Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / BALSAVIMAS RAŠTU BENDRIJOS NARIŲ / Kas nustato bendrijos narių balsavimo raštu tvarką

susijęs klausimas

Kas nustato bendrijos narių balsavimo raštu tvarką? (2021-02-03) komentarų: 1 peržiūrų: 3787

Bendrijos narių balsavimo raštu organizatorių, tvarką ir procedūras apibrėžia Bendrijų įstatymas, bendrijos įstatai ir Vyriausybės įgaliotos institucijos (šiuo metu tai Aplinkos ministerija) teisės aktai (ministro įsakymai). Privalomos procedūros, pridedant balsavimo biuletenio ir protokolo formas (pavyzdžius), aprašytos Aplinkos ministro įsakymu patvirtintame DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ AR KITOS PASKIRTIES PASTATŲ SAVININKŲ BENDRIJOS NARIŲ BALSAVIMO RAŠTU DĖL PRIIMAMŲ SPRENDIMŲ TVARKOS APRAŠE. Atkreipkite dėmesį į bendrijos narių balsavimo raštu ir visų savininkų balsavimo raštu procedūrų skirtumus. Šie aprašai būna atnaujinami, naudokitės naujausiomis galiojančiomis redakcijomis. Aplinkos ministro įsakymu patvirtintą bendrijos narių balsavimo raštu tvarkos aprašą galite rasti ir pasižiūrėti čia. Aplinkos ministro įsakymu patvirtintame visų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu tvarkos aprašą... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kas gali įpareigoti perskaičiuoti balsavimo biuletenius, kai sprendimą priima bendrijos nariai raštu? (2021-04-09) komentarų: 0 peržiūrų: 901

Primename, kad pagal galiojančią bendrijos narių balsavimo raštu tvarką bet kuris bendrijos narys, sužinojęs apie rengiamą balsavimą raštu, gali pateikti balsavimo organizatoriui rašytinį prašymą dalyvauti balsų skaičiavimo komisijoje ir tokiu būdu pats gali kontroliuoti balsų skaičiavimą. Jeigu kyla abejonių dėl balsų skaičiavimo komisijos atlikto darbo, balsavimo organizatoriui reikėtų pateikti rašytinį prašymą susipažinti su balsų skaičiavimo protokolu ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kur galėčiau susipažinti su oficialiais balsavimo raštu dėl kapitalinio stogo remonto, kaupiamojo mokesčio tarifo patvirtinimo rezultatais? (2021-04-23) komentarų: 0 peržiūrų: 670

Balsavimo raštu rezultatus jums turi pateikti bendrijos pirmininkas jūsų bendrijos įstatų ir Vyriausybės nustatyta balsavimo raštu tvarka. Elektroninėje sistemoje "Dnsb.eu" yra galimybė įkelti pranešimus, protokolus ir dauguma bendrijų pirmininkų tai padaro - tuomet visi savininkai, prisijungę prie "Dnsb.eu" savitarnos, gali informaciją peržiūrėti. Jeigu informacijos negavote ir nerandate jos www.dnsb.eu, kreipkitės į savo Bendrijos pirmininką (balsavimo organizatorių).... (skaityti viską)
susijęs klausimas

1. Bendrijos įstatai 2011 metų. Ar galima vadovautis šiuo įsakymu, balsavimą vykdyti siunčiant ir gaunant balsavimo biuletenius elektroniniu paštu? https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/8b048d91711711eb9fc9c3970976dfa1?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=5739891d-8dde-4589-8c8f-9f8fa7962052 2. Jei į pirmą klausimą atsakymas taip, ar šiuo atveju būtinas skelbimas apie balsavimą? Šiuo atveju jau praeitame susirinkime buvo nuspręsta, kad balsavimas konkrečiu klausimu bus vykdomas raštu. Susirinkimo protokolas buvo išsiųstas visiems butų savininkams el. paštu. Jei ne, kaip tuomet elgtis? 3. Ar galima skaičiuoti balsus anksčiau, jei visi užpildyti biuleteniai gauti greičiau nei per 2 savaites ? Jei taip, kaip tuomet balsavimo biuletenyje įrašyti balsų skaičiavimo datą? 4. Ar galima į bendrijos narius priimti naujus narius, kai balsavimo biuleteniai jau išsiųsti ir balsavimas dar nesibaigęs ? (2023-05-04) komentarų: 0 peržiūrų: 303

2011 metais registruotus bendrijos įstatus reikia atnaujinti, kol tai nepadaryta, jais galima naudotis tiek, kiek jie neprieštarauja aktuliai Bendrijų įstatymo redakcijai ir kitiems susijusiems teisės aktams. Negerai, kad jūsų įstatai nėra atnaujinti, dėl to ir turite tokių klausimų - nesusipratimų. Geriausias sprendimas - tinkamai atnaujinti ir įregistruoti iš naujo patvirtintus bendrijos įstatus! Įstatuose geriau nevardinti balsavimo raštu tvarkos detalių, bet parašyti,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar teisėta privalomai balsuoti raštu, jei dar Bendrija nera patvirtinusi naujųjų įstatų? (2023-06-22) komentarų: 0 peržiūrų: 191

Bendrijos narių balsavimas raštu vykdomas vadovaujantis Vyriausybės įgaliotos institucijos (aplinkos ministerijos) nustatyta tavrka (yra patvirtintas tvarkos aprašas), o neatnaujinti bendrijos įstatai galioja tiek, kiek jie nepriešatarauja galiojančiam Bendrijų įstatymui ir kitiems teisės akatams.