Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAI, BENDRIJOS NARIAI / Kaip savininkai tampa bendrijos nariais, kaip išstoja iš bendrijos

susijęs klausimas

Kaip savininkai tampa bendrijos nariais? (2021-02-23) komentarų: 0 peržiūrų: 304

Bendrijos nariais tampa tik tie butų ar kitų patalpų savininkai (bendraturčiams atstovauja vienas iš jų bendru susitarimu), kurie yra pareiškę savo valią tapti bendrijos nariais. Ši valia gali būti pareikšta tokiais būdais: 1) balsuojant už bendrijos steigimą bendrijos steigiamajame susirinkime; 2) iš anksto raštu pareiškus pritarimą steigti bendriją (iki steigiant bendriją renkamas tokių asmenų sąršas); 2) bendrijos pirmininkui įteikiant laisvos rašytinės formos prašymą priimti į bendriją ir įrašyti į bendrijos narių sąrašą (įstatuose gali būti numatyta papildomų reikalavimų). Bendrijos nariais gali būti ir fiziniai, ir juridiniai smenys (atstovauja vadovas), turintys nuosavybės teise jiems priklausančių butų ar patalpų pastate, kurį valdo bendrija. Pastato, kurį valdo bendrija savininkai gali būti pasyvūs - nestoti į bendriją, tuomet jie neturi balsavimo teisės bendrijos narių susirinkimuose (balsuojant... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip išstoti iš namo bendrijos? (2021-05-05) komentarų: 0 peržiūrų: 445

Niekas prieš asmens valią negali būti verčiamas dalyvauti jokioje organizacijoje, bendrijoje namo butų (patalpų) savininkai irgi dalyvauja laisva valia. Jie renkasi - būti aktyviais organizuojant bendrijos veiklą (dalyvauja bendrijos narių susirinkimuose ir juose balsuoja) arba būti pasyviais savininkais, tokiais, kurie tik vykdo teisėtai bendrijos narių priimtus sprendimus, bet nedalyvauja priimant sprendimus (neturi balsavimo teisės bendrijos narių susirinkimuose). Išstoti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar nusipirkus butą name, kurį valdo bendrija, automatiškai tampama bendrijos nariu? (2021-06-02) komentarų: 0 peržiūrų: 243

Auromatiškai bendrijos nariu netampama. Kiekvienas savininkas tur teisę rinktis: likti pasyviu, aktviai nedalyvauti namo valdyme arba įstoti į bendriją ir turėti balsavimo teisę bendrijos narių visuotiniuose susirinkimuose. Norėdamas tapti bendrijos nariu asmuo turi parašyti laisvos rašytinės formos prašymą priimti jį į bendriją ir įteikti jį bendrijos pirmininkui (valdybai). Bendrijos įstatuose gali būti numatyta ir kitų sąlygų, reikia pasižiūrėti.