Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / ĮSTATAI / Bendrijos įstatų tvirtinimo ir keitimo tvarka

susijęs klausimas

Bendrijos įstatų tvirtinimo ir keitimo tvarka (2021-02-17) komentarų: 0 peržiūrų: 250

Bendrijos įstatus tvirtina bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Susirinkime patvirtintus įstatus pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Bendrijos įstatus dar turi patvirtinti notaras, tik tuomet jie registruojami VĮ Registrų centre. Registravimui pateikiamos trys įstatų kopijos (viena - pasirašyta ant kiekvieno puslapio).
susijęs klausimas

Kas kiek laiko turi būti atnaujinami bendrijų įstatai? Ar priimti 2006 metais įstatai vis dar gali galioti? (2021-10-05) komentarų: 0 peržiūrų: 40

Savo bendrijos įstatus (patvirtintus 2006 metais) jau labai seniai jūs turėjote atnaujinti, patvirtinti bendrijos narių visuotiniame susirinkime, patvirtinti notarine tvarka ir įregistruoti VĮ Registrų centre. Bendrijos pirmininkui už aplaidumą (kad laiku neorganizavo bendrijos įstatų atnaujinimo) gali būti skirtas įspėjimas ar net administracinė nuobauda. Šiuo metu jūs savo įstatais galite remtis tiek, kiek jie neprieštarauja šiuo metu galiojančiam Bendrijų įstatymui.... (skaityti viską)
susijęs klausimas

DNSB pirmininkas pardavė butą ir išvažiavo. Išsirinkome naują pirmininką (ne turto valdytojas) bei Valdyba (turto valdytojai). Registrų centras naujo pirmininko neregistruoja, nes įstatuose valdyba nenumatyta. Kaip pakeisti bendrijos įstatus neturint pirmininko, registruoto RC? (2021-10-05) komentarų: 0 peržiūrų: 31

Bendrijos įstatus tvirtina bendrijos narių visuotinis susirinkimas, tada tvirtina notaras ir tik tuomet jie registruojami VĮ Registrų centre. Jeigu nėra veikiančio bendrijos pirmininko, bendrijos narių visuotinį susirinkimą gali sušaukti ir kiti asmenys, žr. Bendrijų įstatymo 11 str. 1 dalį. Pavyzdžiui, reikalavimas pirmininkui (kad sušauktų susirinkimą) gali būti įteiktas oficialiu bendrijos adresu, o nesulaukus rezultato per mėnesį, susirinkimą gali šaukti revizorius... (skaityti viską)