Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAI, BENDRIJOS NARIAI / Bendrijos narių sąrašas

susijęs klausimas

Bendrijos narių sąrašas (2021-02-23) komentarų: 1 peržiūrų: 2019

Vadovaujantis Bendrijų įstatymo 14 str. 6 d. 7 papunkčiu, už bendrijos narių sąrašo sudarymą ir tvarkymą atsakingas bendrijos pirmininkas (valdybos pirmininkas). Bendrijos narių sąraše turi būti nurodyti bendrijos narių ar jų atstovų kontaktiniai duomenys: vardas, pavardė, adresas korespondencijai ir (arba) elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Bendrijos narių ar jų atstovų sąrašo duomenys tikslinami ne rečiau kaip kartą per metus. Bendrijos narių sąrašas turi būti patikslintas ir tuomet, kai į bendriją įstoja naujas narys arba kai kuris nors narys išstoja iš bendrijos, arba kai reikia išbraukti narį, nes jis neteko nuosavybės bendrijos valdomame pastate ar kitais atvejais. Galiojantis - bendrijos pirmininko (valdybos pirmininko) parašu patvirtintas bendrijos narių sąrašas. Būtinai turi būti nurodyta sąrašo patvirtinimo data. Kiekviename susirinkime (balsuojant raštu) turi būti žinomas aktualus bendrijos narių... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip tiksliai sudaryti bendrijos narių sąrašą? Jei butas turi 2 savininkus (po 1/2 dalį) kaip ir viskas aiškų - atstovauja vienas buto savininkas (bendrijos narys) bendru susitarimu, turi vieną balsą. Kaip elgtis jei buto savininkas (bendrijos narys) turi 2 butus toje pačioje bendrijoje? Ar tai būtų 1 bendrijos narys turintis 2 balsus? (2022-09-12) komentarų: 1 peržiūrų: 574

Vienas buto (patalpos) unikalus numeris - tai vienas savininkas. Jeigu yra bendraturčių, jie susitaria, kuris taps bendrijos nariu, laisvos formos rašytiniu prašymu gali pasikeisti. Jeigu asmuo nuosavybės teise valdo, pavyzdžiui, du butus (patalpas), savininkų susirinkime jis turės du balsus, o bendrijos narys bus tik vienas ir bendrijos narių susirinkime turės tik vieną balsą (nesvarbu, kiek nuosavybės teise valdo NT objektų, kad ir 50...). Jeigu, pavyzdžiui, du... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Dalis Bendrijos narių nėra aktyvūs, todėl ne visada pavyksta iš pirmo karto suorganizuoti Bendrijos narių susirinkimą. Gaištamas kitų bendrijos narių laikas, stringa sprendimų priėmimas. Kokia galimybė pašalinti nedalyvaujančius Bendrijos veikloje narius iš Bendrijos narių sąrašo? (2022-09-07) komentarų: 0 peržiūrų: 447

Prieš savininko valią iš bendrijos narių jo išmesti negalima, galima tik geranoriškai susitarti, kad nedalyvaujantieji parašytų prašymą išstoti iš bendrijos ir liktų pasyviais savininkais (balsuotų tik savininkų susirinkimuose ir savininkams baluojant raštu). Primename, kad bendrijos nerių susirinkime dalyvauti negalintys bendrijos nariai gali parašyti balsavimo perleidimo sutartis kitiems asmenims, kad jų vardu balsuotų (nereikia tvirtinti notarine tvarka), o jeigu... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Koks galimas mažiausias bendrijos narių skaičius? (2022-12-08) komentarų: 0 peržiūrų: 350

Bendrijos narių skaičius - kintamas dalykas (savininkai gali įstoti į bendriją, gali išstoti iš bendrijos, gali prarasti teisę būti bendrijos nariu). Mums nėra žinoma, kad kur nors teisės aktuose būtų nurodytas mažiausias bendrijos narių skaičius, svarbu, kad būtų užtikrinta galimybė organizuoti bendrijos veiklą. O steigiant bendriją svarbu, kad būtų įgyvendinti steigimui keliami reikalavimai (namas turi būti daugiabutis, reikia išrinkti valdymo organų narius ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Buto savininkas yra psichinę negalią turintis asmuo. Ar jis turi balsavimo teisę? Jeigu ne - ar jį prižiūrintis šeimos narys (įgaliotinis) turi turėti kokį nors įgaliojimą balsuoti bendrijos susirinkime ir ar šis įgaliojimas turi būti patvirtinas notaro? (2023-04-12) komentarų: 0 peržiūrų: 297

