę dalyvauti patalpų savininkų atstovai, informuoja juos su jais sutartu būdu. Patalpų savininkų atstovus gali rinkti namo ar jo dalies (laiptinės) patalpų savininkai sutartam laikotarpiui arba atšaukti. Patalpų savininkų atstovai gali būti perrinkti ar atšaukti nustatytam terminui nepasibaigus. Administratorius raštu per 3 darbo dienas praneša patalpų savininkų sprendimą atšauktiems patalpų savininkų atstovams. Patalpų savininkų atstovai gali atsisakyti atstovavimo raštu apie tai pranešę administratoriui ir patalpų savininkams.

21. Administratoriaus veiklos, susijusios su Nuostatuose nurodytų funkcijų ir pareigų atlikimu, priežiūrą ir kontrolę atlieka savivaldybė."

 


Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas