Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAI, BENDRIJOS NARIAI / Kaip savininkai tampa bendrijos nariais, kaip išstoja iš bendrijos

susijęs klausimas

Kaip savininkai tampa bendrijos nariais? (2021-02-23) komentarų: 0 peržiūrų: 1972

Bendrijos nariais tampa tik tie butų ar kitų patalpų savininkai (bendraturčiams atstovauja vienas iš jų bendru susitarimu), kurie yra pareiškę savo valią tapti bendrijos nariais. Ši valia gali būti pareikšta tokiais būdais: 1) balsuojant už bendrijos steigimą bendrijos steigiamajame susirinkime; 2) iš anksto raštu pareiškus pritarimą steigti bendriją (iki steigiant bendriją renkamas tokių asmenų sąršas); 2) bendrijos pirmininkui įteikiant laisvos rašytinės formos prašymą priimti į bendriją ir įrašyti į bendrijos narių sąrašą (įstatuose gali būti numatyta papildomų reikalavimų). Bendrijos nariais gali būti ir fiziniai, ir juridiniai smenys (atstovauja vadovas), turintys nuosavybės teise jiems priklausančių butų ar patalpų pastate, kurį valdo bendrija. Pastato, kurį valdo bendrija savininkai gali būti pasyvūs - nestoti į bendriją, tuomet jie neturi balsavimo teisės bendrijos narių susirinkimuose (balsuojant... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip išstoti iš namo bendrijos? (2021-05-05) komentarų: 3 peržiūrų: 3373

Niekas prieš asmens valią negali būti verčiamas dalyvauti jokioje organizacijoje, bendrijoje namo butų (patalpų) savininkai irgi dalyvauja laisva valia. Jie renkasi - būti aktyviais organizuojant bendrijos veiklą (dalyvauja bendrijos narių susirinkimuose ir juose balsuoja) arba būti pasyviais savininkais, tokiais, kurie tik vykdo teisėtai bendrijos narių priimtus sprendimus, bet nedalyvauja priimant sprendimus (neturi balsavimo teisės bendrijos narių susirinkimuose). Išstoti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Įsigijome butą name, kuriame įsteigta bendrija, pavykus gauti bendrijos pirmininkės numerį ir su ja susisiekus dėl sutarties sudarymo, buvome informuoti, kad pakanka parašyti paprastą elektroninį laišką su prašymu, kad įtrauktų mus kaip naujuosius šeimininkus į jų bendriją. Bet bendravimas šiuo klausimu taip ir baigėsi. Ar neturėtume gauti kokios su jų ir mūsų teisėmis ir pareigomis? (2022-02-06) komentarų: 0 peržiūrų: 889

Bendrijos nariu gali tapti bet kuris daugiabučio namo, kuriame įsteigta bendrija, buto ar kitos patalpos savininkas (bendraturčiai susitaria, kuris vienas jų atstovaus bendrijoje). Naujas buto ar kitos patalpos savininkas bendrijos nariu tampa tik pareiškęs savo valią, įprastai - įteikęs rašytinį prašymą bendrijos pirmininkui (reikia žiūrėti bendrijos įstatus, juose gali būti numatyta ir kitų sąlygų). Daugiabučio namo buto ar kitos patalpos savininkui sutarties... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar nusipirkus butą name, kurį valdo bendrija, automatiškai tampama bendrijos nariu? (2021-06-02) komentarų: 0 peržiūrų: 863

Auromatiškai bendrijos nariu netampama. Kiekvienas savininkas tur teisę rinktis: likti pasyviu, aktviai nedalyvauti namo valdyme arba įstoti į bendriją ir turėti balsavimo teisę bendrijos narių visuotiniuose susirinkimuose. Norėdamas tapti bendrijos nariu asmuo turi parašyti laisvos rašytinės formos prašymą priimti jį į bendriją ir įteikti jį bendrijos pirmininkui (valdybai). Bendrijos įstatuose gali būti numatyta ir kitų sąlygų, reikia pasižiūrėti.
susijęs klausimas

Sveiki norejau paklausti ar galima išstoti is bendrijos , nes netenkina salygos , pvz padvigubino kaupimo fonda mes nesutinkame kur is vis kreiptis nes taip negalima daryti, ar yra galimybe tokia išstoti iš bendrijos ir atsiriboti nuo kaupimo fondo. (2023-05-11) komentarų: 0 peržiūrų: 521

Daugiabučio namo savininkų bendrijos narys gali išstoti iš bendrijos. Tai padaryti reikia bendrijos įstatų nustatyta tvarka. Įprasati užtenka parašyti ir įteikti prašymą bendrijos pirmininkui. Tik reikia turėti omenyje, kad išstojimas iš bendrijos reikškia tik nenorą aktyviai dalyvauti - netenkama balsavimo teisės bendrijos narių susirinkimuose ir bendrijos nariams balsuojant raštu, o teisėtus bendrijoje priimtus sprendimus vis tiek reikia vykdyti visiems savininkams, taip... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar viename iš bendrijos butų įsikūręs odontologijos kabinetas skaitosi bendrijos nariu, jeigu butas įsigytas iki 2000 m. gruodžio mėn., o jo savininkas yra fizinis asmuo, o bendrija įkurta 2008 m. (2023-02-01) komentarų: 0 peržiūrų: 323

Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus bendrijos nariu, pareiškęs savo valią (įteikęs pirmininkui prašymą ir laikantis bendrijos įstatuose nustatytos tavrkos), gali tapti bet kuris savininkas, nesvarbu, ar nuosavybės teise butą ar kitą patalpą valdo fizinis asmuo, ar juridinis. Buvo momentas, kai visi savininkai bendrijos nariais tapdavo automatiškai, tai buvo įrašoma ir į bendrijų įstatus, bet tokia tvarka 2000 m. gruodžio mėn. 21 d. buvo pripažinta kaip... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos įstatuose, kurie registruoti Registru centre 1995 metais, parašyta, kad bendrijos nariu yra visi butų savininkai, papildomų prašymų nereikia rašyti. Dabar atėjo laikas perinkti pirmininką, o įstatyme parašyta, kad bendrijos nariai yra savininkai kurie turėjo nuosavybę iki 2000 metų. Kuo turi remtis pirmininkas, rengdamas narių sarašą, įstatais ar įstatymu? (2023-06-28) komentarų: 0 peržiūrų: 298

Įstatus būtina atnaujinti, jie galioja tiek, kiek neprieštarauja Bendrijų įstatymui. Jūsų atveju turbūt reikėtų taikyti tokias nuostatas: Bendrijos nariu gali būti veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, nuosavybės teise valdantis butą arba kitą patalpą Pastate. Nuo Bendrijos įregistravimo dienos visi Bendrijos steigėjai – Savininkai, kurie pritarė Bendrijos steigimui, yra Bendrijos nariai. Taip pat Bendrijos nariai yra visi Savininkai, kurie nuosavybės teise butą arba... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Pirkau butą jau esančioje bendrijoje. Koks mano kaip savininko statusas. Ar tapau kaip naujas savininkas bendrijos nariu, ar man privalu įstoti į bendriją? (2023-07-13) komentarų: 0 peržiūrų: 261

Naujas savininkas bendrijos nariu automatiškai netampa, tam, kad taptų bendrijos nariu, jis turi pareikšti savo valią, įprasatai pakanka parašyti laisvos rašytinės formo prašymą bendrijos pirmininkui (žr. jūsų bendrijos įstatus). Kol netapote bendrijos nariu, jūs turite vykdyti bendrijos narių priimtus teisėtus sprendimus, bet neturite teisės balsuoti bendrijos nariams priimant sprendimus. Žinoma, kaip savininkas visada turite teisę balsuoti, kai sprendimą turi... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali DGNB nepriimti į savo bendriją jos pastate veikiantį UAB? (2023-04-03) komentarų: 0 peržiūrų: 232

Bendrijos nariais gali tapti visi daugiabučio namo savininkai, nepriklausomai nuo to, ar tas savininkas vizinis asmuo, ar juridinis asmuo, nepriklausomai nuo to, ar nuosavybės teise jis valdo gyvenamąją patalpą ar kitą patalpą. Savininkas bendrijos natriu gali tapti tik pareiškęs savo valią juo būti. Jeigu UAB turi NT nuosavybės pastate, kuriame veikia bendrija, ir jos vadovas pareiškė valią tapti bendrijos nariu, nepriimti į bendriją negalima.
susijęs klausimas

Norint tapti garazu bendrijos nariu yra rašomas prašymas, kas jame turi būti nurodoma? (2024-02-25) komentarų: 0 peržiūrų: 141

Prašymas tapti bendrijos nariu rašomas laisva forma. Svarbu nurodyti, kad prašymą teikia konkretaus garažo savininkas, kad teikia konkrečios bendrijos pirmininkui. Reikia nurodyti prašymo datą, aiškiai suformuluoti, kad prašote nuo prašymo gavimo dienos (ar kitos datos) įrašyti jus į bendrijos narių sąrašą, reikia nurodyti kontaktinius duomenis. Dokumentą reikia pasirašyti.