Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / TECHNINĖ PASTATO PRIEŽIŪRA / Kaip organizuojama techninė pastato priežiūra

susijęs klausimas

Kaip organizuojama techninė pastato priežiūra? (2021-02-11) komentarų: 1 peržiūrų: 2998

Pagal nuolatinių stebėjimų, apžiūrų, statinio tyrimų ar ekspertizės, energijos vartojimo pastate auditą ar pastato energinio naudingumo sertifikavimo duomenis ar šiluminės energijos sąnaudų analizės duomenis, nustatomi privalomieji pastebėtų defektų ir deformacijų šalinimo, gyvenamojo namo atnaujinimo (remonto) darbai ir bendrojo naudojimo objektų valdytojo nustatyta tvarka planuojamas ir organizuojamas jų įgyvendinimas. Siūlome remtis 2016 12 30 Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-971 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 STATINIŲ TECHNINĖS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKA. NAUJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO OBJEKTŲ FORMAVIMO TVARKA patvirtinimo, jį galite rasti čia. VII SKYRIUS. PRIVALOMIEJI DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI PIRMASIS SKIRSNIS. GYVENAMŲJŲ NAMŲ PRIVALOMIEJI REIKALAVIMAI 84. Privalomųjų reikalavimų visumą sudaro: 84.1. reikalavimai išlaikyti daugiabučio gyvenamojo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kokie techniniai prižiūrėtojai privalo būti bendrijoje - elektros, pastato, nuotekų, šilumos punkto, kiti? (2021-11-29) komentarų: 2 peržiūrų: 1827

Bendrija gali įdarbinti techninės priežiūros specialistus arba gali pagal ilgalaikes ar vienkartines sutartis samdyti atitinkamas paslaugas teikiančius asmenis (organizacijas ir fizinius asmenis). Labai svarbu užtikrinti šilumos ūkio priežiūrą ir bendrą pastato techninę priežiūrą. Kai kurios bendrijos atskirai samdo ir elektros priežiūros specialistus. Reikia pasirūpinti ir gaistrine pastato sauga. Plačiau apie statinių techninę priežiūrą skaitykite: 2016 12 30... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Name yra atjungtas karštas vanduo jau 6 dienas. Paskambinus bendrijos pirmininkei, gaunamas atsakymas, kad galbūt rytoj, galiausiai galbūt iki savaitės pabaigos bus sutvarkyta. Daugybė priežasčių - karantinas, negali rasti santechnikų, negali nusipirkti medžiagų ir pan. Ar yra kokie įstatai, per kiek laiko turėtų sutvarkyti avarinę situaciją. (2021-02-04) komentarų: 0 peržiūrų: 1420

Visas avarijas likviduoti ir inžinerinių sistemų funkcijas atstatyti reikia kaip įmanoma greičiau, tačiau kiekviena situacija yra individuali - vieną problemą galbūt galima išspręsti greičiau, kitą - lėčiau. Bendrijos pirmininkas yra atsakingas už visų darbų organizavimą, bet konkrečius darbus vykdo bendrijos samdomi specialistai. Paaiškinimus apie vykdomus darbus jums turi pateikti (matome, kad teikia) bendrijos pirmininkas. Tam, kad avarijų ir techninių gedimų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Gal galėtumete rekomenduoti, kas galėtų atlikti pastato techninę apžiūrą ir padėtų sudaryti privalomųjų priežiūros darbų planą? (2021-10-22) komentarų: 0 peržiūrų: 1071

Techninės priežiūros paslaugas teikia daug organizacijų, taip pat specialistai asmeniškai, turite pasirinkti - sudaryti sutartį su organizacija ar įdarbinti asmenį ar pan. Rekomendacijų siūlytume kreiptis į kitų bendrijų pirmininkus. 2016 12 30 Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-971 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 STATINIŲ TECHNINĖS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKA. NAUJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO OBJEKTŲ FORMAVIMO TVARKA patvirtinimo, jį galite... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Už statinių techninės priežiūros vykdymą DNSB pagal sudarytą sutartį mokame 48,40 per mėnesį , anksčiau užtekdavo vieną kartą metuose. Bendrijai tai per daug... (2022-07-10) komentarų: 0 peržiūrų: 1066

