Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATA (BIUDŽETAS), PIRKIMAS / Bendrijos biudžetas - kas tai, kam jo reikia, kas ruošia ir kas tvirtina?

Padidėjo išlaidos bendrijoje, reikia didinti narių įmokos dydį ir norim sumažinti kaupimo dydį, koks susirinkimas tvirtina?

Neredaguotas klausimas:
Padidėjo išlaidos bendrijoj, reikia didinti narių įmokos dydį ir norim sumažinti kaupimo dydį, koks susirinkimas tvirtina?
Klausimą uždavė: Rimas, 2021-05-03
Paskutinė redakcija: 2021-05-03
Reitingas:
(balsavo 0)

Bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą (biudžetą), nurodant kam (paskirtis) kokios įmokos bus renkamos (pavyzdžiui, xx Eur per mėnesį - bendrijos pirmininko atlyginimui, xx Eur per mėnesį - buhalterinei apskaitai, xx Eur per mėnesį - pastato techninėms apžiūroms ir pan.) tvirtina bendrijos narių visuotinis susirinkimas (arba sprendimas priimamams organizuojant bendrijos narių balsavimą raštu).

Minimalų kaupiamųjų lėšų mėnesinį tarifą (įmokos dydį) yra nustačiusi Vyriausybė. Daugiau kaupti galima, mažiau - ne, t.y. negalite nustatyti tarifo mažesnio nei nustatytasis Vyriausybės. Jegu norėtumėte nustatyti didesnį nei Vyriausybės nustatytasis tarifą, netvirtindami ilagalaikio plano, arba jeigu norėtumėte nustatyti kaupimą pagal bendrijos narių patvirtintą ilgalaikį planą, kaupiamųjų lėšų mėnesinį tarifą gali iš pradžių patvirtinti (pasiūlyti) bendrijos nariai, bet jį turi patvirtinti ir daugiau nei pusė savininkų. Daugiau nei pusės savininkų patvirtinto tarifo pakeitimui, manytina, turėtų pritarti irgi daugiau nei pusė savininkų.

Taigi, visų savininkų kompetencijai priskirtinas mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifo tvirtinimas pagal bendrijos narių patvirtintą ilgalaikį planą arba kai norima padidinti Vyriausybės nustatytą minimalų (rezervinį) mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifą (taikomą, kol dar nėra patvirtinto ilgalaikio plano).

PASTABA. Vyriausybė yra patvirtinusi mažiausią kaupiamosios įmokos dydį: daugiabučiams namams, kurių naudingas plotas iki 3000 kv.m – 0,05 Eur už kv. m, o kurių naudingas plotas 3000 kv.m ir daugiau – 0,03 Eur už kv. m. Pastatytų naujų, rekonstruotų ir atnaujintų (modernizuotų) namų savininkams jų sprendimu 5 metus nuo statybos užbaigimo taikomas 50 procentų mažesnis nei nustatytas mažiausias mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas. Padidinti mažiausią įmokos dydį galima daugiau nei pusės visų savininkų sprendimu (kai nedideliame name per mėnesį surenkama labai maža bendra įmokų suma, tokie sprendimai kartais priimami).

PASTABA. Jeigu mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas (rezervinio kaupimo ir kaupimo pagal ilgalaikį planą kartu sudėjus) viršytų ribą, apskaičiuotą pagal formulę 0,05MMA : 45, kur MMA – minimali mėnesinė alga, sprendimą turi patvirtinti ne daugiau kaip pusė, bet 100 proc. visų savininkų.

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas