Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMAS / Kiti buhalterinės apskaitos ypatumai

susijęs klausimas

Ar atleidžiant bendrijai samdomą darbuotoją, reikia išmoketi išeitinę kompensacija? (2021-05-17) komentarų: 0 peržiūrų: 284

Išeitinės kompensacijos gali priklausyti, gali ir nepriklausyti. Labai svarbu, kokiu pagrindu asmuo yra atleidžiamas iš pareigų. Darbo santykius reglamentuoja Darbo kodeksas, pasižiūrėkite Darbo kodekso 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 104 straipsnius. Preliminari bendroji informacija viešai skelbiama, pavyzdžiui, čia: https://www.infolex.lt/teise/Default.aspx?Id=32&sid=8#rez .
susijęs klausimas

Kokios pajamos priskiriamos bendrijos pajamoms ir kokias formas turi teikti bendrija (pilną ar supaprastintą). (2021-03-25) komentarų: 0 peržiūrų: 224

Siūlome paanalizuoti LR Finansų ministro 2004-11-22 įsakymą Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“. Šis dokumentas būna naujinamas, žiūrėkite galiojančią redakciją. Dokumentą galite rasti pagal šią nuotrodą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4BE5F9D8037A/asr
susijęs klausimas

Ką reiškią žodis kaupinys mokėjimo nurodyme? (2021-04-22) komentarų: 0 peržiūrų: 203

Kaupiniais gali būti vadinami mokesčių rinkiniai. Kelis mokesčius galima priskaityti, kaupiant priskaitomas sumas pagal kaupinius, vėliau įmokas galima išskirstyti.
susijęs klausimas

Bendrijos narių visuotiniame susirinkime bendrijos nariai pareiškė pageidavimą naudotis jūsų paslaugomis. Parašykite, prašau, savo paslaugų kainą. Reikalinga ne tik buhalterija, bet ir kitų dokumentų ruošimas, tokių kaip balsavimo raštu biuleteniai.. (2021-09-13) komentarų: 0 peržiūrų: 81

Preliminarius UAB "Skaidri apskaitos sistema" įkainius galite pasižiūrėti interneto svetainėje www.dnsb.eu, dalyje "Kainos": https://www.dnsb.eu/puslapis/5-bendrijoms-siulomos-apskaitos-paslaugos/. Jeigu norėtumėte detaliau aptarti bandradarbiavimo galimybes, prašome parašyti savo pageidavimą e. paštu info@dnsb.eu (jeigu nurodysite savo telefono numerį, su jumis susisieks pardavimo vadovas) arba galite paskambinti bendruoju telefonu 8 (605) 31 605.
susijęs klausimas

Kiek metų saugomi bendrijos buhalteriniai dokumentai, sąskaitos , pirkimo čekiai ir panašūs? (2021-09-27) komentarų: 0 peržiūrų: 76

Konkretaus atsakymo ieškokite Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakyme "Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo" (visada žr. galiojančią redakciją): https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.11379DB2A362/asr