Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAI, BENDRIJOS NARIAI / Bendrijos narių sąrašas

susijęs klausimas

Bendrijos narių sąrašas (2021-02-23) komentarų: 0 peržiūrų: 761

Vadovaujantis Bendrijų įstatymo 14 str. 6 d. 7 papunkčiu, už bendrijos narių sąrašo sudarymą ir tvarkymą atsakingas bendrijos pirmininkas (valdybos pirmininkas). Bendrijos narių sąraše turi būti nurodyti bendrijos narių ar jų atstovų kontaktiniai duomenys: vardas, pavardė, adresas korespondencijai ir (arba) elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Bendrijos narių ar jų atstovų sąrašo duomenys tikslinami ne rečiau kaip kartą per metus. Bendrijos narių sąrašas turi būti patikslintas ir tuomet, kai į bendriją įstoja naujas narys arba kai kuris nors narys išstoja iš bendrijos, arba kai reikia išbraukti narį, nes jis neteko nuosavybės bendrijos valdomame pastate ar kitais atvejais. Galiojantis - bendrijos pirmininko (valdybos pirmininko) parašu patvirtintas bendrijos narių sąrašas. Būtinai turi būti nurodyta sąrašo patvirtinimo data. Kiekviename susirinkime (balsuojant raštu) turi būti žinomas aktualus bendrijos narių... (skaityti viską)