Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / TECHNINĖ PASTATO PRIEŽIŪRA / Kaip organizuojama techninė pastato priežiūra

susijęs klausimas

Kaip organizuojama techninė pastato priežiūra? (2021-02-11) komentarų: 0 peržiūrų: 1303

Pagal nuolatinių stebėjimų, apžiūrų, statinio tyrimų ar ekspertizės, energijos vartojimo pastate auditą ar pastato energinio naudingumo sertifikavimo duomenis ar šiluminės energijos sąnaudų analizės duomenis, nustatomi privalomieji pastebėtų defektų ir deformacijų šalinimo, gyvenamojo namo atnaujinimo (remonto) darbai ir bendrojo naudojimo objektų valdytojo nustatyta tvarka planuojamas ir organizuojamas jų įgyvendinimas. Siūlome remtis 2016 12 30 Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-971 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 STATINIŲ TECHNINĖS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKA. NAUJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO OBJEKTŲ FORMAVIMO TVARKA patvirtinimo, jį galite rasti čia. VII SKYRIUS. PRIVALOMIEJI DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI PIRMASIS SKIRSNIS. GYVENAMŲJŲ NAMŲ PRIVALOMIEJI REIKALAVIMAI 84. Privalomųjų reikalavimų visumą sudaro: 84.1. reikalavimai išlaikyti daugiabučio gyvenamojo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Name yra atjungtas karštas vanduo jau 6 dienas. Paskambinus bendrijos pirmininkei, gaunamas atsakymas, kad galbūt rytoj, galiausiai galbūt iki savaitės pabaigos bus sutvarkyta. Daugybė priežasčių - karantinas, negali rasti santechnikų, negali nusipirkti medžiagų ir pan. Ar yra kokie įstatai, per kiek laiko turėtų sutvarkyti avarinę situaciją. (2021-02-04) komentarų: 0 peržiūrų: 873

Visas avarijas likviduoti ir inžinerinių sistemų funkcijas atstatyti reikia kaip įmanoma greičiau, tačiau kiekviena situacija yra individuali - vieną problemą galbūt galima išspręsti greičiau, kitą - lėčiau. Bendrijos pirmininkas yra atsakingas už visų darbų organizavimą, bet konkrečius darbus vykdo bendrijos samdomi specialistai. Paaiškinimus apie vykdomus darbus jums turi pateikti (matome, kad teikia) bendrijos pirmininkas. Tam, kad avarijų ir techninių gedimų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kokie techniniai prižiūrėtojai privalo būti bendrijoje - elektros, pastato, nuotekų, šilumos punkto, kiti? (2021-11-29) komentarų: 1 peržiūrų: 696

Bendrija gali įdarbinti techninės priežiūros specialistus arba gali pagal ilgalaikes ar vienkartines sutartis samdyti atitinkamas paslaugas teikiančius asmenis (organizacijas ir fizinius asmenis). Labai svarbu užtikrinti šilumos ūkio priežiūrą ir bendrą pastato techninę priežiūrą. Kai kurios bendrijos atskirai samdo ir elektros priežiūros specialistus. Reikia pasirūpinti ir gaistrine pastato sauga. Plačiau apie statinių techninę priežiūrą skaitykite: 2016 12 30... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Iš kokių lėšų remontuojamos daugiabučių namų durys ir spynos. (2021-10-30) komentarų: 1 peržiūrų: 506

Jeigu bendrojo naudojimo objektų apraše nurodyta, kad durys priskirtos visiems butų (patalpų) savininkams, jos remontuojamos iš visų savininkų sukauptų lėšų, jeigu bendrojo naudojimo objektų apraše nurodyta, kad konkrečios durys, pavyzdžiui, priskirtos tik vienos konkrečios laiptinės savininkams, remonto išlaidos turėtų būti priskirtos (priskaitytos) tos laiptinės savininkams.
susijęs klausimas

Gal galėtumete rekomenduoti, kas galėtų atlikti pastato techninę apžiūrą ir padėtų sudaryti privalomųjų priežiūros darbų planą? (2021-10-22) komentarų: 0 peržiūrų: 500

