Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / BALSAVIMAS RAŠTU BENDRIJOS NARIŲ / Kas nustato bendrijos narių balsavimo raštu tvarką

susijęs klausimas

Kas nustato bendrijos narių balsavimo raštu tvarką? (2021-02-03) komentarų: 1 peržiūrų: 2238

Bendrijos narių balsavimo raštu organizatorių, tvarką ir procedūras apibrėžia Bendrijų įstatymas, bendrijos įstatai ir Vyriausybės įgaliotos institucijos (šiuo metu tai Aplinkos ministerija) teisės aktai (ministro įsakymai). Privalomos procedūros, pridedant balsavimo biuletenio ir protokolo formas (pavyzdžius), aprašytos Aplinkos ministro įsakymu patvirtintame DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ AR KITOS PASKIRTIES PASTATŲ SAVININKŲ BENDRIJOS NARIŲ BALSAVIMO RAŠTU DĖL PRIIMAMŲ SPRENDIMŲ TVARKOS APRAŠE. Atkreipkite dėmesį į bendrijos narių balsavimo raštu ir visų savininkų balsavimo raštu procedūrų skirtumus. Šie aprašai būna atnaujinami, naudokitės naujausiomis galiojančiomis redakcijomis. Aplinkos ministro įsakymu patvirtintą bendrijos narių balsavimo raštu tvarkos aprašą galite rasti ir pasižiūrėti čia. Aplinkos ministro įsakymu patvirtintame visų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu tvarkos aprašą... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kas gali įpareigoti perskaičiuoti balsavimo biuletenius, kai sprendimą priima bendrijos nariai raštu? (2021-04-09) komentarų: 0 peržiūrų: 628

Primename, kad pagal galiojančią bendrijos narių balsavimo raštu tvarką bet kuris bendrijos narys, sužinojęs apie rengiamą balsavimą raštu, gali pateikti balsavimo organizatoriui rašytinį prašymą dalyvauti balsų skaičiavimo komisijoje ir tokiu būdu pats gali kontroliuoti balsų skaičiavimą. Jeigu kyla abejonių dėl balsų skaičiavimo komisijos atlikto darbo, balsavimo organizatoriui reikėtų pateikti rašytinį prašymą susipažinti su balsų skaičiavimo protokolu ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kur galėčiau susipažinti su oficialiais balsavimo raštu dėl kapitalinio stogo remonto, kaupiamojo mokesčio tarifo patvirtinimo rezultatais? (2021-04-23) komentarų: 0 peržiūrų: 466

Balsavimo raštu rezultatus jums turi pateikti bendrijos pirmininkas jūsų bendrijos įstatų ir Vyriausybės nustatyta balsavimo raštu tvarka. Elektroninėje sistemoje "Dnsb.eu" yra galimybė įkelti pranešimus, protokolus ir dauguma bendrijų pirmininkų tai padaro - tuomet visi savininkai, prisijungę prie "Dnsb.eu" savitarnos, gali informaciją peržiūrėti. Jeigu informacijos negavote ir nerandate jos www.dnsb.eu, kreipkitės į savo Bendrijos pirmininką (balsavimo organizatorių).... (skaityti viską)