Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / BALSAVIMAS RAŠTU VISŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ / Kas nustato visų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu tvarką

susijęs klausimas

Kas nustato visų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu tvarką? (2021-02-04) komentarų: 0 peržiūrų: 297

Visų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija (žr. Bendrijų įstatymo 12, 11 str. 12 dalį), šiuo metu tai - Aplinkos ministerija. Privalomos procedūros, pridedant balsavimo biuletenio ir balsų skaičiavimo protokolo formas (pavyzdžius) aprašyti Aplinkos ministro įsakymu patvirtintame VISŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU, PRIIMANT SPRENDIMUS, TVARKOS APRAŠE. PASTABA. Visada pasitikrinkite ir naudokitės galiojančia dokumento redakcija. ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... Visų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašą galite rasti ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar butų ir litų patalpų visų savininkų balsavimo raštu biuletenyje reikia nurodyti balsų skaičiavimo dieną, vietą? Ar reikalingas įrašas apie balsų skaičiavimo komisijos sudarymą, ar galima pasiūlyti tą dieną esantiems gyventojams dalyvauti balsų skaičiavime? (2021-09-29) komentarų: 0 peržiūrų: 250

Visų savininkų balsavimo raštu tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija, dokumentą galite pasižiūrėti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A6677E8F7E39/asr. (Taip pat žiūrėkite puslapio dešinėje pridėtus priedus - biuletenio ir protokolo pavyzdžius). Balsų skaičiavimo diena, vieta, taip pat ir informacija apie balsų skaičiavimo komisijos sudarymą ir galimybę savininkams dalyvauti balsų skaičiavime rašoma pranešime apie rengiamą balsavimą... (skaityti viską)