Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMAS / Kiti buhalterinės apskaitos ypatumai

susijęs klausimas

Ar atleidžiant bendrijai samdomą darbuotoją, reikia išmoketi išeitinę kompensacija? (2021-05-17) komentarų: 0 peržiūrų: 196

Išeitinės kompensacijos gali priklausyti, gali ir nepriklausyti. Labai svarbu, kokiu pagrindu asmuo yra atleidžiamas iš pareigų. Darbo santykius reglamentuoja Darbo kodeksas, pasižiūrėkite Darbo kodekso 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 104 straipsnius. Preliminari bendroji informacija viešai skelbiama, pavyzdžiui, čia: https://www.infolex.lt/teise/Default.aspx?Id=32&sid=8#rez .
susijęs klausimas

Ką reiškią žodis kaupinys mokėjimo nurodyme? (2021-04-22) komentarų: 0 peržiūrų: 141

Kaupiniais gali būti vadinami mokesčių rinkiniai. Kelis mokesčius galima priskaityti, kaupiant priskaitomas sumas pagal kaupinius, vėliau įmokas galima išskirstyti.
susijęs klausimas

Kokios pajamos priskiriamos bendrijos pajamoms ir kokias formas turi teikti bendrija (pilną ar supaprastintą). (2021-03-25) komentarų: 0 peržiūrų: 138

Siūlome paanalizuoti LR Finansų ministro 2004-11-22 įsakymą Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“. Šis dokumentas būna naujinamas, žiūrėkite galiojančią redakciją. Dokumentą galite rasti pagal šią nuotrodą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4BE5F9D8037A/asr