Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTAI / Kokie objektai gali būti bendrojo naudojimo

susijęs klausimas

Kokie objektai gali būti bendrojo naudojimo? (2021-02-04) komentarų: 0 peržiūrų: 344

Pastato bendrojo naudojimo objektai yra aprašyti Bendrijų įstatymo 2 str. 15 dalyje: 1) bendrosios pastato konstrukcijos – pagrindinės pastato konstrukcijos (pamatai, visos laikančiosios sienos ir kolonos, išorinės sienos ir vidinės pertvaros, atskiriančios bendrojo naudojimo patalpas nuo skirtingiems savininkams priklausančių butų ir kitų patalpų, perdangos, stogas, fasado architektūros detalės ir išorinės (fasado) konstrukcijos (balkonų, lodžijų ir terasų laikančiosios konstrukcijos, aptvarai, stogeliai, išorės durys, išoriniai laiptai), tarpaukštinių laiptų konstrukcijos, nuožulnos); 2) bendrosios pastato inžinerinės sistemos – pastato bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, dujų, šilumos, sanitarinės technikos ir kita įranga (įskaitant pastato elektros skydinę, šilumos punktą, šildymo ir karšto vandens sistemos vamzdynus ir radiatorius, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynus, rankšluosčių džiovintuvus); 3) pastato... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar termostatinius ventilius, įrengtus (įrengiamus) ant butų radiatorių galima laikyti pastato bendrojo naudojimo objektais pagal Bendrijų įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 2 punktą? (2021-02-04) komentarų: 2 peržiūrų: 361

Klausime nėra detalizuota bendra situacija (ar ventiliai visuose butuose įrengti, kokiais vidiniais dokumentais remiantis jie buvo įrengti ir naudojami ir pan.), be to, ši tema apskritai kelia daug diskusijų ir kol kas į šį klausimą mes atsakyti negalime. Žinome, kad pagal Bendrijų įstatymo nuostatas bendrojo naudojimo objektams priskiriamos bendrosios pastato inžinerinės sistemos, taip pat ir šilumos punktas, ir radiatoriai, ir rankšluosčių džiovintuvai... Taip pat... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kam priklauso namo šilumos punktas? Bendrija jį eksplotuoja, tačiau jis dokumentais teisiškai nėra bendrijos priimtas ar išpirktas. (2021-04-14) komentarų: 0 peržiūrų: 281

Energetikos ministerija savo oficialioje interneto svetainėje aiškina taip: "Lietuvos Respublikos Seimas 2011 m. rugsėjo 29 d. priėmė Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo įstatymą, kurio 2 straipsnio 38 dalyje buvo įtvirtinta šilumos punkto sąvoka, pagal kurią šilumos punkto įrenginiai, būtini namo tinkamam eksploatavimui ir naudojimui, yra pripažįstami neatskiriama namo dalimi bei daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė.... (skaityti viską)