Techninės priežiūros paslaugas teikia daug organizacijų, taip pat specialistai asmeniškai, turite pasirinkti - sudaryti sutartį su organizacija ar įdarbinti asmenį ar pan. Rekomendacijų siūlytume kreiptis į kitų bendrijų pirmininkus. 2016 12 30 Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-971 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 STATINIŲ TECHNINĖS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKA. NAUJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO OBJEKTŲ FORMAVIMO TVARKA patvirtinimo, jį galite... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Name yra bendrija, noriu keisti stovus, kaimynai nesutinka, nors namas senas (daugiau nei 50 metų niekas nekeista), kas keitė - visi avarinės būklės. Ko reikia, į ką kreiptis, kaip susitvarkyti stovus? Nenoriu laukti avarijos, bet kaimynai po remonto niekaip nesutinka. (2021-10-30) komentarų: 0 peržiūrų: 492

Stovai yra bendrojo naudojimo objektas (BNO). BNO atnaujinimo darbai vykdomi pagal poreikį - nustačius pažeidimus, gedimus arba įvykus avarijai, to faktai įforminami apžiūrų aktuose. BNO atnaujinimui savininkai moka kaupiamuosius įnašus, kurie panaudojami nustatytiems defektams, pažeidimams, avarijoms šalinti (jeigu teisingai supratome iš pateikto teksto, stovų remonto darbai pagal poreikį pas jus yra vykdomi). Jeigu specialistai rekomenduotų keisti esamus stovus dėl didelio... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar turiu prisidėti išsiperkant šilumos punkte esančią įrangą, jeigu yra pasirašytas atjungimo aktas ir bute yra atskira šildymo sistema. Šilumos punktu naudosis tik kiti namo butų savininkai. Ar gali išskaičiuoti iš kaupiamųjų lėšų sąskaitos pinigus šilumos punkto pirkimui? (2021-12-05) komentarų: 1 peržiūrų: 425

Nežinome konkrečios jūsų situacijos detalių, bet manytume, kad jūs, net atsijungę bute nuo centralizuotos šildymo sistemos, vis tiek galimai naudojatės tam tikra dalimi šildymo paslaugų - galbūt centralizuotai tiekiamu karštu vandeniu, galbūt ir laiptinėje, kuria bendrai su kitais naudojatės, o gal ir rūsyje yra įrengtas centralizuotas šildymas... Pagal Bendrijų įstatymą bendrojo naudojimo šilumos įranga, įskaitant šilumos punktą, šildymo ir karšto vandens sistemos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Už statinių techninės priežiūros vykdymą DNSB pagal sudarytą sutartį mokame 48,40 per mėnesį , anksčiau užtekdavo vieną kartą metuose. Bendrijai tai per daug... (2022-07-10) komentarų: 0 peržiūrų: 188

Techninė pastato priežiūra yra privaloma (tai bene pagrindinė bendrijos funcija), o paslaugų teikėjus pasirenka bendrija. Pagal susitarimą gali būti mokama už kiekvieną atliktą apžiūrą atskirai (pagal faktą) arba gali būti susitarta dėl nuolatinių paslaugų, mokant sutartą kainą kas mėnesį. Į klausimus, kada ir kokiu sprendimu buvo pasirinktas konkretus paslaugų teikėjas ir kodėl susitarta dėl tokios kainos, jums galėtų paaiškinti jūsų bendrijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar esant avarinės būklės bendrojo naudojimo objektui (kanalizacijos stovas apibėgęs lyg fekalijomis ir šlapiuoja toliau) jį privalo keisti bendrija iš savo kaupiamų lėšų ar tai daryti turi savininkas savo lėšomis? Bendrijos pirmininkas atsisako keisti iš bendrijos lėšų, nes yra keletas butų, kurie jau yra pasikeitę savo butuose esančius stovus. (2022-07-05) komentarų: 0 peržiūrų: 171

Bendrijos uždavinys - rūpintis bendrojo naudojimo obektais, organizuoti jų priežiūrą ir atnaujinimą, o sukauptos lėšos skiriamos namui (bendrojo naudojimo objektams) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Už bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbus proporcingai savo daliai moka visi savininkai. Siūlome paskaityti LR Civilinio kodekso 4.82 str. ir 4.83 str. Pastaba. Atnaujinimo darbų būtinybę reikėtų įrodyti specialistų... (skaityti viską)