Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / MOKESČIAI / Skolų išieškojimas bendrijoje

susijęs klausimas

Skolų išieškojimas bendrijoje (2021-03-03) komentarų: 0 peržiūrų: 651

Skolos daro didelę žalą, todėl tuo rūpintis būtina. Skolų išieškojimas gali būti ikiteisminis ir teisminis. UAB "Skaidri apskaitos sistema" savo klientams, užsisakiusiems teisininko paslaugą, padeda valdyti savininkų skolas bendrijai.
susijęs klausimas

Kas ir kokio dydžio delspinigius gali nustatyti savininkams, piktybiškai nemokantiems bendrijai mokesčių? PAPILDYTA 2022 01 24 (2021-12-21) komentarų: 1 peržiūrų: 2371

Aukščiausias bendrijos organas - bendrijos narių visuotinis susirinkimas, jis galėtų priimti sprendimą dėl delspinigių priskaitymo, dažniausiai tai (kad susirinkimas gali priimti tokį sprendimą) būna įrašyta ir bendrijos įstatuose (būtina pasižiūrėti savo bendrijos įstatus, gali būti ir kitokių sąlygų). Priimant sprendimą dėl delspinigių nereikėtų pamiršti, kad jų dydis turi būti pagrįstas protingumo kriterijumi, o pernelyg dideli delspinigiai gali būti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar reikalingas bendrijos narių susirinkimo pritarimas, termino paskyrimas, buto savininko skolos išieškojimui. (2021-03-03) komentarų: 0 peržiūrų: 900

Skolas išieškoti - svarbu. Pritarimas ir termino paskyrimas nėra būtini (nors įspėjimas, nurodant tam tikrą terminą skolai susimokėti, manytume, būtų garbingas elesys). PASTABA. Jeigu kreipsitės mokamų paslaugų dėl išieškojimo (pavyzdžiui, samdysite advokatą teisminiam ieškiniui parengti), tam reikalingas lėšas reikia numatyti (įtraukti į biudžetą) ir patvirtinti bendrijos narių susirinkime. Negalite, pavyzdžiui, skolų teisminiam išieškojimui naudoti kaupiamųjų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijoje yra keli gyventojai, piktybiškai nemokantys bendrijos mokesčių. Į kalbas skolininkai nesileidžia, o prakalbus apie anstolius pirmininkė atsako, jog suma turi buti keli tūkstančiai - žodžiu, 10 metų ramiai nemokėk, anstoliai nejudins.Negi tai tiesa ir nėra greito sprendimo (skolininkai jauni, dirbantys)? (2022-04-20) komentarų: 1 peržiūrų: 649

Prievolė visiems savininkams propocinagi mokėti bendrijos teisėtai priskaitomus mokesčius yra įtvirtinta ir Civiliniame kodekse, ir Bendrijų įstatyme, o už tinkamą bendrijos veiklos organizavimą (taip pat ir už įmokų priskaitymą ir surinkimą) asakingas bendrijos pirmininkas. Bet kokia skola, net maža, yra skola, ir ji gali (turi) būti išieškoma. Būna, kad bendrijos narių visuotinis susirinkimas priima sprendimą (turi būti įrašytas į protokolą) įpareigoti bendrijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendro naudojimo objektų valdymo jungtinės veiklos sutartis. Vienas savininkas atsisakė mokėt mokestį, dabar parduoda butą. Kurie dėjom į kasą, sutvarkėm kaminus, tame tarpe ir neprisidėjusiam, tai ką - gal nugriauti? (2022-03-20) komentarų: 0 peržiūrų: 386

