Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATA (BIUDŽETAS), PIRKIMAS / Bendrijos biudžetas - kas tai, kam jo reikia, kas ruošia ir kas tvirtina?

susijęs klausimas

Bendrijos biudžetas - kas tai, kam jo reikia, kas ruošia ir kas tvirtina? (2021-02-04) komentarų: 0 peržiūrų: 461

Bendrijos veiklą būtina planuoti. Renkamų mokesčių dydžius ir išlaidoms skiriamas lėšas turi patvirtinti bendrijos nariai (kai kuriais atvejais - ir dauguma savininkų). Civilinio kodekso 4.83 str. 4 dalis nurodo: „Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka.“ Be to, bendrijos narių visuotinis susirinkimas turi gauti ir patvirtinti metines bendrijos veiklos ir metines finansines ataskaitas.
susijęs klausimas

Biudžeto pavyzdys (2021-02-09) komentarų: 0 peržiūrų: 920

Su UAB "Skaidri apskaitos sistema" bendradarbiaujančios bendrijos turi galimybę savo metines pajamų ir išlaidų sąmatas (biudžetą) formuoti tiesiogiai elektroninėje savitarnoje "Dnsb.eu" pagal specialiai bendrijoms parengtą elektroninę formą ir konsuluotuodamiesi su specialistais. Kaip pavyzdį, įrašant savo bendrijos domenis ir pritaikant savo poreikiams, galima naudoti ir Aplinkos minitsro 2015 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. D1-849 "Dėl daugiabučio namo priežiūros ūkinio... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Padidėjo išlaidos bendrijoje, reikia didinti narių įmokos dydį ir norim sumažinti kaupimo dydį, koks susirinkimas tvirtina? (2021-05-03) komentarų: 0 peržiūrų: 896

Bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą (biudžetą), nurodant kam (paskirtis) kokios įmokos bus renkamos (pavyzdžiui, xx Eur per mėnesį - bendrijos pirmininko atlyginimui, xx Eur per mėnesį - buhalterinei apskaitai, xx Eur per mėnesį - pastato techninėms apžiūroms ir pan.) tvirtina bendrijos narių visuotinis susirinkimas (arba sprendimas priimamams organizuojant bendrijos narių balsavimą raštu). Minimalų kaupiamųjų lėšų mėnesinį tarifą (įmokos dydį) yra nustačiusi... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kas ruošia, ir kas tvirtina bendrijos biudžetą? (2021-02-09) komentarų: 0 peržiūrų: 702

Bendrijos valdybos pareiga svarstyti ir teikti bendrijos narių visuotiniam susirinkimui tvirtinti bendrijos ūkinės veiklos metinius ir ilgalaikius planus, pajamų ir išlaidų sąmatas, finansinių ataskaitų rinkinius ir kiekvienų metų veiklos ataskaitą (žr. Bendrijų įstatymo 16 str.). Kai bendrijoje valdyba nerenkama, jos funkcijas vykdo bendrijos pirmininkas. Kaip jau paminėta, šiuos siūlymus tvirtina bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Yra atvejų, kai siūlomus... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Name yra 30 būtų, 15 būtų savininkų yra bendrijos nariai, likusieji nėra bendrijos nariai. Bendrijos pirmininkas paskelbė bendrijos narių susirinkimą, kuriame ruošiasi patvirtinti metinę pajamų ir išlaidų sąmatą. Ar gali tik bendrijos nariai, be kitų būtų savininkų, patvirtinti metinę pajamų ir išlaidų sąmatą? (2022-04-06) komentarų: 0 peržiūrų: 258

Taip, gali bendrijos narių visuotinis susirinkimas patvirtinti metinę pajamų ir išlaidų sąmatą (biudžetą), tai bendrijos narių ir teisė, ir pareiga, ir tai yra įtvirtinta Bendrijų įstatymo 10 str. 1 dalies 9 punkte (įstatyme bendrijos narių visuotinis susirinkimas trumpiau vadinamas visuotiniu susirinkimu). Kiekvienas savininkas gali tapti bendrijos nariu, pareiškęs dėl to savo valią. Aktyvūs savininkai, norintys dalyvauti priimant bendrijos narių kompetencijai... (skaityti viską)