Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / SUSIRINKIMAS VISŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ / Visų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo organizavimas

susijęs klausimas

Visų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo organizavimo pagrindai (2021-02-24) komentarų: 1 peržiūrų: 980

Bendrijų įstatymo 12 straipsnis. Visų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų susirinkimo šaukimo ir organizavimo tvarka. Sprendimų dėl bendrų interesų tenkinimo arba dėl atskirų bendrojo naudojimo objektų priėmimas. 1. Sprendimai dėl daugiabučio namo (daugiabučių namų) ar kitos paskirties pastato (pastatų), kuriame (kuriuose) yra įsteigta bendrija, butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų bendrų interesų tenkinimo (karšto vandens tiekėjo, šilumos paskirstymo metodo, pastato (pastatų) šildymo būdo, atsiskaitymo tvarkos pasirinkimo, tiekimo vartojimo ribos nustatymo, patalpų (pastatų) savininkų sutarčių su paslaugų teikėjais sudarymo ar nutraukimo ir pan.), taip pat dėl priemonių, nesusijusių su pastato (pastatų) naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimu, dėl pastato (pastatų) atnaujinimo, lėšų šiam tikslui kaupimo ar skolinimosi ir kredito sutarčių sąlygų priimami visų to daugiabučio namo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kokia forma turėtų būti naudojama, siekiant susirinkti 50% gyventojų parašų? (2021-03-26) komentarų: 2 peržiūrų: 1865

Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų sprendimai priimami šaukiant susirinkimus arba organizuojant balsavimus raštu. Žr. Civilinio kodekso 4.85 str.: 4.85 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimas 1. Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijoje yra 37 patalpų savininkai, o pastate yra 57 atskiri NT objektai, įregistruoti VĮ Registru centre. Kai kurie savininkai, turi po kelis NT objektus. Ar visų butų ir kitų patralpų savininkų susirinkime dalyvių kvorumas skaičiuojamas pagal savininkų skaičių, ar pagal turimų NT objektų skaičių. (2021-10-25) komentarų: 1 peržiūrų: 611

Savininkų skaičių matome VĮ Registrų centro teikiamame dokumente - "Butų (patalpų) sąrašas pastate". Kiekvienas NT unikalus numeris (nesvarbu, ar buto, ar kitos patalpos) = vienas savininkas (nebent laikinai būtų besavininkis). Visų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime vienas NT unikalus numeris = vienas savininkas, vienas dalyvis ir vienas balsas. Tai reiškia, kad asmuo, nuosavybės teise valdantis, pavyzdžiui, du NT objektus, registruojasi dalyvių sąraše du kartus... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kiek procentų laiptinės savininkų turi sutikti, kad laiptinę būtų galima valyti samdant valymo įmonę. (2021-11-25) komentarų: 0 peržiūrų: 459

Visų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai laikomi priimatais, jeigu už juos balsuoja daugiau nei pusė visų namo savininkų arba daugiau nei pusė namo dalies savininkų. Detaliau žr. Civilinio kodekso 4.85 str.
susijęs klausimas

Norime sušaukti visų būtų savininkų visuotinį susirinkimą, bet bendrijos pirmininkas to nedaro. Surinkome parašus dėl susirinkimo sušaukimo, bet pirmininkas mūsų prašymo nepriima, liepė siųsti registruotu laišku. Taip ir padarėme. Kai pašto darbuotojas atnešė laišką, pirmininkas neįsileido, tada pašto darbuotojas išrašė kvietimą į pašto skyrių atsiimti laiško bet pirmininkas atsiimti laiško neina. Ką mum daryti? Valdybos nariai ir revizijos pirmininkas nori likti nuošalyje, nes nenori susipykti su bendrijos pirmininku. (2022-03-30) komentarų: 0 peržiūrų: 416

Galbūt sprendimas galėtų būti toks: įmeskite pasirašytą reikalavimą į bendrijos buveinės pašto dėžutę ir pabandykite dar nueiti pas bendrijos pirmininką trise ir jam į teikti reikalavimą į rankas, gaunant ant kopijos žymą: "Gauta", data, vardas, pavardė, parašas. Pasirašykite ne mažiau kaip 3 asmenys aktą, kuriame aprašykite situaciją: kad tam tikrą datą buvo reikalavimas išsiųstas registruotu laišku, bet pirmininkas nepaėmė jo, kad tam tikrą datą įmetėte... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Renkant valdymo organus protokole buvo parašyta "už kandidatą A.V. buvo 22 balsai, už kandidatą V.M.K buvo 15 balsų, 2 susilaikė. Klaida tame, kad reikėjo parašyti "už A.V. 22, prieš 15, 2 susilaikę. Už V.M.K. 15, prieš 22, 2 susilaikę. Registrų Centras tai užskaitė kaip trūkumą. Ar galima papildyti jau parašytą ir priduotą į RC protokolą? Kaip ištaisyti šią klaidą? (2022-06-28) komentarų: 0 peržiūrų: 413

Protokole gali būti parašyta vien tik - kiek balsų "už", kiek blasų buvo prieš ir kiek susilaikė nėra taip svarbu ir neteko susidurti, kad to būtų reikalaujama. Ar tikrai tiksliai perteikėte įvardintą problemą? Gal bėda ta, kad nė vienam kandidatui nepakako balsų, nes už valdymo organo narį (bendrijos pirmininką arba valdybos narį) turi balsuoti ne dauguma, bet daugiau nei 2/3 dalyvavusių bendrijos narių? Jeigu tikslinsite protokolą, siūlytume prirašyti "...šiuo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Name 100 savininkų. Bendrijos narių - 70. Kada būtinas 50+1 savininkų balsų priimant vienus ar kitus sprendimus, ar pakanka vien 36 bendrijos balsų visiems sprendimams priimti? (2022-06-16) komentarų: 0 peržiūrų: 376

Bendrijų įstatymo 10 straipsnyje apibrėžta bendrijos narių kompetencija, 12 straipsnyje - visų savininkų kompetencija. Bendrijos uždaviniai būna surašyti ir bendrijos įstatuose (žr., kada bendrija priima sprendimus, o kada - organizuoja savininkų sprendimų priėmimą). Atkreiptinas dėmesys ir į Civilinio kodekso 4.85 straipsnį. Visi savininkai (daugumos balsais) sprendžia klausimus, susijusius su naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimu (įsigijimu) ir disponavimu,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Organizuojame bendrijos narių visuotinį ataskaitinį ir rinkiminį susirinkimą, ar galima gauti susirinkimo organizavimui reikalingus dokumentų pavyzdžius? (2022-01-12) komentarų: 0 peržiūrų: 371

Bendrijų, kurioms buhalterinės apskaitos paslaugas teikia UAB "Skaidri apskaitos sistema", pirmininkai susirinkimo organizavimui reikalingų dokumentų ruošinius gali rasti e. sistemos "Dnsb.eu" savitarnos dalyje "Pirmininko skiltis" (jeigu kiltų neaiškumų, reikėtų rašyti info@dnsb.eu arba skambinti bendruoju telefonu). Jeigu pirmininkui reikia didesnės asmeninės pagalbos ir konsultacijų, gali kreiptis mokamos pagalbos į konsultantus (pavyzdžiui, www.bendrijukonsultavimas.lt).
susijęs klausimas

Dėl sprendimo kažką keisti, daryti (mūsų atveju - ant stogo pastatė ryšio antenas) ar reikia butų savininkų sutikimo, daugumos parašų? Daug kaimynų pyksta, buvo prieš, bet susirinkime dalyvavo nepakankamai buto savininkų, todėl sprendimą priėmė kitame susirinkime tik bendrijos nariai. Ar gali keli žmonės (bendrijos nariai) nuspręsti už visus? (2022-04-04) komentarų: 0 peržiūrų: 312

Kai kuriuos sprendimus priima bendrijos nariai, kai kuriuos - dauguma visų savininkų. Sprendimą dėl antenų įrengimo ant visų savininkų bendrojo naudojimo stogo turėtų tvirtinti daugiau nei pusė visų butų (kitų patalpų) savininkų. Savininkų sprendimai priimami visų savininkų susirinkimuose arba organizuojant savninkų balsavimą raštu.
susijęs klausimas

<... > susirinko 1/4 bendrijos narių ir neženkliai laimėjo variantas pašalinti parkingo vietas visoje gatvėje ir statyti draudžiamuosius ženklus. Daugiabutis pačiame Vilniaus centre, tad parkavimo vietų yra labai nedaug, o požeminio parkingo vietų nebebuvo perkant butą. Ar galima kaip nors ginčyti šį sprendimą? Iš kur sužinoti, kad sprendimas buvo teisėtas? Į el. paštą negavau biuletenių (pasirodo jie buvo įdėti Bendrijos FB grupėje ir prašyta atsispausdinti), o informacija apie nubalsuotą variantą nebuvo niekur skelbiama viešai (o tik paprašius). (2022-10-05) komentarų: 0 peržiūrų: 271

Bendrijos narių susirinkimo kvorumas - ne daugiau nei 1/4 bendrijos narių, bet daugiau nei 1/2 bendrijos narių, tik tuomet galima priimti sprendimus (žr. Bendrijų įstatymo 11 str. 5 dalį ir kitas). Be to, sprendimus dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo turi priimti ne bendrijos narių susirinkimas, bet visų savininkų susirinkimas (savininkų dažniausiai būna daugiau nei bendrijos narių), žr. Civilinio kodekso 4.85 str. 1 dalį ir Bendrijų įstatymo 12 str., už... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Dėl iš anksto pareikštos nuomonės biuleteniuose balsų skaičiavimo: kada gali būti skaičiuojami šie balsai? Vienas iš bendrijos narių teigia, kad biuleteniuose pateikti balsai turi būti skaičiuojami kartu su visais kitais balsais (pateiktais visuotinio susirinkimo metu), t. y. iš anksto pateiktuose biuleteniuose balsavimo rezultatų nereikia anksčiau skaičiuoti. Ar tai tiesa? Logiškai žiūrint, būtų protinga iki visuotinio susirinkimo suskaičiuoti iš anksto pareiškusių bendrijos narių balsus, juolab kai darbotvarkėje numatyta daugiau kaip 10 klausimų ir gauta apie 20 užpildytų biuletenių. (2022-11-04) komentarų: 0 peržiūrų: 247

Paskelbto bendrijos narių susirinkimo darbotvarkės klausimais, kai bendrijos įstatai leidžia, bendrijos nariai gali pateikti savo nuomonę iš anksto raštu. Iš anksto teikiamos nuomonės dokumentai (siūlyčiau nevadinti jų biuleteniais, kad nepaniotumėte su balsavimo raštu procedūra) turi būti pateikti iki susirinkimo pradžios arba kaip nurodė susirinkimo organizatorius. Iš anksto nuomonę pareiškę bendrijos nariai laikomi susirinkimo dalyviais, jų balsai turi būti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Butui priklauso balkonas. Noriu ji užstiklinti už savo lėšas, ar galiu rinkti pati namo gyventojų parašus, leidžiant savivaldybei? (2022-11-22) komentarų: 0 peržiūrų: 206

Savininkų sprendimai priimami savininkų susirinkime arba organizuojant savininkų balsavimą raštu. Vadovaujantis Civilinio kodekso 4.85 str. 5 dalimi, "Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus šaukia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo, arba butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratorius, arba... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Esu namo bendrijos narys nuo 2021 03 12 dienos. 2018 m. bendrijos narių dauguma buvo nubalsuota už neteisėtos tvoros pastatyma valstybineje žemėje, nesuderinus su savivaldybe. 2022 m. prasidėjus tesiniam ginčui, bendrija turi teisinių išlaidų, kurias dalija visiems nariams. Ar privalau mokėti dėl neteisetos tvoros atsiradusias teisines išlaidas? (2022-11-17) komentarų: 0 peržiūrų: 188

LR Civilinio kodekso 4.85 str. 6 dalyje įtvirtinta nuostata: "Butų ir kitų patalpų savininkų (ar jų dalies) sprendimai skelbiami Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir galioja visiems (ar tos dalies) butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat tiems savininkams, kurie įgijo nuosavybės teises į butus ir kitas patalpas po šių sprendimų priėmimo."
susijęs klausimas

Kaip priimti svarbius sprendimus, svarstomais klausimais, jei gyventojai nedalyvauja net pakartotiniuose visuotiniuose savininkų susirinkimuose, nebalsuoja el. budu. Visi informacija apie skelbiamus susirinkimus laiku ir aiški. Gal yra kitas būdas, kaip surinkti 50+1 balsą. (2023-04-20) komentarų: 0 peržiūrų: 162

Kai yra teisinis reikalavimas sprendimą patvirtinti daugumos savininkų sprendimu, kitaip būti negali. Savininką atatsovauti kitas asmuo gali vadovaudamasis notarine tvarka patvirtintu įgaliojimu. Jeigu savininkai vangiai renkasi į susirinkimus, gal jiems priimtimesnis būdas - balsavimas raštu, kai susirinkimas nėra šaukiamas, bet išdalinami balsavimo biuleteniai (organizuokite pagal Vyriausybės nustatytą tvarką). Svarbi ir komunikacija: kalusdimo svarbos akcentavimas,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Del pirmininko ligos atšaukiamas paskelbtas visų gyvenamų ir negyvenamų patalpų savininkų pakartotinis susirnkimas. Kokia yra atšaukimo procedūra ir kada greičiausiai ar 14+2 dienos, ar ankščiau galima skelbti nauja susirinkimo datą. Gyventojai informuoti el.pastu.skelbimai pakabinti skelbimų lentoje,imesta į gyventojų pašto dežutes. Ar dar reikia papildomų dokumentų. (2023-05-04) komentarų: 0 peržiūrų: 156

Keistoka, kad susirinkimas atšauktas dėl to, kad vienas asmuo negali dalyvauti, juk susirinkimui gali pirmininkauti ir ne bendrijos pirmininkas, o kitas asmuo, ir tai neturėtų trukdyti priimti numatytus sprendimus. Na, bet gal turėjote svarių priežasčių... Situacija netipinė ir neaprašyta Bendrijų įstatyme ar kitur, bet manytume, kad jeigu pakartotinis susirinkimas atšaukiamas, geriau būtų sušaukti iš naujo pirminį susirinkimą, pakartojant darbotvarkės klausimus ir iš... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Gyvenu Vilniaus raj.. Gyvnevietėje yra įsteigta DGNSB. Įmonė, kuri statė namus, sklypą, kuriame buvo statybos,padalino į atskiras dalis, mūsų sklypas atitvertas tvora, yra įrengta visa infrastruktūra ir tt. Šiuo metu įmonė, kuri vykdė statybas, bankrutuoja ir bankroto administratorius išparduoda sklypus. Bendrijos pirmininkas ir apie pusė gyventojų užsimanė pirkti sklypus kurie ribojasi su bendrijos sklypu. Dalis gyventojų tam prieštarauja ir nenori pirkti sklypo nes padidės įmokos, išlaikymas ir tt. Pirmininkas sako, jei nuspręs dauguma tai sklypo pirkimas taps privalomas visiems bendrijos nariams. Ar teisėtai elgiasi pirmininkas ir ar toks sandoris neprieštaraus bendrijų įstatymui. (2023-01-23) komentarų: 0 peržiūrų: 153

Civilinio kodekso 4.85 str. nurodyta: 1. Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi vieną balsą. Jeigu butas ar kita patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų susitarimu atstovauja vienas asmuo, kuris turi... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar pakartotiniam savininkų susirinkime, turi balsuoti tie savininkai, kurie jau prabalsavo svarstomu klausimu pirmam neįvykusiame susirinkime. (2023-04-24) komentarų: 0 peržiūrų: 151

Jeigu susirinkime nebuvo kvorumo, vadinasi, susirinkimas neįvyko, vadinasi, ir jokio balsavimo jame nebuvo. Pakartotinis - naujas susirinkimas, kuriame bus balsuojama, jeigu bus kvorumas.
susijęs klausimas

Jei name keli butai priklauso savivaldybei, ar privaloma savivaldybę informuoti apie šaukiamą susirinkimą. (2023-03-28) komentarų: 0 peržiūrų: 142

Savivaldybei įprastai atstovauja seniūnas, vadovaudamasis jo pareiginiais nuostatais, pasiteiraukite. Taip, savivaldybė irgi savininkas, turi balsavimo teisę savininkų susirinkime ir savininkams balsuojant raštu. Informuoti reikia vadovaujantis Bendrijų įstatymo ir jūsų bendrijos įstatų nuostatomis, Vyriausybės patvirtinta savininkų balsavimo raštu tvarka. Savivaldybė taip pat atgali būti ir bendrijos nariu, jeigu, pavyzdžiui, jos atstovas dalyvavo steigiant bendriją ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Turim problemą su daugiabučių rūsių koridoriumi. Įsitaisė vienoje laiptinėje, rūsių koridoriuje dažyti dviračius. Baisi smarvė nuo dažų, vaikinai dažų likutį išpurškia ant sienų, grindis priteršia tepalais. Nes ne tik dažo, bet ir remomtuoja. Ar turi teisę gyventojai užsiimti tokia veikla rūsių koridoriuje, bendro naudojimo patalpose? (2023-06-04) komentarų: 0 peržiūrų: 118

Dėl leidimo vienam savininkui naudotis daugiabučio bendrojo naudojimo patalpa (jos dalimi) pritarti turi dauguma savininkų, žr. Bendrijų įstatymo 12 str. ir Civilinio kodekso 4.85 straipsnį "Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimas": 1. Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Turto atnaujinmui planuojama išleisti apie 30 tūkst lešų. Bendrijoje 35 savininkai. Sprendimo priėmimui reikalingas daugiai kaip 51 proc vių savininkų, ar užtenka pakartotiniame susirinkime dalyvavusių balsu(daugiau kaip penktadalis bendrijos narių? (2023-07-27) komentarų: 0 peržiūrų: 108

Kai kuriais atvejais, kai tai nurodo įstatymai, nesvarbu, kiek kartų būtų kartojamas sprendimo priėmimo organiozavimas, visada reikia daugumos savininkų balsų. Pavyzdžiui, kai reikia sprendimo dėl pastato renovacijos, kai reikia patvirtinti mėnesinį kaupiamąjį tarifą pagal ilgalaikį atnaujinimo palną ir pan. Civilinio kodekso 4.85 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimas 1. Sprendimai dėl bendrojo naudojimo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Dėl kiemo renovacijos pinigai renkami antri metai, surinkta 800 eurų nuo gyventojo, o reikia, kaip teigia pirmininke,1000 euru, darbai nepradėti gyventojai kalba, kad jau reikės rinkti iki 2000 euru. Aišku po pusmečio taip ir reikės, jei vilkinamas laikas. Norėciau žinoti, ar elgiamasi teisingai, ar nėra tokiems darbams sutarties,terminų? (2023-09-18) komentarų: 0 peržiūrų: 89

Sprendimui dėl bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo jį pagerinant turi pritarti daugiau nei pusė visų savininkų, jie taip pat gali nuspręsti padidinti kaupiamuosius įnašus, kad pinigai būtų surinkti greičiau, bet neviršijant nustatyto maksimalaus dydžio, kuris apskaičiuojamas pagal formulę: 0,05 x MMA : 45, šiuo metu tai 0,9333 Eur/kv.m./mėn. Visi savininkai taip pat galėtų susitarti iš karto įnešti trūkstamą sumą. Arba daugumos savininkų sprendimu galima... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kad įvyktų renovacija namo 100-butis, kiek reikia surinkti balsų ir ar gali balsuoti nuomotojai? Ar būtina dalyvauti savininkams? Kiek % balsų reikia surinkti nuo namo 60% nuomojamų butų. (2023-10-14) komentarų: 0 peržiūrų: 79

Sprendimus dėl renovacijos priimti gali tik savininkai arba notarine tvarka savininkų įgalioti asmenys. Nuomininkai balso neturi, jeigu jie nėra notarine tvarka įgalioti. Nesvarbu, ar butai nuomojami, kiek yra nuomojamų, savininkų sprendimai priimami daugumos savininkų balsais (vienodai balsuoti turi daugiau nei pusė savininkų).
susijęs klausimas

Ar daugiabučio namo savininkų susirinkime gali būti atšaukti prie metus ir daugiau įvykusių daugiabučio namo savininkų susirinkime priimti sprendimai, motyvuojant tik tuo, kad priimti sprendimai atšaukiami balsų dauguma. Kaip su senaties terminu? (2023-10-03) komentarų: 0 peržiūrų: 72

Atgaline data sprendimai nepriimami, jeigu buvo kažkada priimtas sprendimas, jis turėjo būti vykdomas. Savininkai gali pakeisti - priimti kitokį sprendimą, kuris įsigalios po jo priėmimo. Pavyzdžiui, savininkai gali pakeisti kaupiamųjų įnašų tarifą, pakeisti vidaus tavrkos taisykles ar pan.
susijęs klausimas

Man reikia oficialaus sąvininkų sąrašo. Gal galite parekomenduoti kaip jį gauti? (2023-10-12) komentarų: 0 peržiūrų: 59

Teisėtu pagrindu ir teisėtu tikslų VĮ Registrų centras parengia ir pateikia "Butų (patalpų) sąrašą pastate", ten surašomi visi savininkai, galima paprašyti, kad sąraše būtų ir patalpų plotai.