Bendrijų įstatymo 21 str. 4 dalies 9 punkte nurodyta, kad butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai "turi teisę įgalioti kitą asmenį atstovauti jų interesams palaikant santykius su bendrija ir jos valdymo organais dėl bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų naudojimo, valdymo, priežiūros ir atnaujinimo, nurodydami įgaliojimo terminą, teisių ir pareigų apimtį", taip pat nurodyta, kad "šis įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro". Susirinkimo (balsavimo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar buto savininkas gali parašyti įgaliojimą kitam asmeniui (buto gyventojui, šiuo atveju dukrai) atstovauti jį ir dalyvauti bendrijos veikloje? Jei taip, ar įgaliojimas turi būti patvirtintas notariškai? Ačiū (2023-09-22) komentarų: 0 peržiūrų: 281

Savininko įgaliojimas kitam asmeniui atstovauti jį bendrijos veikloje turi būti patvirtintas notarine tvarka. Savininkas taip pat gali parašyti paprastos rašytinės formos balsavimo teisės perleidimo sutartį, kuri neturi būti tvirtinama notarine tvarka, kuri galioja bendrijos anrių susirinkimuose ir bendrijos nariams balsuojant raštu, tik negalioja, kai sprendimus turi priimti ne bendrijos nariai, o dauguma visų savininkų. Civilinio kodekso 2.89 straipsnis. Balsavimo teisės... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijų Įstatymo 14 str.6 dalies 7 punktas neaiškus. Ar Pirmininkas privalo pateikti nariams visų b-jos narių sąrašą ir kontaktus? Jei ne, tai kaip aparti kasdienius reikalus su likusiais nariais? (2023-10-16) komentarų: 0 peržiūrų: 243

Valstybinė duomenų apsaugos inspekciją šį klausimą aiškino taip: Asmens duomenų tvarkymas, įskaitant duomenų teikimą, laikomas teisėtu tik tuo atveju, jeigu jis atliekamas vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR). Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik laikantis su asmens duomenų tvarkymu susijusių principų, įtvirtintų BDAR 5 straipsnyje, ir kai toks asmens duomenų tvarkymas gali būti pagrįstas bent viena teisėto asmens duomenų tvarkymo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ką daryti, jeigu bendrija neturi galiojančio bendrijos narių sąrašo? Pirmininkas, kuris dirbo nuo 2020 metų netikėtai pamirė ir dalies dokumentų nerandame galimai jų ir nebuvo. Yra 2020 metų susirinkimo protokolas, kuriame kažkokių būdų buvo identifikuoti bendrijos nariai, bent jau taip užvadinti dalyvių sąraše, ir išrinktas naujas pirmininkas, ir valdyba sėkmingai įsiregistravo. Ar naujame susirinkime galima traktuoti, kad tas sąrašas yra galiojantis bendrijos narių sąrašas? Ar, pvz., susirinkime galime įtraukti punktą, kuriame susirinkimo dalyviai nubalsuoja, kad, pvz., tas sąrašas yra naujausia bendrijos narių versiją, arba, pvz,. kad tie, kurie susirinko yra bendrijos nariai? (2023-07-25) komentarų: 1 peržiūrų: 242

Už bendrijos narių sąrašo sudarymą ir atnaujinimą atsakingas bendrijos pirmininkas. Jeigu turite teisėtu pripažintą bendrijos narių sąrašą (pavyzdžiui, buvo pridėtas, kai rinkote ir registarvote valdymo organų narius), jame esantys asmenys laikytini bendrijos nariais tol, kol nepareiškė noro (raštu) išstoti iš bendrijos. Kiti savininkai bendrijos nariais gali tapti tik tuomet, kai pareikš dė to savo valią - įteiks bendrijos pirmininkui laisvos rašytinės formos... (skaityti viską)