Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / ĮSTATAI / Bendrijos įstatų tvirtinimo ir keitimo tvarka

susijęs klausimas

Bendrijos įstatų tvirtinimo ir keitimo tvarka (2021-02-17) komentarų: 0 peržiūrų: 893

Bendrijos įstatus tvirtina bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Susirinkime patvirtintus įstatus pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Bendrijos įstatus dar turi patvirtinti notaras, tik tuomet jie registruojami VĮ Registrų centre. Registravimui pateikiamos trys įstatų kopijos (viena - pasirašyta ant kiekvieno puslapio).
susijęs klausimas

Kas keičiasi nuo 2023 metų? Ar reikalinga keisti bendrijos įstatus ryšium su pakeitimais, ar užtenka tik supažindinti bendrijos narius su naujovėmis visuotinio susirinkimo metu? (2023-03-08) komentarų: 0 peržiūrų: 6071

Apie Bendrijų įstatymo pasikeitimus tikrai reikėtų pranešti bendrijos nariams, taip pat reikėtų pasižiūrėti, ar kurios nors jūsų bendrijos įstatų nuostatos neprieštarauja atnaujinto Bendrijų įstatymo nuostatoms. Kol bendrijos įstatai nėra atnaujinti pagal Bendrijų įstatymo pasikeitimus, esami įstatai galioja tiek, kiek jie neprieštarauja įstatymui. T.y. tas nuostatas, kurios prieštarauja galiojančiam Bendrijų įstatymui, reikėtų laikyti nebegaliojančiomis ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kas kiek laiko turi būti atnaujinami bendrijų įstatai? Ar priimti 2006 metais įstatai vis dar gali galioti? (2021-10-05) komentarų: 0 peržiūrų: 1002

Savo bendrijos įstatus (patvirtintus 2006 metais) jau labai seniai jūs turėjote atnaujinti, patvirtinti bendrijos narių visuotiniame susirinkime, patvirtinti notarine tvarka ir įregistruoti VĮ Registrų centre. Bendrijos pirmininkui už aplaidumą (kad laiku neorganizavo bendrijos įstatų atnaujinimo) gali būti skirtas įspėjimas ar net administracinė nuobauda. Šiuo metu jūs savo įstatais galite remtis tiek, kiek jie neprieštarauja šiuo metu galiojančiam Bendrijų įstatymui.... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Per kiek laiko išrinktas naujas bendrijos administratorius, norėdamas Registrų centre įregistruoti naujus įstatus, tai padaro? Per kiek laiko notaras peržiūri ir patvirtina naujus bendrijos įstatus? (2022-01-20) komentarų: 0 peržiūrų: 725

Bendrijai atstovauja Terminą "bendrijos administratorius" mes suprantame kaip naujai išrinktąjį bendrijos pirmininką. Bendrijų įstatymo 9 str. 2 dalyje įtvirtinta: "Bendrijos valdymo organai yra valdyba ir (arba) bendrijos pirmininkas. Bendrija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus." Jeigu tame pačiame bendrijos narių visuotiniame susirinkime, kuriame buvo išrinktas naujas bendrijos pirmininkas, buvo patvirtinti ir nauji... (skaityti viską)
susijęs klausimas

DNSB pirmininkas pardavė butą ir išvažiavo. Išsirinkome naują pirmininką (ne turto valdytojas) bei Valdyba (turto valdytojai). Registrų centras naujo pirmininko neregistruoja, nes įstatuose valdyba nenumatyta. Kaip pakeisti bendrijos įstatus neturint pirmininko, registruoto RC? (2021-10-05) komentarų: 0 peržiūrų: 626

Bendrijos įstatus tvirtina bendrijos narių visuotinis susirinkimas, tada tvirtina notaras ir tik tuomet jie registruojami VĮ Registrų centre. Jeigu nėra veikiančio bendrijos pirmininko, bendrijos narių visuotinį susirinkimą gali sušaukti ir kiti asmenys, žr. Bendrijų įstatymo 11 str. 1 dalį. Pavyzdžiui, reikalavimas pirmininkui (kad sušauktų susirinkimą) gali būti įteiktas oficialiu bendrijos adresu, o nesulaukus rezultato per mėnesį, susirinkimą gali šaukti revizorius... (skaityti viską)
susijęs klausimas

LR DGN ir kitos paskirties pastatų savininkų Bendrijų Įstatymo Nr. I-798 11 str. pakeitimo Įstatymas 2022 m. gruodžio 20 d. Nr. XIV-1710. Ar Bendrijos Įstatų pakeitimą, pagal šį Įstatymą reikia tvirtinti notariškai? Ačiū. (2023-04-26) komentarų: 0 peržiūrų: 165

Bendrijų įstatymo pakeitimai įsigaliojo nuo 2023 m. kovo mėn. 1 dienos (visada žiūrėkite aktualią įstatymo versiją). Priėmus bet kokius (net ir minimalius) bendrijos įstatų pakeitimus, atnaujintus įstatus reikia tvirtinti notarine tvarka ir reikia iš naujo juos įregistruoti VĮ Registrų centre. Svarbu tinkamai laikytis visų procedūrų. Kol įstatai neatnaujinti, reikia vadovautis nuostata, kad įstatai galioja tiek, kiek neprieštarauja Bendrijų įstatymui.
susijęs klausimas

Ar keičiant įstatus turiu daryti susirinkimą ir gauti narių sutikimą? Ar atnaujintus įstatus pristatyti per susirinkimą ? (2023-10-22) komentarų: 0 peržiūrų: 80

Pateiktą bendrijos įstatų projektą bendrijos nariaituri patvirtinti bendrijos narių susirinkime arba balsuodami raštu. Naujus įstatus, po to, kai juos patvirtina bendrijos nariai, turi tvirtinti notaras, tuomet jie įregistruojami VĮ Registrų centre.