Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / TECHNINĖ PASTATO PRIEŽIŪRA / Kaip organizuojama techninė pastato priežiūra

susijęs klausimas

Kaip organizuojama techninė pastato priežiūra? (2021-02-11) komentarų: 0 peržiūrų: 510

Pagal nuolatinių stebėjimų, apžiūrų, statinio tyrimų ar ekspertizės, energijos vartojimo pastate auditą ar pastato energinio naudingumo sertifikavimo duomenis ar šiluminės energijos sąnaudų analizės duomenis, nustatomi privalomieji pastebėtų defektų ir deformacijų šalinimo, gyvenamojo namo atnaujinimo (remonto) darbai ir bendrojo naudojimo objektų valdytojo nustatyta tvarka planuojamas ir organizuojamas jų įgyvendinimas. Siūlome remtis 2016 12 30 Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-971 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 STATINIŲ TECHNINĖS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKA. NAUJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO OBJEKTŲ FORMAVIMO TVARKA patvirtinimo, jį galite rasti čia. VII SKYRIUS. PRIVALOMIEJI DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI PIRMASIS SKIRSNIS. GYVENAMŲJŲ NAMŲ PRIVALOMIEJI REIKALAVIMAI 84. Privalomųjų reikalavimų visumą sudaro: 84.1. reikalavimai išlaikyti daugiabučio gyvenamojo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Name yra atjungtas karštas vanduo jau 6 dienas. Paskambinus bendrijos pirmininkei, gaunamas atsakymas, kad galbūt rytoj, galiausiai galbūt iki savaitės pabaigos bus sutvarkyta. Daugybė priežasčių - karantinas, negali rasti santechnikų, negali nusipirkti medžiagų ir pan. Ar yra kokie įstatai, per kiek laiko turėtų sutvarkyti avarinę situaciją. (2021-02-04) komentarų: 0 peržiūrų: 421

Visas avarijas likviduoti ir inžinerinių sistemų funkcijas atstatyti reikia kaip įmanoma greičiau, tačiau kiekviena situacija yra individuali - vieną problemą galbūt galima išspręsti greičiau, kitą - lėčiau. Bendrijos pirmininkas yra atsakingas už visų darbų organizavimą, bet konkrečius darbus vykdo bendrijos samdomi specialistai. Paaiškinimus apie vykdomus darbus jums turi pateikti (matome, kad teikia) bendrijos pirmininkas. Tam, kad avarijų ir techninių gedimų... (skaityti viską)