Techninė pastato priežiūra yra privaloma (tai bene pagrindinė bendrijos funcija), o paslaugų teikėjus pasirenka bendrija. Pagal susitarimą gali būti mokama už kiekvieną atliktą apžiūrą atskirai (pagal faktą) arba gali būti susitarta dėl nuolatinių paslaugų, mokant sutartą kainą kas mėnesį. Į klausimus, kada ir kokiu sprendimu buvo pasirinktas konkretus paslaugų teikėjas ir kodėl susitarta dėl tokios kainos, jums galėtų paaiškinti jūsų bendrijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Name yra bendrija, noriu keisti stovus, kaimynai nesutinka, nors namas senas (daugiau nei 50 metų niekas nekeista), kas keitė - visi avarinės būklės. Ko reikia, į ką kreiptis, kaip susitvarkyti stovus? Nenoriu laukti avarijos, bet kaimynai po remonto niekaip nesutinka. (2021-10-30) komentarų: 0 peržiūrų: 990

Stovai yra bendrojo naudojimo objektas (BNO). BNO atnaujinimo darbai vykdomi pagal poreikį - nustačius pažeidimus, gedimus arba įvykus avarijai, to faktai įforminami apžiūrų aktuose. BNO atnaujinimui savininkai moka kaupiamuosius įnašus, kurie panaudojami nustatytiems defektams, pažeidimams, avarijoms šalinti (jeigu teisingai supratome iš pateikto teksto, stovų remonto darbai pagal poreikį pas jus yra vykdomi). Jeigu specialistai rekomenduotų keisti esamus stovus dėl didelio... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Iš kokių lėšų remontuojamos daugiabučių namų durys ir spynos. (2021-10-30) komentarų: 1 peržiūrų: 941

Jeigu bendrojo naudojimo objektų apraše nurodyta, kad durys priskirtos visiems butų (patalpų) savininkams, jos remontuojamos iš visų savininkų sukauptų lėšų, jeigu bendrojo naudojimo objektų apraše nurodyta, kad konkrečios durys, pavyzdžiui, priskirtos tik vienos konkrečios laiptinės savininkams, remonto išlaidos turėtų būti priskirtos (priskaitytos) tos laiptinės savininkams.
susijęs klausimas

Ar turiu prisidėti išsiperkant šilumos punkte esančią įrangą, jeigu yra pasirašytas atjungimo aktas ir bute yra atskira šildymo sistema. Šilumos punktu naudosis tik kiti namo butų savininkai. Ar gali išskaičiuoti iš kaupiamųjų lėšų sąskaitos pinigus šilumos punkto pirkimui? (2021-12-05) komentarų: 1 peržiūrų: 925

Nežinome konkrečios jūsų situacijos detalių, bet manytume, kad jūs, net atsijungę bute nuo centralizuotos šildymo sistemos, vis tiek galimai naudojatės tam tikra dalimi šildymo paslaugų - galbūt centralizuotai tiekiamu karštu vandeniu, galbūt ir laiptinėje, kuria bendrai su kitais naudojatės, o gal ir rūsyje yra įrengtas centralizuotas šildymas... Pagal Bendrijų įstatymą bendrojo naudojimo šilumos įranga, įskaitant šilumos punktą, šildymo ir karšto vandens sistemos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar esant avarinės būklės bendrojo naudojimo objektui (kanalizacijos stovas apibėgęs lyg fekalijomis ir šlapiuoja toliau) jį privalo keisti bendrija iš savo kaupiamų lėšų ar tai daryti turi savininkas savo lėšomis? Bendrijos pirmininkas atsisako keisti iš bendrijos lėšų, nes yra keletas butų, kurie jau yra pasikeitę savo butuose esančius stovus. (2022-07-05) komentarų: 0 peržiūrų: 750

Bendrijos uždavinys - rūpintis bendrojo naudojimo obektais, organizuoti jų priežiūrą ir atnaujinimą, o sukauptos lėšos skiriamos namui (bendrojo naudojimo objektams) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Už bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbus proporcingai savo daliai moka visi savininkai. Siūlome paskaityti LR Civilinio kodekso 4.82 str. ir 4.83 str. Pastaba. Atnaujinimo darbų būtinybę reikėtų įrodyti specialistų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar statinių technininę priežiūrą gali atlikti inžinierius, baigęs hidrotechninės statybos inžineriją? (2023-01-23) komentarų: 0 peržiūrų: 561

