Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / SUSIRINKIMAS VISŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ / Visų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo organizavimas

susijęs klausimas

Visų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo organizavimo pagrindai (2021-02-24) komentarų: 1 peržiūrų: 577

Bendrijų įstatymo 12 straipsnis. Visų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų susirinkimo šaukimo ir organizavimo tvarka. Sprendimų dėl bendrų interesų tenkinimo arba dėl atskirų bendrojo naudojimo objektų priėmimas. 1. Sprendimai dėl daugiabučio namo (daugiabučių namų) ar kitos paskirties pastato (pastatų), kuriame (kuriuose) yra įsteigta bendrija, butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų bendrų interesų tenkinimo (karšto vandens tiekėjo, šilumos paskirstymo metodo, pastato (pastatų) šildymo būdo, atsiskaitymo tvarkos pasirinkimo, tiekimo vartojimo ribos nustatymo, patalpų (pastatų) savininkų sutarčių su paslaugų teikėjais sudarymo ar nutraukimo ir pan.), taip pat dėl priemonių, nesusijusių su pastato (pastatų) naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimu, dėl pastato (pastatų) atnaujinimo, lėšų šiam tikslui kaupimo ar skolinimosi ir kredito sutarčių sąlygų priimami visų to daugiabučio namo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kokia forma turėtų būti naudojama, siekiant susirinkti 50% gyventojų parašų? (2021-03-26) komentarų: 2 peržiūrų: 803

Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų sprendimai priimami šaukiant susirinkimus arba organizuojant balsavimus raštu. Žr. Civilinio kodekso 4.85 str.: 4.85 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimas 1. Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijoje yra 37 patalpų savininkai, o pastate yra 57 atskiri NT objektai, įregistruoti VĮ Registru centre. Kai kurie savininkai, turi po kelis NT objektus. Ar visų butų ir kitų patralpų savininkų susirinkime dalyvių kvorumas skaičiuojamas pagal savininkų skaičių, ar pagal turimų NT objektų skaičių. (2021-10-25) komentarų: 0 peržiūrų: 263

Savininkų skaičių matome VĮ Registrų centro teikiamame dokumente - "Butų (patalpų) sąrašas pastate". Kiekvienas NT unikalus numeris (nesvarbu, ar buto, ar kitos patalpos) = vienas savininkas (nebent laikinai būtų besavininkis). Visų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime vienas NT unikalus numeris = vienas savininkas, vienas dalyvis ir vienas balsas. Tai reiškia, kad asmuo, nuosavybės teise valdantis, pavyzdžiui, du NT objektus, registruojasi dalyvių sąraše du kartus... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Organizuojame bendrijos narių visuotinį ataskaitinį ir rinkiminį susirinkimą, ar galima gauti susirinkimo organizavimui reikalingus dokumentų pavyzdžius? (2022-01-12) komentarų: 0 peržiūrų: 172

Bendrijų, kurioms buhalterinės apskaitos paslaugas teikia UAB "Skaidri apskaitos sistema", pirmininkai susirinkimo organizavimui reikalingų dokumentų ruošinius gali rasti e. sistemos "Dnsb.eu" savitarnos dalyje "Pirmininko skiltis" (jeigu kiltų neaiškumų, reikėtų rašyti info@dnsb.eu arba skambinti bendruoju telefonu). Jeigu pirmininkui reikia didesnės asmeninės pagalbos ir konsultacijų, gali kreiptis mokamos pagalbos į konsultantus (pavyzdžiui, www.bendrijukonsultavimas.lt).
susijęs klausimas

Norime sušaukti visų būtų savininkų visuotinį susirinkimą, bet bendrijos pirmininkas to nedaro. Surinkome parašus dėl susirinkimo sušaukimo, bet pirmininkas mūsų prašymo nepriima, liepė siųsti registruotu laišku. Taip ir padarėme. Kai pašto darbuotojas atnešė laišką, pirmininkas neįsileido, tada pašto darbuotojas išrašė kvietimą į pašto skyrių atsiimti laiško bet pirmininkas atsiimti laiško neina. Ką mum daryti? Valdybos nariai ir revizijos pirmininkas nori likti nuošalyje, nes nenori susipykti su bendrijos pirmininku. (2022-03-30) komentarų: 0 peržiūrų: 162

Galbūt sprendimas galėtų būti toks: įmeskite pasirašytą reikalavimą į bendrijos buveinės pašto dėžutę ir pabandykite dar nueiti pas bendrijos pirmininką trise ir jam į teikti reikalavimą į rankas, gaunant ant kopijos žymą: "Gauta", data, vardas, pavardė, parašas. Pasirašykite ne mažiau kaip 3 asmenys aktą, kuriame aprašykite situaciją: kad tam tikrą datą buvo reikalavimas išsiųstas registruotu laišku, bet pirmininkas nepaėmė jo, kad tam tikrą datą įmetėte... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Dėl sprendimo kažką keisti, daryti (mūsų atveju - ant stogo pastatė ryšio antenas) ar reikia butų savininkų sutikimo, daugumos parašų? Daug kaimynų pyksta, buvo prieš, bet susirinkime dalyvavo nepakankamai buto savininkų, todėl sprendimą priėmė kitame susirinkime tik bendrijos nariai. Ar gali keli žmonės (bendrijos nariai) nuspręsti už visus? (2022-04-04) komentarų: 0 peržiūrų: 123

Kai kuriuos sprendimus priima bendrijos nariai, kai kuriuos - dauguma visų savininkų. Sprendimą dėl antenų įrengimo ant visų savininkų bendrojo naudojimo stogo turėtų tvirtinti daugiau nei pusė visų butų (kitų patalpų) savininkų. Savininkų sprendimai priimami visų savininkų susirinkimuose arba organizuojant savninkų balsavimą raštu.
susijęs klausimas

Name 100 savininkų. Bendrijos narių - 70. Kada būtinas 50+1 savininkų balsų priimant vienus ar kitus sprendimus, ar pakanka vien 36 bendrijos balsų visiems sprendimams priimti? (2022-06-16) komentarų: 0 peržiūrų: 110

Bendrijų įstatymo 10 straipsnyje apibrėžta bendrijos narių kompetencija, 12 straipsnyje - visų savininkų kompetencija. Bendrijos uždaviniai būna surašyti ir bendrijos įstatuose (žr., kada bendrija priima sprendimus, o kada - organizuoja savininkų sprendimų priėmimą). Atkreiptinas dėmesys ir į Civilinio kodekso 4.85 straipsnį. Visi savininkai (daugumos balsais) sprendžia klausimus, susijusius su naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimu (įsigijimu) ir disponavimu,... (skaityti viską)