Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / SUSIRINKIMAS VISUOTINIS BENDRIJOS NARIŲ / Bendrijos narių visuotinio susirinkimo organizavimas

Kiek bendrijos narių turi balsuoti už sprendimą visuotiniame bendrijos narių susirinkime, kad sprendimas būtų priimtas.

Neredaguotas klausimas:
Sveiki, kiek bendrijos narių turi nebalsuoti, visuotiniame susirinkime, kad būtų priimtas sprendimas.
Klausimą uždavė: Zita, 2021-11-12
Paskutinė redakcija: 2021-11-16
Reitingas:
(balsavo 0)

Bendrijos narių visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau nei pusė bendrijos narių (kvorumas, kurį patvirtina dalyvių sąrašas su dalyvavusiųjų parašais).

Sprendimai laikomi teisėtai priimtais, jeigu už juos balsuoja (pritaria) daugiau nei pusė susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių. IŠIMTIS. Sprendimai dėl valdymo organų (bendrijos pirmininkas, valdybos nariai) atšaukimo ar išrinkimo, dėl įstatų keitimo, dėl bendrijos reorganizavimo ar likvidavimo bus teisėtai priimti, jeigu už juos balsuos daugiau nei du trečdaliai susirinkime dalyvavusių bendrijos narių.

PASTABA. Skaičiuojant balsus įtraukiami ir iš anksto raštu savo nuomonę pateikusių bendrijos narių balsai (jeigu bendrijos įstatai tai leidžia), ir pagal notarinį įgaliojimą ar pagal laisvos rašytinės formos balsavimo perleidimo sutartis susirinkime dalyvavusių asmenų balsai. 

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas