Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / MOKESČIAI / Kaip paskirstomi (priskaitomi) mokesčiai bendrijoje

Pakilus kainoms trūksta lėšų bendrijos reikmėms. Bendrijos nariai nesutinka su rinkliavos padidinimu. Kaip elgtis?

Neredaguotas klausimas:
Laba diena, pakilus kainoms trūksta lėšų bendrijos reikmėms. Bendrijos nariai nesutinka su rinkliavos padidinimu. Kaip elgtis?
Klausimą uždavė: Loreta, 2022-01-21
Paskutinė redakcija: 2022-01-21
Reitingas:
(balsavo 0)

Bendrijos reikmės - labai neapibrėžtas terminas, reikėtų apie kiekvieną reikmę kalbėti atskirai ir mėnesinį bei metinį kiekvienos reikmės biudžetą tvirtinti atskirai.

Kaupiamųjų lėšų mažiausias mėnesinis dydis, pavyzdžiui, nurodytas Vyriausybės, ir jis negali būti nerenkamas, negali būti renkamas mažesnis. Jeigu susirinkimas patvirtino bendrijos pirmininko atlygį, susietą su minimalia mėnesine alga, jai padidėjus automatiškai didinamas ir tam skirtas biudžetas. Jeigu reikia likviduoti avariją arba reikia labai skubiai atnaujinti pastatą pagal privalomuosius jo priežiūros reikalavimus ir tam trūksta sukauptų lėšų, galima priskaityti savininkams papildomų įnašų, įrašant juos į mokestinius pranešimus. Jeigu bendrijos nariai, pavyzdžiui, nesutinka padidinti biudžeto privalomosioms statinio apžiūroms, bendrijos valdymo organai turi ieškoti sprendimų, galbūt įrodę, kad jokiais būdais nebuvo galima tų paslaugų užtikrinti nepakėlus biudžeto, jie bus teisūs... 

Visada reikia turėti argumentų, aiškinti, tartis ir geriausia - susitarti. Nesusitarus gali kilti ginčų, kurie gali persimesti net į teismus. Nesusitariant bendrija gali likti ir be pirmininko, blogiausiu atveju gali tekti net likviduoti bendriją.

Šia proga primename bendrijos valdybos kompetenciją ir atsakomybę (jeigu bendrijoje nerenkama valdyba, jos pareigas vykdo bendrijos pirmininkas):

Bendrijų įstatymo 16 straipsnis. Bendrijos valdybos kompetencija ir atsakomybė
1. Bendrijos valdyba atlieka šias funkcijas:
1) šaukia visuotinius susirinkimus (įgaliotinių susirinkimus) šiame įstatyme ir bendrijos įstatuose nustatyta tvarka; 
2) svarsto ir teikia visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui) tvirtinti bendrijos ūkinės veiklos metinius ir ilgalaikius planus, pajamų ir išlaidų sąmatas, finansinių ataskaitų rinkinius ir kiekvienų metų veiklos ataskaitą;
3) svarsto ir tvirtina bendrijos valdymo struktūrą, darbuotojų (išskyrus bendrijos valdymo organų) pareigybes ir jų darbo užmokestį;
4) svarsto ir teikia visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui) tvirtinti bendrojo naudojimo objektų aprašą, bendrijos valdomo pastato (pastatų) vidaus tvarkos taisykles; 
5) svarsto ir teikia visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui) tvirtinti pasiūlymus dėl lėšų kaupimo, kaupiamųjų įmokų dydžio ir lėšų skolinimosi pastatui (pastatams) atnaujinti. Parengti sprendimų dėl bendrijos ūkinės veiklos ar administravimo būdo projektai turi užtikrinti įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimą; 
6) analizuoja ir vertina bendrijos finansinę būklę ir bendrijos ūkinės veiklos rezultatus; 
7) tvirtina paslaugų ir rangos darbų pirkimo sąlygas ir pirkimo ataskaitas; <...>

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas