Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / BALSAVIMAS RAŠTU VISŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ / Kas nustato visų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu tvarką

susijęs klausimas

Kas nustato visų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu tvarką? (2021-02-04) komentarų: 0 peržiūrų: 656

Visų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija (žr. Bendrijų įstatymo 12, 11 str. 12 dalį), šiuo metu tai - Aplinkos ministerija. Privalomos procedūros, pridedant balsavimo biuletenio ir balsų skaičiavimo protokolo formas (pavyzdžius) aprašyti Aplinkos ministro įsakymu patvirtintame VISŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU, PRIIMANT SPRENDIMUS, TVARKOS APRAŠE. PASTABA. Visada pasitikrinkite ir naudokitės galiojančia dokumento redakcija. ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... Visų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašą galite rasti ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar butų ir litų patalpų visų savininkų balsavimo raštu biuletenyje reikia nurodyti balsų skaičiavimo dieną, vietą? Ar reikalingas įrašas apie balsų skaičiavimo komisijos sudarymą, ar galima pasiūlyti tą dieną esantiems gyventojams dalyvauti balsų skaičiavime? (2021-09-29) komentarų: 0 peržiūrų: 629

Visų savininkų balsavimo raštu tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija, dokumentą galite pasižiūrėti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A6677E8F7E39/asr. (Taip pat žiūrėkite puslapio dešinėje pridėtus priedus - biuletenio ir protokolo pavyzdžius). Balsų skaičiavimo diena, vieta, taip pat ir informacija apie balsų skaičiavimo komisijos sudarymą ir galimybę savininkams dalyvauti balsų skaičiavime rašoma pranešime apie rengiamą balsavimą... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar GALI būti ĮSKAITOMAS toks balsavimas jeigu: 1) apie balsavimą nebuvo jokio išankstinio pranešimo 5 punktas; 2) Skaičiuojant balsus nebuvo komisijos 14 punktas; 3) skaičiuojant balsus nebuvo pateiktas joks biuletenių įteikimo aktas (neaišku, kiek biuletenių buvo išdalinta) 6.5 punktas; 4) pagal balsavimo raštu aprašo 19 punktą "daugiau kaip 1/2 patalpų savininkų balsavo vienodai" sąlyga nebuvo įvykdyta. (2022-06-21) komentarų: 0 peržiūrų: 364

Dėl procedūrinių pažeidimų - galbūt dar būtų galima ginčytis, svarstyti, ar turinys svarbiau už formą, analizuoti, ar procedūriniai pažeidimai įtakojo rezultatą, tačiau faktas - kad nebuvo daugiau nei pusės savininkų balsų "už" yra esminis, nes visų savininkų sprendimai priimami, kai už juos balsuoja dauguma. Jeigu už sprendimą nesutrinkta daugiau nei pusės visų savininkų balsų, sprendimas nėra priimtas.
susijęs klausimas

Ketinama renovuoti daugiabutį. Bet yra nemažai suinteresuotų asmenų, kad renovacija įvyktų. Jau vienas susirinkimo protokolas yra padirbtas, todėl neturime pasitikėjimo. Ar turi teisę daugiabučio namo gyventojai patikrinti balsavimo biuletenius dėl namo renovacijos ir ar gali būti paviešinti balsavimo rezultatai laiptinių skelbimų lentose, nes nepasitikime skaičiavimo rezultatais, kadangi yra galimybe suinteresuotiems asmenims balsuoti už nesančius savininkus taip, kaip jiems reikia? (2023-05-03) komentarų: 0 peržiūrų: 266

Savininkų balsavimo raštu tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija (aplinkos ministerija), ją galite pasižiūrėti čia. Tvarkoje nurodyta, kad balsavimo raštu organizatorius turi pateikti informaciją - pakviesti balsavimo biuletenių skaičiavimo komisijoje dalyvauti savininkus, galite dalyvauti. Taip pat rašytine tvarka pateikę prašymą, kuriame būtų nurodytas teisinis pagrindas ir teisėtas tikslas ir pažadas neskleisti informacijos tretiesiems asmenims, nenaudoti jos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Pagal Vyriausybės nustatytą tvarką savininkų balsavimą raštu organizuoja .. bendrojo naudojimo objektų administratorius, arba savivaldybė. Ar gali organizatorius pareikalauti apmokėti savo paslaugas? Tai bus pagal įstatymą? (2022-11-30) komentarų: 2 peržiūrų: 201

Pagal Vyriausybės nustatytą tvarką "4. Balsavimą organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas – patalpų savininkų bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) arba patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo, arba bendrojo naudojimo objektų administratorius, arba savivaldybė, arba 1/4 patalpų savininkų Civilinio kodekso 4.85 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju (toliau – organizatorius)". Balsavimo organizavimas - viena iš pagrindinių... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ruošiamės renovuoti daugiabutį. Bet pirmininkas nekreipia į gyventojų norus. Iš 40 butų, 31 nori individualios šilumos apskaitos kiekviename bute. Dabar vėl paruošti biuleteniai balsavimui BE PASIRINKIMO. Vienas variantas, toks koks reikalingas? pirmininkui. Kaip mums paprotinti pirmininką? Juo darbu esame patenkinti, tik šis teroras, kuris prasidėjo prieš porą metų. Todėl sudarėme sąrašus ir išsiaiškinome, ko žmonės nori. Nes per pirmą balsavimą`net nebuvo koks kitas variantas, kad yra su ind. apskaita. Ar susirinkimas gali panaikinti tokį balsavimą - be renovacijos varianto pasirinkimo? Dėkinga už atsakymą. (2023-04-28) komentarų: 0 peržiūrų: 186

Kai organizuojamas balsavimas raštu, balsavimo organizatorius pats suformuluoja balsavimui pasiūlytą sprendimą arba sprendimus, balsavimo organizatorius pasirenka, kiek klausimų bus keliama, parengia balsavimo biuletenius. Jeigu savininkai nenori pritarti pasiūlytam sprendimui, jie gali taip ir parašyti balsavimo biuletenyje: "nepritariu", taip jie pareikš savo valią. Nesurinkus pakankamo savininkų balsų skaičiaus "už", siūlytas sprendimas nebus priimtas, tai irgi bus savininkų... (skaityti viską)