Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAI, BENDRIJOS NARIAI / Bendrijos narių sąrašas

susijęs klausimas

Bendrijos narių sąrašas (2021-02-23) komentarų: 0 peržiūrų: 1263

Vadovaujantis Bendrijų įstatymo 14 str. 6 d. 7 papunkčiu, už bendrijos narių sąrašo sudarymą ir tvarkymą atsakingas bendrijos pirmininkas (valdybos pirmininkas). Bendrijos narių sąraše turi būti nurodyti bendrijos narių ar jų atstovų kontaktiniai duomenys: vardas, pavardė, adresas korespondencijai ir (arba) elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Bendrijos narių ar jų atstovų sąrašo duomenys tikslinami ne rečiau kaip kartą per metus. Bendrijos narių sąrašas turi būti patikslintas ir tuomet, kai į bendriją įstoja naujas narys arba kai kuris nors narys išstoja iš bendrijos, arba kai reikia išbraukti narį, nes jis neteko nuosavybės bendrijos valdomame pastate ar kitais atvejais. Galiojantis - bendrijos pirmininko (valdybos pirmininko) parašu patvirtintas bendrijos narių sąrašas. Būtinai turi būti nurodyta sąrašo patvirtinimo data. Kiekviename susirinkime (balsuojant raštu) turi būti žinomas aktualus bendrijos narių... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip tiksliai sudaryti bendrijos narių sąrašą? Jei butas turi 2 savininkus (po 1/2 dalį) kaip ir viskas aiškų - atstovauja vienas buto savininkas (bendrijos narys) bendru susitarimu, turi vieną balsą. Kaip elgtis jei buto savininkas (bendrijos narys) turi 2 butus toje pačioje bendrijoje? Ar tai būtų 1 bendrijos narys turintis 2 balsus? (2022-09-12) komentarų: 0 peržiūrų: 239

Vienas buto (patalpos) unikalus numeris - tai vienas savininkas. Jeigu yra bendraturčių, jie susitaria, kuris taps bendrijos nariu, laisvos formos rašytiniu prašymu gali pasikeisti. Jeigu asmuo nuosavybės teise valdo, pavyzdžiui, du butus (patalpas), savininkų susirinkime jis turės du balsus, o bendrijos narys bus tik vienas ir bendrijos narių susirinkime turės tik vieną balsą (nesvarbu, kiek nuosavybės teise valdo NT objektų, kad ir 50...). Jeigu, pavyzdžiui, du... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Dalis Bendrijos narių nėra aktyvūs, todėl ne visada pavyksta iš pirmo karto suorganizuoti Bendrijos narių susirinkimą. Gaištamas kitų bendrijos narių laikas, stringa sprendimų priėmimas. Kokia galimybė pašalinti nedalyvaujančius Bendrijos veikloje narius iš Bendrijos narių sąrašo? (2022-09-07) komentarų: 0 peržiūrų: 212

Prieš savininko valią iš bendrijos narių jo išmesti negalima, galima tik geranoriškai susitarti, kad nedalyvaujantieji parašytų prašymą išstoti iš bendrijos ir liktų pasyviais savininkais (balsuotų tik savininkų susirinkimuose ir savininkams baluojant raštu). Primename, kad bendrijos nerių susirinkime dalyvauti negalintys bendrijos nariai gali parašyti balsavimo perleidimo sutartis kitiems asmenims, kad jų vardu balsuotų (nereikia tvirtinti notarine tvarka), o jeigu... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Koks galimas mažiausias bendrijos narių skaičius? (2022-12-08) komentarų: 0 peržiūrų: 112

Bendrijos narių skaičius - kintamas dalykas (savininkai gali įstoti į bendriją, gali išstoti iš bendrijos, gali prarasti teisę būti bendrijos nariu). Mums nėra žinoma, kad kur nors teisės aktuose būtų nurodytas mažiausias bendrijos narių skaičius, svarbu, kad būtų užtikrinta galimybė organizuoti bendrijos veiklą. O steigiant bendriją svarbu, kad būtų įgyvendinti steigimui keliami reikalavimai (namas turi būti daugiabutis, reikia išrinkti valdymo organų narius ir... (skaityti viską)