Pagal jungtinės veiklos sutartį įgaliotasis asmuo (taip pat kaip ir bendrijos pirmininkas arba savivaldybės paskirtasis administratorius), turėtų organizuoti veiklą taip, kad skolos būtų išieškomos laiku. Skolos niekur nedingsta. Žinoma, mokečiai turi būti priskaitomi vadovaujantis savininkų susirinkimų (balsavimo raštu) sprendimais arba remiantis kitais teisėtais pagrindais (pavyzdžiui, avarijų likvidavimas ir pan.). Teismai gana greitai sprendžia skolų išieškojimo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Namo bendrijos narė yra likviduota įmonė. Įmonė yra prasiskolinusi namo administratoriui už nesumokėtus mokesčius. Namo administratorius reikalauja bendriją padengti įmonės skolą administratoriui. Ar privalo namo bendrija padengti bendrijos nario skolą namo administratoriui? (2022-09-15) komentarų: 0 peržiūrų: 242

Jeigu įmonė yra likviduota, ji jau nėra bendrijos narė (turi būti pašalinta iš bendrijos narių sąrašo). Neaišku, kaip, kokiu būdu įmonė likviduota, manytina, kad likvidavimo procese kreditoriai turėjo gauti pranešimą apie likvidavimą ir galėjo pareikšti savo pretenzijas dėl skolų, ar tai nebvo padaryta? Iš jūsų trumpo laiško nėra visiškai aišku, ar ta įmonė buvo skolinga bendrijai, ar kitai įmonei. Įprastai savininkų įnašai sumokami bendrijai, pinigai gula... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ligi 2022 m. įvykusio visuotinio susirinkimo, b-jos pirmininkas, jo žmona buhalterė ir giminaitis nemokėjo įnašų b-jai nuo viso turto valdomame pastate, motyvuodamas, kad VĮ. Reg. centre patalpos rūsyje nepriskirtos naudingam plotui. Ar Savivaldybei nustačius pažeidimą pirmininko giminė privalo regreso tvarka gražinti nesumokėtas įmokas nuo 2015m ligi 2022m valdomo turto DNSB bendrijai. (2022-12-26) komentarų: 0 peržiūrų: 170

Jeigu mokesčiai buvo tinkami priskaityti (yra įskaičiuoti savininkui kas mėnesį pateikiamuose mokestiniuose pranešimuose), reiškia, yra skola, o skolos turi būti sumokėtos. Skolas galima (ir reikia) išieškotos neteismine arba teismine tvarka. Jeigu tam tikri mokesčiai dėl kažkokių priežasčių net nebuvo savininkui kas mėnesį priskaitomi (kodėl?), klausimas sudėtingesnis: 1) galima papildomą ploto dalį pradėti priskaityti nuo momento, kai situacija tampa aiški, ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Laba diena,bendrija turi nemokių gyventojų, kaip juos priversti mokėti. Nuo ko pradėti tvarkyti namo renovacijai dokumentus (2023-03-10) komentarų: 0 peržiūrų: 159

Veiksmingas skolų išieškojimas - teismine tvarka. Parašius kreipimąsį į teismą (geriausia paprašyti advokato pagalbos, brangiai nekainuoka, išlaidos priskaitomos skolininkui), teismas greitai skolą priteisia, jeigu skolininkas teismine tvarka skolos neginčija, galima nedelsiant perduoti skolos išieškojimą antstoliui (papildomos išlaidos skolininkui). Vieną kartą teismine tvarka skolas sumokėjęs savininkas pradeda kitaip vertinti atsakomybę laiku sumokėti mokestinius... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Garažų bendrija įsiskolinusi tūkstančius eurų. Pirmininkui visai neįdomu augančios skolos ir susirinkimai. Kas toliau, kai skolos pasieks keturženkles sumas, anstoliai reikalaus iš visų bendrijos narių padengti skolą ar kaip tokiu atveju būna? (2023-02-06) komentarų: 0 peržiūrų: 155

Jeigu susidariusios skolos yra už bendrąsias visų savininkų paslaugas, jas padengti greičiausiai tektų visiems savininkams. Bendrija atstovauja savininkams. Siūlytume greičiau imtis veiksmų - atstatyti bendrijos veiklą ir tinkamai vykdyti veiklą. Jeigu pirmininkas nesiima reikiamų veiksmų, iniciatyvos gali imtis bendrijos nariai arba savininkai (nebūtinai visi savininkai yra bendrijso nariai, visaip būna). Jeigu veikla labai apleista, galbūt verta pasikonsultuoti su tos srities... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali būti taikomi delspinigiai daugiabučio namo gyventojams, kurie nesumoka laiku mokesčių ir skolos tęsiasi nuo mėnesio iki pusės metų? Jei taikomi, tai kokio dydžio jie yra? (2023-05-10) komentarų: 0 peržiūrų: 139

