Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Bendrijos pirmininko darbo sutartis

Jeigu bendrijos pirmininkas ėjo pareigas pasibaigus kadencijai, o su juo buvo sudaryta neterminuota darbo sutartis, tai kaip ištaisyti klaidą?

Neredaguotas klausimas:
JEIGU PIRMININKAS EJO PAREIGAS PASIBAIGUS JO GALIOJIMAMS BET SU JUO BUVO SUDARYTA NETERMINUOTA DARBO SUTARTIS TAI KAIP ISTAISYTI TA KLAIDA
Klausimą uždavė: audra, 2021-07-15
Paskutinė redakcija: 2021-07-19
Reitingas:
(balsavo 0)

Klaida - ir tai, kad pirmininkas vis dar eina pareigas, nors jo kadencija pasibaigė, ir tai, kad su juo sudaryta neterminuota darbo sutartis.

Pasiūlymas būtų toks: laiku iš pareigų nepasitraukusiam bendrijos pirmininkui, nors ir pavėluotai, reikia įvykdyti savo pareigą - sušaukti bendrijos narių susirinkimą, kuriame būtų išrinktas naujas bendrijos pirmininkas (arba būtų perrinktas tas pats asmuo dar vienai 3 metų kadencijai), į protokolą įrašant, kas yra įgaliojamas įregistruoti išrinktąjį pirmininką VĮ Registrų centre ir kas yra įgaliojamas pasirašyti su naujuoju bendrijos pirmininku terminuotą 3 metų darbo sutartį (taip pat pasirašyti, kai reikės, tos sutarties pakeitimus ir jos pasibaigimo faktą), kuriai (tai darbo sutarčiai), būtų taikomos tam tikros bendrijos narių patvirtintos sąlygos, pavyzdžiui, kad išrinktojo bendrijos pirmininko kadencijos pradžia bus jo įregistravimo VĮ Registrų centre diena (pasibaigimo diena - ta pati po 3 metų), kad jo darbo sutartis įsigalios jo įregistravimo VĮ Registrų centre dieną ir kitos aktualios sąlygos (gali būti patvirtintos įvairios, skirtingos, čia tik pavyzdžiai).

Jeigu esamas bendrijos pirmininkas būtų išrinktas dar vienai kadencijai, galima būtų įforminti jo darbo sutarties pakeitimus (nurodant, kad sutartis tapo terminuota, nurodant jos pasibaigimo terminą ir kitas aktualias sąlygas). Jeigu esamas bendrijos pirmininkas nebūtų perrinktas, jo neterminuotą sutartį reikėtų nutraukti (turbūt geriausia - bendru susitarimu).

PASTABA. Jeigu bendrijos narių visuotiniame susirinkime nespręsite ir nenumatysite, kada prasideda naujai išrinkto bendrijos pirmininko kadencija, ji bus skaičiuojama nuo jo išrinkimo dienos, bet jeigu paaiškėtų, kad nebuvo laikomasi procedūrų, VĮ Registrų centras gali ir neįregistruoti išrinktojo asmens bendrijos pirmininku, jis gali būti pripažintas išrinktu neteisėtai, todėl kartais susidaro situacijų, kai skubant įdarbinamas neteisėtu vėliau pripažįstamas bendrijos pirmininkas ir tada kyla naujų keblumų.

PASTABA. VĮ Registrų centrui reikės pateikti dokumentus, įrodančius, kad bendrijos pirmininko procedūros buvo įvykdytos tinkamai, pagal teisės aktų reikalavimus. Reikės pateikti pranešimą apie šaukiamą susirinkimą, įrodymus, kad pranešimas buvo ne tik paskelbtas viešai, bet ir buvo įteiktas bendrijos nariams raštu, reikės pateikti bendrijos narių sąrašą (patvirtintą susirinkimo dieną registruotojo bendrijos pirmininko parašu), dalyvių sąrašą, protokolą, pridedamus dokumentus. Įregistravus naujai išrinktą bendrijos pirmininką, buvęs bendrijos pirmininkas išregistruojamas automatiškai. 

Komentarai (1) 1-1
  1. virga

    2022-03-25, 22:06:37
    Labas,noriu paklausti,ar bendrijoje ,kuri atlieka garažų bendrijos paslaugas-revizorius turi būti įregistruotas VĮ REGISTRŲ CENTRE,ar užtenka ,kad įregistruotas -valdyboje.Norime pakeisti bendrijos pirmininką ir radome daug neaiškių pirkimų ir įvairių neatitikimų,o pirmininkas,pareiškia,kad neužregistravo revizoriaus VĮ REGISTRŲ CENTRE ir neturėjo teisės tikrinti jo dokumentų,kuriuos savininkai paėmė su policija

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas