Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Bendrijos pirmininko kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė

Ką daryti bendrijos pirmininkui, jeigu pasibaigus jo 3 metų kadencijai, neatsiranda nė vieno sutinkančio jį pakeisti ir būti nauju bendrijos pirmininku?

Neredaguotas klausimas:
Ką daryti bendrijos pirmininkui, jeigu pasibaigus jo 3 metų kadencijai, neatsiranda nei vieno sutinkančio jį pakeisti ir būti nauju bendrijos pirmininku. Ačiū už komentarą.
Klausimą uždavė: Jonas, 2021-06-19
Paskutinė redakcija: 2021-06-21
Reitingas:
(balsavo 0)

Iki pasibaigs kadencijos terminas, bendrijos pirmininkas turi sušaukti bendrijos narių susirinkimą tam, kad būtų išrinktas naujas bendrijos pirmininkas. Esamas bendrijos pirmininkas gali sutikti būti išrinktu dar vienai kadencijai arba gali nesutikti. Jeigu neatsiranda asmens, sutinkančio būti naujuoju bendrijos pirmininku, bendrijos narių susirinkimas išrenka laikinai eisiantį bendrijos pirmininko pareigas asmenį (bendrijos narį) arba bendrjos valdyba paskiria vieną iš savo narių laikinai eiti bendrijos pirmininko pareigas. Iškoma kandidatų ir vėl organizuojamas susirinkimas pirmininkui išrinkti.

Buvusį bendrijos pirmininką VĮ Registrų centras išregistruoja tuomet, kai yra įregistruojamas naujas bendrijos pirmininkas (tikrinamas procedūrų teisėtumas). Arba išsiregistruoti siekiantis bendrijos pirmininkas, kai jo kadencija pasibaigusi, gali pateikti VĮ Registrų centrui motyvuotą prašymą ir dokumentus, įrodančius, kad laikydamasis nustatytų procedūrų jis šaukė bendrijos narių visuotinį susirinkimą (taip pat ir pakartotinį, jeigu reikėjo), bet arba nebuvo kvorumo, arba nebuvo išrinktas naujas bendrijos pirmininkas, tuomet, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnio nuostata, kad priverčiamas darbas yra draudžiamas, jis galėtų būti išregistruotas, bendrija liktų be vadovo (pirmininko). Ką daryti bendrijai, likus be vadovo? Imtis iniciatyvos išsirinkti naują bendrijos pirmininką ir atstatyti bendrijos veiklą arba inicijuoti bendrijos likvidavimą.

Pagal Bendrijų įstatymo 14 str. 9 dalį "Iki bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) turi išrinkti naują bendrijos pirmininką. Jeigu bendrijos pirmininkas neišrenkamas per 12 mėnesių nuo bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos, ne mažiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių (jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, – ne mažiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių kiekviename daugiabučiame name) arba ketvirtadalis įgaliotinių, taip pat bendrijos pirmininkas turi teisę kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją dėl bendrijos likvidavimo ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų administratoriaus skyrimo, vadovaujantis Civilinio kodekso ketvirtosios knygos XIV skyriumi."

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas