Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTAI / Kokie objektai gali būti bendrojo naudojimo

susijęs klausimas

Kokie objektai gali būti bendrojo naudojimo? (2021-02-04) komentarų: 0 peržiūrų: 1054

Pastato bendrojo naudojimo objektai yra aprašyti Bendrijų įstatymo 2 str. 15 dalyje: 1) bendrosios pastato konstrukcijos – pagrindinės pastato konstrukcijos (pamatai, visos laikančiosios sienos ir kolonos, išorinės sienos ir vidinės pertvaros, atskiriančios bendrojo naudojimo patalpas nuo skirtingiems savininkams priklausančių butų ir kitų patalpų, perdangos, stogas, fasado architektūros detalės ir išorinės (fasado) konstrukcijos (balkonų, lodžijų ir terasų laikančiosios konstrukcijos, aptvarai, stogeliai, išorės durys, išoriniai laiptai), tarpaukštinių laiptų konstrukcijos, nuožulnos); 2) bendrosios pastato inžinerinės sistemos – pastato bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, dujų, šilumos, sanitarinės technikos ir kita įranga (įskaitant pastato elektros skydinę, šilumos punktą, šildymo ir karšto vandens sistemos vamzdynus ir radiatorius, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynus, rankšluosčių džiovintuvus); 3) pastato... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar termostatinius ventilius, įrengtus (įrengiamus) ant butų radiatorių galima laikyti pastato bendrojo naudojimo objektais pagal Bendrijų įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 2 punktą? (2021-02-04) komentarų: 2 peržiūrų: 867

Klausime nėra detalizuota bendra situacija (ar ventiliai visuose butuose įrengti, kokiais vidiniais dokumentais remiantis jie buvo įrengti ir naudojami ir pan.), be to, ši tema apskritai kelia daug diskusijų ir kol kas į šį klausimą mes atsakyti negalime. Žinome, kad pagal Bendrijų įstatymo nuostatas bendrojo naudojimo objektams priskiriamos bendrosios pastato inžinerinės sistemos, taip pat ir šilumos punktas, ir radiatoriai, ir rankšluosčių džiovintuvai... Taip pat... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kam priklauso namo šilumos punktas? Bendrija jį eksplotuoja, tačiau jis dokumentais teisiškai nėra bendrijos priimtas ar išpirktas. (2021-04-14) komentarų: 0 peržiūrų: 690

Energetikos ministerija savo oficialioje interneto svetainėje aiškina taip: "Lietuvos Respublikos Seimas 2011 m. rugsėjo 29 d. priėmė Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo įstatymą, kurio 2 straipsnio 38 dalyje buvo įtvirtinta šilumos punkto sąvoka, pagal kurią šilumos punkto įrenginiai, būtini namo tinkamam eksploatavimui ir naudojimui, yra pripažįstami neatskiriama namo dalimi bei daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė.... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Asmeninio ir bendrojo naudojimo vandentiekio stovo keitimas. Ar reikalingas dugumos butų savininkų pritarimas. Ar reikalingas projektas ir leidimai? (2022-01-26) komentarų: 0 peržiūrų: 364

Asmeninio naudojimo įrangą galima atnaujinti savo nuožiūra, o bendrojo naudojimo objektų priežiūrą organizuoja bendrija (jos valdymo organai), savivaldybės paskirtasis administratorius arba pagal jungtinės veiklos sutartį veikiantis įgaliotasis asmuo. Bendrojo naudojimo objektų valdytojas procedūras savo veikloje taiko vadovaudamasis atitinkamais teisės aktais. Civiliniame kodekse yra numatyta, kad savininkas be kitų savininkų sutikimo gali imtis tik būtinųjų priemonių... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar keičiant kelių butų vandens stovus būtinas daugumos butų savininkų tam pritarimas? (2022-01-26) komentarų: 0 peržiūrų: 305

Jeigu kalbame ne apie asmeninio naudojimo, bet apie bendrojo naudojimo objektus, ir ne apie privalomąjį jų atnaujinimą, kurį organizuoja bendrija ar paskirtasis administratorius, o apie neprivalomą vieno ar kelių asmenų iniciatyva vykdomą atnaujinimą, reikėtų gauti daugumos savininkų pritarimą (sprendimą). Plačiau žiūrint, asmenine vieno ar kelių savininkų iniciatyva vykdomas bendrojo naudojimo objektų atnaujinimas gali būti naudingas visiems savininkams, bet gali būti ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar daugiabučio namo vėdinimo sistema yra bendro naudojimo inžinerinė sistema? Ar vieno vedinimo kanalo taisymą turi apmokėti tik tuo kanalu besinaudojantys gyventojai ar visas namas? (2022-02-01) komentarų: 0 peržiūrų: 270

Pastato bendrojo naudojimo objektai yra aprašyti Bendrijų įstatymo 2 str. 15 dalyje. Be kitų objektų, bendrojo naudojimo objektams priskirtinos ir visos bendrosios pastato inžinerinės sistemos: pastato bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, dujų, šilumos, sanitarinės technikos ir kita įranga (įskaitant pastato elektros skydinę, šilumos punktą, šildymo ir karšto vandens sistemos vamzdynus ir radiatorius, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynus, rankšluosčių džiovintuvus).... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Namas yra uždarame kieme, suformuotas vienas žemės sklypas. Yra įsteigta bendrija, kurioje dalis savininkų turi išsipirkę ir žemės sklypą, kita dalis nuomoja žemę. Žemė yra bendroje nuosavybėje, neatidalinta. Klausimas, ar bendrija turi kokias teises administruoti ar prižiūrėti kiemo sklypą? Kokias ji turi teises ir kokias turi žemės savininkai, kas su kuo turi ką derinti? (2022-07-20) komentarų: 0 peržiūrų: 204

Bendrija, kaip yra įrašyta ir Bendrijų įstatyme, steigiama valdyti, naudoti ir prižiūrėti bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektus. Bendriją steigia pastato savininkai, to pastato savininkų bendrija rūpinasi to pastato savininkų bendraisiais irnteresais. Pastato savininkų bendrojo naudojimo objektai turi būti surašyti bendrojo naudojimo objektų apraše, kuriame, be kita ko, nurodoma, ar konkretus objektas priskiriamas visiems savininkas, ar tik jų daliai, gali būti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kas užsako balkono remontą. Kaip dalinamos lėšos už namo balkono remontavimą. (2022-10-13) komentarų: 0 peržiūrų: 160

Be kitų bendrųjų objektų, bendrojo naudojimo objektams priskiriamos ir balkonų, lodžijų ir terasų laikančiosios konstrukcijos, aptvarai, stogeliai, išorės durys, išoriniai laiptai (žr. Bendrijų įstatymo 2.15 str.). Jeigu kalba eina apie bendrojo naudojimo objektų privalomąjį atnaujinimą arba apie bendrojo naudojimo objektų renovacinį remontą daugumos savininkų sutikimu, tuomet moka visi savininkai proporcingai jų daliai pastate. Turi būti patvirtintas pastato bendrojo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kas apmoka daugiabučio balkono remonto darbus, jeigu tai nėra laikančiosios konstrukcijos? (2022-10-14) komentarų: 0 peržiūrų: 127

Svarbu aiškiai nustatyti, ar kalba eina apie bendrojo naudojimo objekto remontą (moka proporcingai visi savininkai), ar apie asmeninio naidojimo objektą (moka asmuo - savininkas). Balkonus visada kokios nors konstrukcijos laiko... Žiūrėkite savo pastato bendrojo naudojimo aprašą ir spręskite pagal tai, ką, kokias dalis konkrečiai, remontuojate (situacijos būna skirtingos, reikia vertinti pagal faktines aplinkybes). Bendrijų įstatyme pasakyta, kad bendrojo naudojimo objektams... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar sandėliukai, neturintys unikalaus numerio, yra bendrojo naudojimo patalpos? Ar turi teisę kitas buto savininkas pretenduoti į kaimyno naudojamą sandėliuką, nes kaimynas turi sandėliuką didesnį, nors jo butas yra mažesnis? Jeigu asmeniškai naudojami sandėliukai priskiriami bendrajai dalinei nuosavybei, tai suprasčiau, kad kaimynas teisėtai reikalauja didesnio ploto sandėliuko, ar aš teisus ? (2023-01-12) komentarų: 0 peržiūrų: 60

Savininkai gali nustatyti naudojimosi bendrojo naudojimo objektu tvarką, proporcingumas yra svarbus argumentas, bet galbūt ne vienintelis, savininkai gali nuspręsti ir kitaip. Kol nustatyta tvarka visiems tinka, viskas gerai, bet jeigu kyla nepasitenkinimo dėl galiojančios tvarkos, galima pasiūlyti nustatyti naują tvarką, o nepavykus susitarti galima kreiptis į teismą ir teismas priims sprendimą, kurį bus privaloma vykdyti. Siūlytume pasitarti su šioje srityje... (skaityti viską)