Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTAI / Kodėl svarbu nustatyti bendrojo naudojimo objektus

susijęs klausimas

Kodėl svarbu nustatyti bendrojo naudojimo objektus? (2021-02-04) komentarų: 0 peržiūrų: 1023

Bendrija yra steigiama tam, kad bendrosios dalinės nuosavybės turintys asmenys bendrai rūpintųsi bendrojo naudojimo objektais (BNO) ir kitais bendrais interesais. Pagrindinis bendrijos steigimo tikslas - įgyvendinti butų ir kitų patalpų savininkų teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių arba kuriamų naujų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra (žr. Bendrijų įstatymo 4 str. 1 dalį). Taigi, pagrindinis uždavinys bendrijoje - tinkamai rūpintis bendrojo naudojimo objektais, todėl svarbu aiškiai žinoti, kurie objektai yra bendrojo naudojimo, o kurie - ne. Asmeninės nuosavybės teise valdomu turtu butų ir kitų patalpų savininkai turi pasirūpinti patys. (Taip, bendrija gali padėti spręsti ir įvairius bendrų interesų klausimus).
susijęs klausimas

Daugiabutyje trūkus movai prie vandens prietaiso skaitiklio, kuri ir užplombuota, ir mes negalime prie jos kišti nagų, buvo pratekejimas ir padaryta žala apačioje gyvenančiam kaimynui. Buvo pranešta atsakingai įmonei, atvykę specialistai pakeitė movą ir sakė, kad prie vandens skaitiklio jiems priklauso tvarkyti. Kaimynui žalą atlygino draudimas. O kam priklauso apmokėjimas (nelabai aišku, už ką), kas turi atlyginti žalą (nekonkretizuota, kokią)? (2021-05-20) komentarų: 0 peržiūrų: 872

Siūlytume remtis specialistų atliktos apžiūros ir jų atliktų darbų aktu. Jeigu problema buvo bendrojo naudojimo objekte, tai atsakomybė apmokėti išlaidas (žalą) tektų bendrijai, jeigu problema buvo individualaus naudojimo objekte - savininkui, jeigu konkrečios įmonės atsakomybei priskirtame objekte - tai įmonei. Beje, draudimo bendrovė gali kreiptis dėl jos patirtų išlaidų (sumokėto draudimo kaimynui) regreso tvarka išieškojimo iš bendrijos. Bendrija galėtų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Pagal projektą bus keičiamos čerpės, latakai, lietvamzdžiai, o taip pat ir techniškai susidėvėję stoglangiai, esantys privačiuose butuose. Klausimas - ar visi bendrijos nariai turi prievolę proporcingai padengti išlaidas už stoglangius esančius viršutiniuose butuose? Nes yra traktuojama, kad tokie stoglangiai yra bendros nuosavybės objektai. (2022-09-08) komentarų: 0 peržiūrų: 254

Ar tikrai tie stoglangiai yra bendrojo naudojimo, ar tai įrašyta jūsų bendrojo naudojimo objektų apraše? Kiekvienoje bendrijoje turi būti patvirtintas bendrojo naudojimo objektų aprašas, jį tvirtina bendrijos narių visuotinis susirinkimas, aprašui parengti dažniausiai pasitelkiami statybų specialistai. Bendrojo naudojimo objektų priežiūra - visų savininkų pareiga, tam skiriamas išlaidas apmoka proporcingai visi savininkai. Pagal bendrijų įstatymą (2 str. 15 d.)... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kas konkrečiai yra minėti bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektai – stogas, pastato išorinės sienos, pamatai, laiptinės...? Ar galima teigti, kad minėti bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektai kiekvienam name yra tik to namo butų savininkų bendroji nuosavybė ar tai yra visos bendrijos narių nuosavybė. Ar vieno kažkurio pastato savininkų daugumos sprendimo užtenka, norit, to pastato savininkų lėšomis, remontuoti, keisti ir pan., tik to pastato bendros dalinės nuosavybės objektus ar reikalingas visos bendrijos narių daugumos pritarimas (51 balsas). Ar teisėtas yra bendrijos vidaus taisyklių punktas, kuris, be bendrijos daugumos sutikimo, draudžia keisti, remontuoti ir pan., pastato eksterjerą ir kitą pastate esančią bendrą dalinę nuosavybę, net ir tuo atveju, kai tai būtų daroma ne bendrijos lėšomis, bet konktetaus pastato butų savininkų lėšomis ir šio pastato savininkų daugumos sprendimu. Jei minėtais atvejais reikalingas visos bendrijos narių daugumos pritarimas, koks būtų teisėtas būdas pakeisti situaciją, kad savo pastato bendros nuosavybės remontą ir pan., savo lėšomis, galėtų įgyvendinti tik to namo savininkų dauguma, be visos bendrijos narių daugumos pritarimo. (2022-12-19) komentarų: 0 peržiūrų: 121

Į jūsų pateiktus klausimus negalime išsamiai atsakyti dėl per didelės jų apimties, siūlome perskaityti Bendrijų įstatymą (atkreipkite dėmesį į 2 str. 4 ir 15 dalis), panagrinėti jūsų bendrijos įstatus, pasižiūrėti bendrijoje patvirtintą bendrojo naudojimo objektų aprašą (privalo būti, galima koreguoti). Daug ką paaiškinti galėtų jūsų bendrijos pirmininkas, siūlome pasikalbėti. Mūsų konsultacijos suskirstytos temomis, taip pat siūlome paskaityti. Dar... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Yra garažų bendrija, kurioje skolos yra tūkstantinės. Garažų pirmininkas nedaro 10 metų nei susirinkimų, nei renka mokesčius. Garažų bendrijai priklauso bendras garažas, kuriuo gali naudotis visi garažų savininkai (pasiremontuoti mašiną). Neseniai sužinau, kad bendras garažas parduotas, o už parduotą garažą pinigai dingę. Kaip galėjo tai įvykti, jei susirinkimai net nebuvo rengiami ir jokie balsavimai dėl bendro garažo pardavimo nebuvo svarstomi. Kokia turėtu būti seka, teismas ar pareiškimas policijai dėl bendro turto pasisavinimo.? (2023-02-04) komentarų: 0 peržiūrų: 81

Parduodant bendrojo naudojimo patalpą (beje, bendrojo naudojimo objektai turėtų būti surašyti bendrojo naudojimo objektų apraše) sutikimą turi patvirtinti jo bendrasavininkiai. Pirkimo - pardavimo sandorį tvirtinantis notartas turėtų pareikalauti tokio sprendimo (protokolo). Bet galbūt jūs nežinote kokios nors informacijos ir netinkamai vertinate situaciją? Ar tas turtas tikrai buvo bendrojo naudojimo? Siūlytume pirmiausiai paklausti bendrijos pirmininko, kas ir kaip įvyko.... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Namas neturi bendrijos, 4 savininkai. Ruošiami dokumentai jungtinei veiklai.Laiptinė avarinės būklės. Nors naudojasi tik 1 butas, net bendrom jėgom atsisako remontuoti būtent tie, kurie naudojasi. Laiptinė - tai priestatas prie kapitalinės namo sienos. (2023-02-17) komentarų: 0 peržiūrų: 48

Daugiabučio namo savininkai turėtų arba įsteigti bendriją, arba jungtinės veiklos sutarties pagrindu išrinkti įgaliotąjį asmenį, arba savivaldybė turėtų paskirti namo bendrojo naudojimo objektų valdytoją (administratorių). Bendrojo naudojimo objektų valdytojo vadovas (arba bendrijos pirmininkas, arba sutartimi įgaliotasis asmuo, arba paskirtojo administratoriaus atstovas) turi organizuoti bendrojo naudojimo objektų aprašo parengimą ir patvirtinimą ir turi organizuoti... (skaityti viską)