Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / KAUPIAMOSIOS LĖŠOS / Kaupiamųjų lėšų tvirtinimas

susijęs klausimas

Kaupiamųjų lėšų tvirtinimas (2021-02-17) komentarų: 0 peržiūrų: 827

Kaupimas atsargai. Vyriausybė yra patvirtinusi mažiausią kaupiamosios įmokos dydį. Padidinti mažiausią įmokos dydį galima daugiau nei pusės visų savininkų sprendimu (kai nedideliame name per mėnesį surenkama labai maža bendra įmokų suma, tokie sprendimai kartais priimami). Kaupimas pagal ilgalaikį planą. Jeigu yra parengtas ilagalaikis privalomųjų darbų planas (2 ir daugiau metų), jį turi patvirtinti bendrijos narių visuotinis susirinkimas, o pagal šį planą numatytą kaupimo dydį turi patvirtinti ir daugiau nei pusė savininkų. Vyriausybė yra nustačiusi ne tik mažiausią, bet ir didžiausią kaupiamosios įmokos dydį (skaičiuojame, jeigu tokie yra, ir kaupimą atsargai, ir kaupimą pagal ilgalaikį planą, kartu sudėję). Šis skaičius yra susietas su Vyriausybės nustatoma minimalia mėnesine alga. Pasikeitus minimalios mėnesinės algos dydžiui, reikia perskaičiuoti ir didžiausią nustatytą kaupiamosios įmokos dydį. Ar gali būti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos narių susirinkimas prieš metus patvirtino kaupiamųjų lėšų mėnesinį dydį - 0,15 Eur, bet nebuvo raštiško 50 proc. savininkų sutikimo (plotas didesnis nei 3000 kv.m., pastatas priduotas 2018 m.), ar kaupiamoji dalis turėjo likti minimali 0,03 Eur? Būsimas BN susirinkimas planuoja mažinti kaupimo įmoką iki 0,05 Eur, ar reikės 50 proc.savininkų sutikimo, ar nustatyti 0,03 Eur. (2021-05-04) komentarų: 0 peržiūrų: 693

Dėl taikomo kaupiamųjų lėšų mėnesinio tarifo, didesnio nei minimalus Vyriausybės nustatytasis: savininkai (daugiau nei pusė jų) nebūtinai raštu jį turėjo patvirtinti, sprendimas galėjo būti priimtas ir visų savininkų susirinkime (balsuojama pakeliant rankas), bet jeigu nebuvo jokio daugumos savininkų pritarimo (nėra protokolo), sprendimą buvo galima ginčyti, na, o jeigu niekas neginčijo bendrijos narių susirinkimo sprendimo ir visi savininkai mokėjo bendrijos narių... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Norime pradėti kaupti lėšas laiptinių atnaujinimo remontui. Ar reikia atskiros sąskaitos, kaip apiforminti sprendimą, ar reikia visų savininkų sutikimo? (2022-05-17) komentarų: 0 peržiūrų: 466

Visos kaupiamosios lėšos turi būti laikomos atskiroje (depozitinėje) sąskaitoje ir gali būti naudojamos tik pagal jų paskirtį (pavyzdžiui, negalite kaupiamųjų lėšų, skirtų laiptinių atnaujinimui, naudoti bendrijos pirmininko atlyginimui mokėti ar pan.). Pagal ilgalaikį planą (2 ir daugiau metų) kaupiamų lėšų mėnesinį kv. m. dydį turi patvirtinti daugiau nei pusė visų savininkų. Jeigu planuojamas atnaujinimas ne pagal privalomuosius priežiūros reikalavimus,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar reikalingas visuotinis bendrijos susirinkimas, norint pradėti kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. (2023-02-14) komentarų: 0 peržiūrų: 231

Vyriausybė yra patvirtinusi mažiausią kaupiamosios įmokos dydį, bent jau šį minimumą atsargai (jeigu prireiktų privalomiesiems ilgalaikiame plane nenumatytiems darbams) kaupti privaloma, tam atskiro pritarimo (nei bendrijos narių, nei savininkų) nereikia. Jeigu atsargai (ilgalaikiame plane nenumatytiems privalomiesiems darbams) norite kaupti daugiau nei numatytas Vyriausybės minimumas, reikia daugiau nei pusės visų savininkų pritarimo. Kai bendrijos nariai patvirtina... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar balsavimas dėl kaupiamųjų lėšų didinimo ar mažinimo yra priskiriamas bendriems interesams jei balsuoti nori ne bendrijos narys, o tik patalpų savininkas. (2023-08-02) komentarų: 0 peržiūrų: 195

Jeigu kaupiama atsargai pagal tarifą, nurodytą Vyriausybės, jokio savininkų nei bendrijos narių pritarimo nereikia. Jeigu norima atsargai kaupti daugiau nei nurodyta Vuriausybės tvarkoje, reikia daugumos savininkų pritarimo. Jeigu norima kaupti pagal ilgalaikį planą (kai konkretiems darbams kaupiama dvejus ir daugiau metų), tą planą tvirtina bendrijos nariai, bet tarifą patvirtinti turi daugiau nei pusė visų savininkų. Žr. BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ LĖŠŲ,... (skaityti viską)