Dėl delspinigių taikymo sprendimą turėtų patvirtinti bendrijos nariai, dažnai ir įstatuose tai būna numatyta, Bet delspinigių gan sudėtinga apskaita, be to, delspinigių dydis turėtų kaip nors pagrįstas, negalėtų būti neproporcingai, neprotingai didelis, taigi bus labai mažas... Siūlytume su skolininkais elgis griežčiau - kreiptis į advokatą, kad parašytų ieškinį teismui, o teismas greitai priima sprendimą ir jeigu sprendimas neginčijamas, gan greitai išduodamas... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Namas kuriame yra 4 butai. Prakiurus stogui, 3 kaimynai nusprendė pakeisti pusę namo stogo. Pirmame aukšte gyvena kaimynas, kuris atsisako sumokėti savo dali už remonto darbus. Aš sumokėjau už kaimyną ir dabar nežinau, į ką man kreiptis, kad iš kaimyno atgaučiau savo pinigus. (2023-07-21) komentarų: 0 peržiūrų: 70

Bendrijos pirmininkas ir buhalteris turėtų organizuoti finansinius atsiskaitymus. Visi savininkai turėtų atsiskaityti pagal pateiktus mokestinius pranešimus. Jeigu kyla nesutarimų, vienas atsisako mokėti, bendrijos pirmininkas turėtų kreiptis į teismą dėl to asmens skolos išieškojimo. Daugumos savininkų sprendimas - svarus argumentas, gali tekti pateikti savininkų sprendimą patvirtinantį protokolą.
susijęs klausimas

Ar skolingi gyventojai, gavę skolos lapelius ar kvietimą į teismą turi teisę gauti iš pirminiko išrašą, kiek už kokį mėnesį yra skolingi, ypač jeigu pirmininkės nurodyta suma neatitinka su jų skolos dydžiu? Mūsų bendrijoje yra skolininkų, kurie atsisako mokėti administravimo įmokas, nes pirmininkė nevykdo savo pareigų, neatsako į gyventojų klausimus, juos ignoruoja, pažeidžia dnsb įstatymo visus punktus... (2023-08-04) komentarų: 0 peržiūrų: 63

Pasiaškinti, kiek už ką turite mokėti, kiek sumokėjote, galite bet kada. Kreipkitės paaiškinimo raštu į bendrijos pirmininką, jis turi pateikti paaiškinimus per 10 darbo dienų. Skolos lapelis ir teisminis skolos išieškojimas - ne tas pats. Kol dar nėra kreipimosi į teismą, galite situaciją aiškintis su pirmininku, jeigu jau yra teismo sprendimas dėl skolos išieškojimo, savo argumentus, kodėl neturėtumėte mokėti priskaitytos sumos, per nustatytą laiką turėtumėte... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip patikrinti, ar namo pirmininkas, kuris gyvena tame pačiame name, kartais pats nėra skolingas bendrijai ir ar sąžiningai moka mokesčius - juk pats savęs gi napriduos anstoliams? (2023-08-04) komentarų: 0 peržiūrų: 40

Pagal galiojantį Bendrijų įstatymą pasibaigus metams per 5 mėnesius (iki gegužės pabaigos) bendrijos pirmininkas turi atsiskaityti bendrijos nariams - turi pateikti metinę bendrijos veiklos ir bendrijos metines finansines ataskaitas, šias ataskaitas turi patvirtinti bendrijos nariai. Be to, savo ataskaitą, patikrinęs buhalterinius dokumentus, turi pateikti ir bendrijos revizorius (revizijos komisija). Ataskaitsoe skolų dydžiai turi matytis. Iš bendrijos pirmininko reikia... (skaityti viską)