Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Bendrijos pirmininko kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė

Mes manome, kad ir perrinkus esamą bendrijos pirmininką, jis turi kreiptis į VĮ Registrų centrą, kad būtų įregistruotas ir gautų JAR išplėstinį išrašą. Kol bendrijos pirmininkas neįregistruotas Registrų centre, jo teisės yra ribotos (de fakto). Tik įregistravus bendrijos pirmininką JAR jis tampa išrinktas ne tik de fakto, bet ir de jure. Jei mes teisingai manome, tai norime paklausti jūsų, kokiais teisės aktais (bendrijų įstatymais, L.R. Įstatymais ar Civilinio kodekso įstatymais) remiantis, mes galime įrodyti bendrijos pirmininkui, kad jis turi registruotis VĮ Registrų centre, gauti JAR išplėstinį sąrašą ir tik tada taps išrinktas ne tik de fakto, bet ir de jure.

Neredaguotas klausimas:
Mes manome, kad ir perrinkus esamą bendrijos pirmininką, jis turi kreiptis į VĮ Registrų centrą, kad būtu įregistruotas ir gautų JAR išplėstinį išrašą. Kol bendrijos pirmininkas neįregistruotas Registrų centre, jo teisės yra ribotos (de fakto). Tik įregistravus bendrijos pirmininką JAR jis tampa išrinktas ne tik de fakto, bet ir de jure. Jei mes teisingai manome, tai norime paklausti jūsų, kokiais teisės aktais (bendrijų įstatymais, L.R. Įstatymais ar Civilinio kodekso įstatymais) remiantis, mes galime įrodyti bendrijos pirmininkui, kad jis turi registruotis VĮ Registrų centre, gauti JAR išplėstinį sąrašą ir tik tada taps išrinktas ne tik de fakto, bet ir de jure.
Klausimą uždavė: Eugenijus, 2022-12-08
Paskutinė redakcija: 2022-12-08
Reitingas:
(balsavo 0)

Jeigu dar vienai kadencijai bendrijos pirmininku išrinktas asmuo nepateiks apie tai duomenų Registrų centrui, pagal JAR duomenis jo kaip pirmininko 3 metų kadencija bus pasibaigusi (ESI dokumente yra įrašas, kada jis buvo išrinktas, pagal tai sprendžiama, ar jo kadencija pasibaigusi). ESI duomenis patikrinusios organizacijos neturėtų pripažinti tokio asmens bendrijos vadovu, galinčio spręsti reikalus ir pasirašyti bendrijos vardu sutartis. Taip būna, ypač atsargūs būna bankai, elektros tiekėjai ir kitos įmonės.

Be to, kol Registrų centro teisininkai nepatikrino ir neįregistravo asmens bendrijos prmininku (vadovu), tol nėra aiškaus patvirtinimo, kad rinkimo procedūros buvo įgyvendintos tinkamai. 

Ir dar - pasižiūrėjus ESI (kai nėra įregistruotas naujai išrinktas vadovas), galima būtų padaryti išvadą, kad bendrija neturi vadovo ir galima būtų kelti klausimą dėl tokios bendrijos likvidavimo. Pastaruoju metu iniciatyvų likviduoti bendrijas stebime vis daugiau.

Pagal BENDRIJŲ ĮSTATYMĄ bendrijos pirmininkas atsako už bendrijos dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir savivaldybės vykdomajai institucijai ir, įregistravus Juridinių asmenų registre bendriją, Juridinių asmenų registro ir Nekilnojamojo turto registro išrašų pateikimą savivaldybės vykdomajai institucijai (14 str. 6 dalis, 5 punktas).

Dar žr.: LR CIVILINIS KODEKSAS. ANTROJI KNYGA. ASMENYS. 2.66 straipsnis. Juridinių asmenų registro duomenys

1. Juridinių asmenų registre turi būti nurodyti:
1) juridinio asmens pavadinimas;
2) juridinio asmens teisinė forma;
3) juridinio asmens kodas;
4) juridinio asmens buveinė (adresas);
5) juridinio asmens elektroninio pristatymo dėžutės adresas;
(INFOLEX PASTABA: 2021 06 17 įstatymu Nr. XIV-421 (TAR, 2021, Nr. 2021-14578) nustatyta, kad 2.66 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatos taikomos juridiniams asmenims, registruotiems Juridinių asmenų registre po įstatymo Nr. XIV-421 įsigaliojimo dienos (2022 01 01), ir juridiniams asmenims, po įstatymo Nr. XIV-421 įsigaliojimo dienos keičiantiems Juridinių asmenų registre nurodytus duomenis).
6) juridinio asmens organai;
7) juridinio asmens valdymo organų nariai (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta);
8) juridinio asmens valdymo organų nariai ir juridinio asmens dalyviai, turintys teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius, jų teisių ribos;
9) juridinio asmens filialai ir atstovybės (pavadinimai, kodai, buveinės, filialų ir atstovybių valdymo organų nariai);
10) juridinio asmens veiklos apribojimai;
11) juridinio asmens teisinis statusas;
12) juridinio asmens pasibaigimas;
13) juridinio asmens registro duomenų ir dokumentų keitimo datos;
14) juridinio asmens finansiniai metai;
15) kiti įstatymų numatyti duomenys.

2. Registruojant juridinius asmenis, kurių dalyviai atsako pagal juridinio asmens prievoles, papildomai turi būti nurodomi juridinio asmens dalyvio fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė.

3. Kai pasikeičia šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti duomenys, taip pat kai pakeičiami steigimo dokumentai ar kiti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti duomenys, juridinis asmuo privalo (išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nurodytus atvejus, kai teismo procesinius dokumentus pateikia teismas) pateikti nustatytos formos prašymą įregistruoti pakeitimus juridinių asmenų registre per trisdešimt dienų nuo pakeitimų padarymo dienos. Kartu su prašymu įregistruoti pakeitimą turi būti pateikti dokumentai, nurodyti šio kodekso 2.64 straipsnio 2 dalies 4 punkte, ir visas pakeisto dokumento tekstas, jei dokumentas keičiamas.

<...>

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas