Konsultacijos Daugiabučių Namų Savininkų Bendrijoms (DNSB)

Konsultacijos / PIRMININKAS, VALDYBA / Pirmininko pareigos

susijęs klausimas

Ar bendrijoje privaloma oficialiai idarbinti pirmininka ir buhalteri? (2010-08-27) komentarų: 0 peržiūrų: 6686

Nemokamas darbas visuomeniniais pagrindais buvo panaikintas keičiant darbo kodeksą. Nuo to momento nemokamas darbas yra neįmanomas ir neteisėtas. Yra keletas variantų, kai gali būti nesudaroma darbo sutartis ir pareigos einamos civilinio kodekso nustatyta tvarka, bendrijų įstatymų, akcinių bendrovių įstatymu ar kitais pagrindais. Pavyzdžiui: bendrijose, asociacijose, kai į pareigas renka organizacijos nariai. Pareigų ėjimas nesiskaito dirbimu darbo, jeigu nėra etato ir nėra pasirašytos darbo sutarties. Šiems santykiams negalioja Darbo kodeksas. Sudarant tokias sutartis rekomenduotume pasitarti su teisės specialistu, nes ne vietoje parašytas žodis gali reikšti neteisėtą darbą, o ne pareigų ėjimą. DNSB savo įstatuose turėtų pasitvirtinti tokią tvarką, kad pirmininko pareigybę būtų galima įforminti ir ne pagal darbo sutartį. Taigi, pirmininkas, jeigu tik jis sutinka, gali eiti pirmininko pareigas, tačiau negaus... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali bendrijos pirmininkas dirbti visuomeniniais pagrindais? Ar būtinas bendrijai buhalteris? (2010-03-24) komentarų: 2 peržiūrų: 5202

Bendrijos pirmininkas gali EITI PAREIGAS visuomeniniais pagrindais. Bendrijos pirmininkas buhalterį samdo remdamasis bendrijos narių susirinkimo sprendimu. Bendrijoje buhalteris nėra būtinas, tačiau buhalterija PRIVALO BŪTI TVARKINGA. Algas visiems bendrijos darbuotojams rekomenduojame nustatyti bendrijos narių susirinkime. Bent simbolinį mokesti bendrijos pirmininkui ( kad ir 30 Lt) rekomenduotumėme mokėti algos, ar bent jau padengti dalį darbo sąnaudų, kurių būnant pirmininku išvengti neįmanoma (telefono skambučiai ir pan.).
susijęs klausimas

Ar gali bendrijoje dirbti vyras su žmona, tarkim žmona buhalterė, o vyras išrenkamas namo pirmininku? (2011-07-22) komentarų: 2 peržiūrų: 4251

Laba diena p. Daiva, ačiū Jums už pastebėjimą. Jūs teisingai nurodėte, kad buhalteris (fizinis/juridinis asmuo) yra samdomas bendrijos. Jis neprivalo būti renkamas bendrijos visuotiniame susirinkime. Būtina paminėti, kad buhalteris GALI būti renkamas (samdant) visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Taip pat visuotinis narių susirinkimas, kaip aukščiausias bendrijos valdymo organas turi teisę išreikšti nepasitikėjimą buhalteriu ir įpareigoti pirmininką, kad jis būtų pakeistas. Visa tai gali būti numatyta bendrijos įstatuose ir įstatymui tai neprieštarautų. DGNKPPSB Įstatymas: 10 straipsnis. Visuotinio susirinkimo kompetencija <...> 2. Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus ir kitais pagal bendrijos įstatus jo kompetencijai priskirtais klausimais. Atsakė: Jonas
susijęs klausimas

Kur galėčiau sužinoti, kas yra namo bendrijos „Masčio 40“ Telšiuose pirmininkas? Gyvenu name, kuris priklauso šiai bendrijai, moku mokesčius į jos sąskaitą, bet kai prakiuro namo stogas ir jį reikia nedelsiant remontuoti, kai kuriems gyventojams bėga vanduo ir pelija butų sienos ir lubos, niekas nešaukia susirinkimo ir nesirūpina bendrais namo gyventojų reikalais. (2011-05-14) komentarų: 1 peržiūrų: 4090

Kas yra bendrijos pirmininkas galima sužinoti nuvykus į Registrų centrą. Jei pirmininkas nevykdo savo pareigų, remiantis DGNKPPSBĮ 11 str. susirinkimą gali sušaukti 1/4 bendrijos narių. DGNKPPSBĮ 11 str. 1. Visuotinius susirinkimus šaukia bendrijos pirmininkas arba bendrijos valdyba bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas ir tais atvejais, kai to reikalauja revizijos komisija (revizorius) arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių (jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, – daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių kiekviename pastate arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių bent viename pastate, jeigu visuotinis susirinkimas šaukiamas pasibaigus valdymo organų kadencijai). Jeigu bendrijos valdymo organas per mėnesį nuo reikalavimo sušaukti visuotinį susirinkimą pateikimo dienos susirinkimo nesušaukia, jį gali sušaukti revizijos komisija... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrijos pirmininkas rašo įsakymus apie priėmimą į darbą,darbo sutarties pasikeitimus, didinant(mažinant) darbo užmokestį ir pan.,ar tie veiksmai daromi, remiantis valdybos posėdžio,visuotinio susirinkimo protokolu? (2010-09-29) komentarų: 0 peržiūrų: 3240

Bendrijos pirmininkas yra Juridinio asmens vadovas. Juridinių asmenų vadovai rašo įsakymus dėl darbuotojų priėmimo, darbo sutarties pakeitimų ir t.t. Jeigu tai liečia finansinę pusę, kurios nėra numatę susirinkimai, tada pirmininkas privalėtų gauti susirinkimo sprendimą tokiems veiksmams. Atsakė: Remigijus