Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / MOKESČIAI / Kaip paskirstomi (priskaitomi) mokesčiai bendrijoje

Po gyvenamu namu turiu įsigijęs patalpas - rųsį (sovietinė sleptuvė-bunkeris). Nekilnojamas daiktas, paskirtis negyvenamoji - administracinė, bendras plotas 375,91 kv, pagrindinis plotas 131,67kv, pagalbinis plotas 244.24 kv. Klausimas - kuris naudingas plotas? Mokesčius bendrija ima nuo bendro ploto 375 kv.m.

Neredaguotas klausimas:
Po gyvenamu namu turiu isigijas patalpos Rusys -Sovietine sleptuve,bunkeris, Nekilnojamas daiktas; Negyvenama -Administracine. bendras plotas 375,91 kv pagrindinis plotas 131,67kv Pagalbinis plotas 244.24 kv. Klausimas . Kuris naudingas plotas?mokescius bendrija ima nuo bendro ploto 375 kv.m
Klausimą uždavė: Ramunas, 2023-11-13
Paskutinė redakcija: 2023-11-13
Reitingas:
(balsavo 0)

Manytume, kad turi būti priskaitoma pagal bendrą plotą bet galite nemokėti, pavyzdžiui, už laiptinės elektrą ar laiptinių valymą (naudojimosi arba eksploatacinės išlaidos), jeigu į savo patalpas patenkate tiesiai iš lauko, tai turėtų būti paymėta bendrojo naudojimo objektų apraše (kad laiptinė jums nepriskiriama).

Aukščiausiasis teismas yra išaiškinęs, kad nustatant butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės dalis į palyginamuosius naudinguosius plotus turi būti įskaičiuojamas faktiškai turimas (užimamas) plotas.

"Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į CK 4.82 straipsnio 5 dalyje įtvirtintos teisės normos tikslus ir su bendrosios dalinės nuosavybės dalimi įstatymų siejamas savininko teises ir pareigas, vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, sprendžia, kad nustatant butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės dalis į palyginamuosius naudinguosius plotus turi būti įskaičiuojamas ir rūsio patalpų plotas, taip pat ir bendraturčio, kurio bendrosios dalinės nuosavybės dalis nustatinėjama, atitinkamame gyvenamajame name faktiškai turimų (užimamų) patalpų naudingasis plotas, nesvarbu, kad šios patalpos nėra teisiškai įregistruotos bei įteisintos. Šios teisės normos prasme butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybės teise priklausančių patalpų gyvenamajame name naudingasis plotas suprantamas kaip visas tame name savininko faktiškai turimas (užimamas) plotas. Pažymėtina ir tai, kad nustatant bendraturčio faktiškai turimą (užimamą) plotą yra teisiškai nereikšminga atitinkamų patalpų funkcinė bei naudojimo paskirtis, taip pat naudojimosi jomis dažnumas, intensyvumas ir pan. Priešingas aptariamosios teisės normos aiškinimas galėtų iškreipti proporcingumo principą ir nulemti neproporcingai dideles arba mažas konkretaus butų ar kitų patalpų savininko išlaidas, susijusias su nuosavybės teisės į bendrąją dalinę nuosavybę įgyvendinimu. Tai, kad poįstatyminiai teisės aktai nereglamentuoja tokio, kaip pirmiau nurodytas, patalpų naudingojo ploto skaičiavimo, neteikia teisinio pagrindo kitaip aiškinti CK 4.82 straipsnio 5 dalį. Šiai teisės normai taikyti reikšmingas patalpų naudingasis plotas apskaičiuotinas atitinkamai pagal analogiją taikant teisės aktus, reglamentuojančius buto bendrojo ploto ir negyvenamųjų pastatų bendrojo ploto skaičiavimą.

Plačiau skaitykite čia: Civilinė byla Nr. 3K-7-515/2009.

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas