Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / BALSAVIMAS RAŠTU VISŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ / Kas nustato visų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu tvarką

susijęs klausimas

Kas nustato visų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu tvarką? (2021-02-04) komentarų: 0 peržiūrų: 493

Visų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija (žr. Bendrijų įstatymo 12, 11 str. 12 dalį), šiuo metu tai - Aplinkos ministerija. Privalomos procedūros, pridedant balsavimo biuletenio ir balsų skaičiavimo protokolo formas (pavyzdžius) aprašyti Aplinkos ministro įsakymu patvirtintame VISŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU, PRIIMANT SPRENDIMUS, TVARKOS APRAŠE. PASTABA. Visada pasitikrinkite ir naudokitės galiojančia dokumento redakcija. ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... Visų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašą galite rasti ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar butų ir litų patalpų visų savininkų balsavimo raštu biuletenyje reikia nurodyti balsų skaičiavimo dieną, vietą? Ar reikalingas įrašas apie balsų skaičiavimo komisijos sudarymą, ar galima pasiūlyti tą dieną esantiems gyventojams dalyvauti balsų skaičiavime? (2021-09-29) komentarų: 0 peržiūrų: 482

Visų savininkų balsavimo raštu tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija, dokumentą galite pasižiūrėti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A6677E8F7E39/asr. (Taip pat žiūrėkite puslapio dešinėje pridėtus priedus - biuletenio ir protokolo pavyzdžius). Balsų skaičiavimo diena, vieta, taip pat ir informacija apie balsų skaičiavimo komisijos sudarymą ir galimybę savininkams dalyvauti balsų skaičiavime rašoma pranešime apie rengiamą balsavimą... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar GALI būti ĮSKAITOMAS toks balsavimas jeigu: 1) apie balsavimą nebuvo jokio išankstinio pranešimo 5 punktas; 2) Skaičiuojant balsus nebuvo komisijos 14 punktas; 3) skaičiuojant balsus nebuvo pateiktas joks biuletenių įteikimo aktas (neaišku, kiek biuletenių buvo išdalinta) 6.5 punktas; 4) pagal balsavimo raštu aprašo 19 punktą "daugiau kaip 1/2 patalpų savininkų balsavo vienodai" sąlyga nebuvo įvykdyta. (2022-06-21) komentarų: 0 peržiūrų: 248

Dėl procedūrinių pažeidimų - galbūt dar būtų galima ginčytis, svarstyti, ar turinys svarbiau už formą, analizuoti, ar procedūriniai pažeidimai įtakojo rezultatą, tačiau faktas - kad nebuvo daugiau nei pusės savininkų balsų "už" yra esminis, nes visų savininkų sprendimai priimami, kai už juos balsuoja dauguma. Jeigu už sprendimą nesutrinkta daugiau nei pusės visų savininkų balsų, sprendimas nėra priimtas.
susijęs klausimas

Pagal Vyriausybės nustatytą tvarką savininkų balsavimą raštu organizuoja .. bendrojo naudojimo objektų administratorius, arba savivaldybė. Ar gali organizatorius pareikalauti apmokėti savo paslaugas? Tai bus pagal įstatymą? (2022-11-30) komentarų: 2 peržiūrų: 109

Pagal Vyriausybės nustatytą tvarką "4. Balsavimą organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas – patalpų savininkų bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) arba patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo, arba bendrojo naudojimo objektų administratorius, arba savivaldybė, arba 1/4 patalpų savininkų Civilinio kodekso 4.85 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju (toliau – organizatorius)". Balsavimo organizavimas - viena iš pagrindinių... (skaityti viską)