Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / REVIZORIUS / Revizoriaus išvada

susijęs klausimas

Ką veikia revizorius (bendrijos) ir kaip atrodo jo ataskaita, ar ba kas turi būti pažymėta. (2010-02-03) komentarų: 12 peržiūrų: 15541

(revise angl.) - peržiūrėti, persvarstyti, reviduoti, taisyti, tikslinti, tikrinti. Revizorius daro viską, kas reikalinga norint užtikrinti bendrijoje tinkamą valdymą, finansinės veiklos vedimą ir kitų su veikla susijusių klausimų vykdymą. Revizorius - antroji, tikrinamoji valdžia. Dažnai bendrijose revizijos komisijos nepaskiriamos, nes jų veikla dažniausiai nėra apmokama. Tačiau mūsų praktikoje revizijos komisijos darbas yra nepalyginamai svarbus tinkamam bendrijos valdymui. Kodėl? Į tai atsako LR DGNKPPSB įstatymas: DGNKPPSB Įstatymas: 18 straipsnis. Bendrijos revizijos komisija (revizorius) 3. Bendrijos revizijos komisija (revizorius): 1) tikrina bendrijos ūkinę finansinę veiklą; 2) finansiniams metams pasibaigus, atlieka bendrijos ūkinės finansinės veiklos ir finansinių ataskaitų patikrinimą (auditą), jas vertina ir savo išvadas pateikia bendrijos pirmininkui (valdybai) ir visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Revizijos pirmininke, atlikus revizija, pareiske pastaba, kad reikalinga ant saskaitu deti pirmininkes parasa su irasu, jog VIZUOTA. Nesuprantu tikslo, nes pavedimuose ir taip yra mano bei buhalteres parasai, o bendrija nevykdo grynuju pinigu operaciju, tik atlieka banko pavedimus: uz siluma, elektra, prieziuras ar kokios paslaugos, atlyginimai ir t.t. Tai ar turiu as dar vizuoti, tarkim gauta is energijos saskaita uz sildyma, jei banko pavedime ir taip yra parasas ? (2010-04-16) komentarų: 2 peržiūrų: 2549

REVIZORIUS Jums išreikšdamas pastabą turėjo tuo pačiu paaiškinti, kodėl tas VIZAVIMAS reikalingas. Kai nežinome REVIZORIAUS paskirto VIZAVIMO tikslingumo, atsakyti į klausimą tiksliai neįmanoma. Spėjame, kad galbūt REVIZORIUI pasirodė permaža vien buhalterio parašas ant kaikurių sąskaitų - būtinas ir pirmininko žinojimas. Tokiu atveju pirmininko VIZA ištikro būtų pateisinama. Ypač tokioms sąskaitoms kaip: kanceliarinės prekės ir ūkio išlaidos. Be to pirmininkas, kai gauna sąskaitą ją pasirašo. Rekomenduotina ant sąskaitos faktūros parašyti kas buvo šia sąskaita atlikta ir kur. Pvz.: Sąskaitos turinys: "Spyna FAVORITE" - PIRMININKO ĮRAŠAS: pirmoje laiptinėje pakeista durų spyna; Sąskaitos turinys: "Statybinis silikonas" - PIRMININKO ĮRAŠAS: užsandarinti langų tarpai antroje laiptinėje nuo apačios 5,6,8 languose; ir t.t. ... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Revizija tikrindama dokumentus nustatė grubius pažeidimus pirmininko veikloje. Kokie seka toliau veiksmai ? (2010-10-13) komentarų: 0 peržiūrų: 2542

Bendrijos narių susirinkimui teikiate revizoriaus išvadas ir rekomendacijas. Rekomendacijose numatote galimus veiklos koregavimus, pirmininko veiklos suvaržymus ar sprendimus, reikalaujančius pirmininko atsakomybės. Bendrijos narių visuotinis susirinkimas tai turi apsvarstyti ir priimti galutinį sprendimą. DGNKPPSB Įstatymas: 18 straipsnis. Bendrijos revizijos komisija (revizorius) <...> 3. Bendrijos revizijos komisija (revizorius): 1) tikrina bendrijos ūkinę finansinę veiklą; 2) finansiniams metams pasibaigus, atlieka bendrijos ūkinės finansinės veiklos ir finansinių ataskaitų patikrinimą (auditą), jas vertina ir savo išvadas pateikia bendrijos pirmininkui (valdybai) ir visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui); 3) privalo atlikti neeilinį bendrijos ūkinės finansinės veiklos patikrinimą (auditą), jeigu to reikalauja daugiau kaip penktadalis bendrijos narių; 4) jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus,... (skaityti viską)