Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Koks asmuo gali būti renkamas bendrijos pirmininku

susijęs klausimas

Koks asmuo gali būti renkamas bendrijos pirmininku? (2021-02-09) komentarų: 0 peržiūrų: 908

Bendrijos pirmininku gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Bendrijos įstatuose gali būti nustatyti bendrijos pirmininkui taikytini specialieji reikalavimai, pavyzdžiui, tam tikras išsilavinimas, tam tikra patirtis ar panašūs, tačiau dažniausiai į įstatus tai nėra rašoma, vengiant apriboti galimybes pritraukti daugiau kandidatų. Be to, bendrijos narių visuotiniame susirinkime rinkdami bendrijos pirmininką žmonės pasidomi renkamu asmeniu ir renka jį arba jo nerenka, atsižvelgdami į jo privalumus ir trūkumus. Bendrijos pirmininku galima išrinkti asmenį, kai yra tik vienas kandidatas arba kai yra keli kandidatai. Bendrijos pirmininku dažnai renkamas asmuo, turintis Nekilnojamojo turto registre įregistruotų turto vienetų pastate, kurį administruoja bendrija, kitaip tariant – vienas iš savininkų. Tokiu atveju valdyba gali būti renkama arba pirmininkas gali būti vienasmenis valdymo organas (be valdybos). Gali būti pirmininku renkamas ir nuosavybės... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali būti renkamas namų bendrijos pirmininku asmuo, kuris gyvena ne Lietuvoje (deklaravęs išvykimą į užsienį)? (2021-10-05) komentarų: 0 peržiūrų: 293

Elektroniniame sertifikuotame išraše, kurį išduoda VĮ Registrų centras, yra rašomas asmens, išrinkto pirmininku, registracijos adresas. Gali būti, kad deklaravimas apie išvykimą nieko nekeistų (pasiteraukite VĮ Registrų centro), bet kyla kitas klausimas - ar tikrai norima išrinkti pirmininku asmenį, kuris negyvena Lietuvoje, ar tikrai jis galės tvarkyti visus reikalus vien tik nuotoliniu būdu?...
susijęs klausimas

Jau pusmetį neturime namo bendrijos pirmininko, niekaip nepavyksta išsirinkti naują, nes gyventojų nuomonės labai skiriasi. Ar gali bendrija turėti tik valdybą, o pirmininko visai atsisakyti? (2022-08-15) komentarų: 0 peržiūrų: 199

Pagal Bendrijų įstatymą bendrijos valdymo organai yra valdyba ir bendrijos pirmininkas arba - tik bendrijos pirmininkas (pasirinkimas numatomas bendrijos įstatuose, jais reikia vadovautis), žr. 9 str. 2 dalį. Į valdybos sudėtį bendrijos pirmininkas irgi įeina: bendrijos valdybą sudaro bendrijos pirmininkas ir valdybos nariai (žr. Bendrijų įstatymo 15 str. 1 dalį). Bendrijos kaip juridinio asmens vadovas turi būti, tai - bendrijos pirmininkas. Juridinio asmens vadovas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali rinkiminiame susirinkime dalyvauti laikinai nedarbingas bandrijos narys ir būti išrinktas pirmininku? (2022-05-19) komentarų: 0 peržiūrų: 191

Bendrijų įstatyme nustatyta, kad "Bendrijos pirmininkas pradeda eiti pareigas nuo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip". Galite išrinkti asmenį pirmininku ir numatyti, kad jis pareigas pradės vykdyti nuo tam tikro momento...
susijęs klausimas

Ar gali būti bendrijos pirmininkas išrinktas trumpau kaip 3 metų kadencijai? Ar galima visuotinio susirinkimo metu numatyti trumpesnį terminą? (2022-11-06) komentarų: 0 peržiūrų: 103

Ne, negali būti renkamas trumpesniam laikotarpiui. Bendrijos pirmininko kadencija pagal Bendrijų įstatymą - lygiai 3 metai, šiam laikotarpiui jis ir yra renkamas, pasirašoma terminuota darbo sutartis. Bet pirmininkas gali būti atšauktas arba gali atsistatydinti anksčiau nei pasibaigs kadencija. Nutraukiant darbo sutartį svarbus ne tik Bendrijų įstatymas, bet ir LR Darbo kodeksas.
susijęs klausimas

Mano klausimas. Ar gali bendrijos pirmininku būti namą administruojančios bendrovės direktorius? (2023-02-21) komentarų: 0 peržiūrų: 50

Atkreipiame dėmesį į tai, kad įsteigus bendriją namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas (administratorius) yra bendrija. Bendrija gali pasirašyti įvairias paslaugų teikimo sutartis, taip pat gali pasirašyti bendradarbiavimo sutartį ir su organizacija (UAB, ar kita), kurią savivaldybė yra paskyrusi administratoriumi kito (kitų) pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų. Jeigu pagal bendrijos įstatus bendrijoje yra renkama valdyba (valdybos nariais gali būti tik... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Esu išrinktas garažų bendrijos pirmininku. Kokia veiksmų seka, kaip tai įregistruoti Registrų centre. Buvusio pirmininko/ės baigėsi kadencija. Buvo organizuotas susirinkimas ir buvo rinkimai. (2023-03-21) komentarų: 0 peržiūrų: 21

Jeigu bendrijos įstatai nebuvo keičiami, tuomet notarine tvarka dokumentų tvirtinti nereikia, susirinkimo protokolą su visais jo priedais (bendrijos narių sąrašas, dalyvių sąrašas, pranešimas apie šaukiamą susirinkimą ir pranešimo paskelbimo faktą patvirtinantys bei kiti galimi dokumentai) reikia nešti į VĮ Registrų centro padalinį, kriepiantis dėl Juridinių asmenų registro (JAR) duomenų pateikimo (dokumentuis neša išrinktasis pirmininkas). Registrų centro... (skaityti viską)