Technė pastato priežiūra organizuojama vykdant įvairius veiksmus, skaitykite apie tai 2016 12 30 Aplinkos ministro įsakymą Nr. D1-971 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 STATINIŲ TECHNINĖS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKA. NAUJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO OBJEKTŲ FORMAVIMO TVARKA patvirtinimo", jį galite rasti čia. Skaitykite atnaujintą aktualią redakciją. Apie daugiabučius gyvenamuosius namus žr. VII skyrių, čia rasite ir specialistams keliamus... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kokia yra tvarka pasirenkant namo technines apžiūras atliekančią įmonę? (2023-02-01) komentarų: 0 peržiūrų: 535

Bendrija pati laisvai renkasi paslaugų teikėjus. Bendrijos narių susirinkimas gali įpareigoti pirmininką arba valdybą parinkti, nubrėžęs tam skiriamo biudžeto ribas, gali bendrijos nariai patys balsuoti dėl konkretaus paslaugų teikėjo, bendrijoje gali būti patvirtintos pirkimo taisyklės ...
susijęs klausimas

Ar gali namo techn.priežiūrą atlikti bendrijos pirmininkas? (2023-03-28) komentarų: 0 peržiūrų: 520

Gali techninę priežiūrą vykdyti ir bendrijos pirmininkas, jeigu jis atitinka tokiam darbui keliamus reikalavimus ir geba tinkamai šį darbą vykdyti, ir jeigu tam neprieštarauja bendrijos nariai. Žr. 2016 12 30 Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-971 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 STATINIŲ TECHNINĖS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKA. NAUJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO OBJEKTŲ FORMAVIMO TVARKA patvirtinimo, jį galite rasti čia. KETVIRTASIS SKIRSNIS.... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kokia tvarka nustatoma atskirų namo konstrukcijų avarinė būklė? (2023-04-29) komentarų: 0 peržiūrų: 310

Privalo būti organizuojama pastato techninė priežiūra. Specialistai atlieka nuolatinius stebėjimus, apžiūras, ekspertizes, pateikia rašytinius aktus. Pagal nuolatinių stebėjimų, apžiūrų, statinio tyrimų ar ekspertizės, energijos vartojimo pastate auditą ar pastato energinio naudingumo sertifikavimo duomenis ar šiluminės energijos sąnaudų analizės duomenis, nustatomi privalomieji pastebėtų defektų ir deformacijų šalinimo, gyvenamojo namo atnaujinimo (remonto) darbai... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip dažnai turėtų būti atliekama registruota techninė apžiūra / auditas? Atrodo, kad taip ir vadinasi.. Tai yra šildymo, vandens sistemų būklės apžiūra ir taisymas ir pan. O kaip vadinasi ši apžiūra ir dokumentas? taip pat – KAS ir kokiu metų laiku privalo pradėti šią procedūrą? (2023-08-16) komentarų: 1 peržiūrų: 299

Informaciją apie pastao priežiūrą rasite šiame dokumente: LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.07.03:2017 „STATINIŲ TECHNINĖS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKA. NAUJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO OBJEKTŲ FORMAVIMO TVARKA“ PATVIRTINIMO, 2016 m. gruodžio 30 d. Nr. D1-971, Vilnius. VII skyriuje rasite DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMO TVARKĄ.
susijęs klausimas

Laba diena, esame daugiabučio namo bendrija, ar reikalingas bendrijos narių pritarimas dėl namo techninės priežiūros paslaugos. Kadangi tai yra mokama paslauga, dauguma bendrijos narių, tame tarpe ir bendrijos valdybos nariai mano, kad techninė priežiūra konkrečiai mūsų namui yra nereikalinga (namas ką tik po renovacijos). Ačiū (2023-04-21) komentarų: 0 peržiūrų: 283

Pastato techninė priežiūra - pagrindinis bendrijos veiklos uždavinys. Net ir naujame pastate gali rastis defektų, kuriuos būtina pašalinti (arba gal pašalins statytojas pagal suteiktą garantiją). Pagal nuolatinių stebėjimų, apžiūrų, statinio tyrimų ar ekspertizės, energijos vartojimo pastate auditą ar pastato energinio naudingumo sertifikavimo duomenis ar šiluminės energijos sąnaudų analizės duomenis, nustatomi privalomieji pastebėtų defektų ir deformacijų šalinimo,... (skaityti viską)