Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / SUSIRINKIMAS VISUOTINIS BENDRIJOS NARIŲ / Bendrijos narių visuotinio susirinkimo organizavimas

Gal galėtumėte konkretizuoti kas yra bendrijos nario atstovas - ar tai bet koks asmuo, kuriam bendrijos narys laisvos formos balsavimo perleidimo sutartimi (toliau - sutartis) suteikė teisę balsuoti? Pvz. ar galiu savo kaimynui sutartimi suteikti balsavimo teisę bendrijos susirinkome? Ar ši sutartis galioja visiems klausimams pvz. bendrijos pirmininko rinkimo klausimu? Kiek galioja ši sutartis, nuo kada ji įsigalioja?

Neredaguotas klausimas:
Gal galėtumėte konkretizuoti kas yra bendrijos nario atstovas - ar tai bet koks asmuo, kuriam bendrijos narys laisvos formos balsavimo perleidimo sutartimi (toliau - sutartis) suteikė teisę balsuoti? Pvz. ar galiu savo kaimynui sutartimi suteikti balsavimo teisę bendrijos susirinkome? Ar ši sutartis galioja visiems klausimams pvz. bendrijos pirmininko rinkimo klausimu? Kiek galioja ši sutartis, nuo kada ji įsigalioja?
Klausimą uždavė: Audrius, 2023-03-23
Paskutinė redakcija: 2023-03-23
Reitingas:
(balsavo 0)

Bendrijos narį fizinį asmenį atatovauti gali kitas asmuo pagal notarine tvarka patvirtintą įgaliojimą arba jį atstovauti (už jį baluoti) gali kitas asmuo pagal laisvos rašytinės formos blasavimo perleidimo sutartį (žr. Civilinio kodekso 2.89 str., kyuris netaikomas visų avininkų susirinkimuose, tik juridinio asmens - bendrijos narių susirinkimuose ir bendrijos nariams balsuojant raštu).

Jeigu bendrijos įstatuose nėra nurodyta (ar kitaip bendrijos narių sunpręsta), kad laisvos formos rašytine balsavimo perleidimo sutartimi balsą galima perleisti tik, pavyzdžiui, kitam bendrijos nariui, tuomet galima perleisti bet kuriam asmeniui.

Balsavimo perleidimo suatartyje gali būti nurodyta (patartina), kad, pavyzdžiui, balso įgijėjas neturi teisės balsuoti renkant valdymo organą arba likviduojant bendriją ir pan.

Balsavimo perleidimo sutartis pasirašoma sudarant tris jos egzempliorius, įprasai sutartyje būna parašyta, kad jį įsigalioja nuo jos perdavimo bendrijos narių susirinkimo (balsavimo raštu) organizatoriui. Būna nurodytas ir balsavimo perleidimo sutarties galiojimo laikas (gali būti vienam susirinkimui,  gali būti ilgesniam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 10 metų).

Naudinga įrašyti, kad tuo atveju, kai į susirinkimą atvyksta balso perleidėjas (bendrijos narys), sutartis netenka galios ir balsuoja pats bendrijos narys.

Komentarai (1) 1-1
  1. Audrius

    2023-03-23, 13:28:40
    Įstatuose numatyta, kad balsvimo teisės perleidimo sutartis įsiaglioja nuo jos turinio atskleidimo Bendrijos valdymo organui (pirmininkas ar valdyba). Šios sutartys pateiktos Bendrijos susirinkimo metu (dalyvavo bendrijos primininkas). Ar tai laikoma, kad jos atskleistos Bendrijos valdymo organui?

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas