Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Bendrijos pirmininko kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė

Jeigu pirmininkė neturi nekilnojamojo turto Bendrijoje kurioje pirmininkauja, kas atsako už jos neteisėtus veiksmus? Kas turi apmokėti baudas kurias ji gauna? Koks tada valdybos vaidmuo?

Neredaguotas klausimas:
Jeigu pirmininkė neturi nekilnojamojo turto Bendrijoje kurioje pirmininkauja, kas atsako už jos neteisėtus veiksmus? Kas turi apmokėti baudas kurias ji gauna? Koks tada valdybos vaidmuo?
Klausimą uždavė: Alina, 2023-01-22
Paskutinė redakcija: 2023-01-23
Reitingas:
(balsavo 0)

Nesvarbu, ar bendrijos pirmininkas turi nupsavybės teise valdomų NT objektų bendrijos pastate ar neturi, bet kuriuo tveju galioja tie patys teisės aktai. Jeigu, pavyzdžiui, savivaldybė, nustačiusi, kad bendrijos pirmininkas netinkamai vykdo pareigas, skiria jam administracinę nuobaudą, pirmininkas ją turi sumokėti savo asmeninėmis lėšomis.

Apie bendrijos pirmininko ir kitų valdybos narių kompetenciją, pareigas ir atsakomybę (bendrijos pirmininaks yra ir valdybos pirmininkas) skaitykite Bendrijų įstatymo 14 str. ir 16 str., akreipkite dėmesį į 8 dalį:

"8. Bendrijos valdybos nariai privalo atlyginti bendrijai nuostolius, atsiradusius dėl valdybos sprendimų, priimtų pažeidžiant bendrijos įstatus, šį ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus. Bendrijos valdybos narių prievolė atlyginti bendrijai nuostolius yra solidari. Nuo pareigos atlyginti nuostolius atleidžiami tie bendrijos valdybos nariai, kurie balsavo prieš sprendimą, dėl kurio atsirado nuostoliai, arba nedalyvavo valdybos posėdyje jį priimant ir per 7 dienas po to, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie tokį sprendimą, įteikė bendrijos valdybai (pirmininkui) prieštaravimą raštu dėl šio sprendimo priėmimo."

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas