Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Koks asmuo gali būti renkamas bendrijos pirmininku

susijęs klausimas

Koks asmuo gali būti renkamas bendrijos pirmininku? (2021-02-09) komentarų: 0 peržiūrų: 565

Bendrijos pirmininku gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Bendrijos įstatuose gali būti nustatyti bendrijos pirmininkui taikytini specialieji reikalavimai, pavyzdžiui, tam tikras išsilavinimas, tam tikra patirtis ar panašūs, tačiau dažniausiai į įstatus tai nėra rašoma, vengiant apriboti galimybes pritraukti daugiau kandidatų. Be to, bendrijos narių visuotiniame susirinkime rinkdami bendrijos pirmininką žmonės pasidomi renkamu asmeniu ir renka jį arba jo nerenka, atsižvelgdami į jo privalumus ir trūkumus. Bendrijos pirmininku galima išrinkti asmenį, kai yra tik vienas kandidatas arba kai yra keli kandidatai. Bendrijos pirmininku dažnai renkamas asmuo, turintis Nekilnojamojo turto registre įregistruotų turto vienetų pastate, kurį administruoja bendrija, kitaip tariant – vienas iš savininkų. Tokiu atveju valdyba gali būti renkama arba pirmininkas gali būti vienasmenis valdymo organas (be valdybos). Gali būti pirmininku renkamas ir nuosavybės... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali būti renkamas namų bendrijos pirmininku asmuo, kuris gyvena ne Lietuvoje (deklaravęs išvykimą į užsienį)? (2021-10-05) komentarų: 0 peržiūrų: 143

Elektroniniame sertifikuotame išraše, kurį išduoda VĮ Registrų centras, yra rašomas asmens, išrinkto pirmininku, registracijos adresas. Gali būti, kad deklaravimas apie išvykimą nieko nekeistų (pasiteraukite VĮ Registrų centro), bet kyla kitas klausimas - ar tikrai norima išrinkti pirmininku asmenį, kuris negyvena Lietuvoje, ar tikrai jis galės tvarkyti visus reikalus vien tik nuotoliniu būdu?...
susijęs klausimas

Ar gali rinkiminiame susirinkime dalyvauti laikinai nedarbingas bandrijos narys ir būti išrinktas pirmininku? (2022-05-19) komentarų: 0 peržiūrų: 15

Bendrijų įstatyme nustatyta, kad "Bendrijos pirmininkas pradeda eiti pareigas nuo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip". Galite išrinkti asmenį pirmininku ir numatyti, kad jis pareigas pradės vykdyti nuo tam tikro momento...